TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Tuesday, 19 April 2011

Đừng tưởng cứ trọc là sư.. BỘ SÁCH CƯ TRẦN LẠC ĐẠO 3 TẬP Nội Dung Tập 1 2 3

Đừng tưởng


 Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

——————– 
☆☆☆☆☆ ——————–

Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


BỘ SÁCH 
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO
Tác giả
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

TÁI BẢN

(Trọn Bộ 3 Tập)
cần thiết cho quí Phật Tử
để tìm hiểu chánh pháp và cách ứng dụng
trong đời sống thực tế hàng ngày
gồm các bài giảng sau đây:Ni Dung Tp 1:

1) An Lạc và Hạnh Phúc 
2) Bát Chánh Đạo  
3) Bát Phong   
4) Bất Tùy Phân Biệt
5) Chánh Kiến và Chánh Tín 
6) Công Đức và Phước Đức 
7) Hạnh Bố Thí
8) Mười Điều Tâm Niệm   
9) Nguồn Gốc của Khổ Đau 
10) Phước Báu
11) Thập Đại Nguyện  
12) Xuân Di Lặc.

Ni Dung Tp 2:

1) Ăn Mặn Ăn Chay  
2) Ân Oán Cõi Đời 
3) Bát Nhã Tâm Kinh
4) Cầu Trời có được gì không? 
5) Chánh Ngữ 
6) Dọn Kho Ăn Tết
7) Giác Ngộ và Giải Thoát 
8) Làm Sao Gặp Phật 
9) Lương Tâm và Phật Tâm
10) Pháp Môn Chăn Trâu 
11) Thập Mục Ngưu Đồ  
12) Qua Cơn Mê.

Ni Dung Tp 3:

1) Ái Ngữ 
2) Ăn Chay Hay Ăn Mặn 
3) Biết Mình Có Phước
4) Chữ Tâm Trong Đạo Phật  
5) Dâng Sớ Cầu An Cúng Sao Giải Hạn
6) Đầu Năm Đi Chùa  
7) Gia Đình Hòa Thuận  
8) Giá Trị Của Con Người
9) Không Có Có Không  
10) Luật Nhân Quả 
11) Năm Người Mù Rờ Voi
12) Nhân Nào Quả Nấy 
13) Phúc Tuệ Song Tu 
14) Tâm Thư
15) Thủ Ấn Của Phật Thích Ca  
16) Tội Nghiệp 
17) Tu Tâm Dưỡng Tánh
18) Tứ Nhiếp Pháp 
19) Y Nghĩa Bất Y Ngữ 
20) Ý Nghĩa Của Cuộc Sống.

Quí vị phát tâm thỉnh sách, ấn tống, bảo trợ
xin hoan hỷ liên lạc với tác giả:

TỲ-KHƯU THÍCH-CHÂN-TUỆ
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 - 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9
CANADA
*
Email: cutranlacdao@yahoo.com
*


Cốt tủy của đạo Phật

Không hạnh phúc nào hơn an tịnh tâm
Mục đích cứu kính của đạo Phật là giúp đỡ con người giải thoát khỏi phiền não và khổ đau, xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay hiện đời.  Muốn đạt được điều đó, chúng ta phải hàng phục tâm của mình và an trụ tâm của mình, phải nương nhờ chánh pháp, học hiểu giáo lý và đem thực hành, áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

Chư Phật và chư Tổ giảng giải tam tạng kinh điển cũng nhằm mục đích này mà thôi.  Chánh pháp được ví như chiếc thuyền, thường gọi là thuyền bát nhã, chở chúng ta từ bến mê, đầy dẫy những chuyện bất trắc, bất như ý, phiền não và khổ đau, qua đến bờ bên kia, được gọi là bờ giác ngộ và giải thoát.

Con người đạt được giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau, trói buộc, dính mắc của chuyện thế gian, hàng phục được vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm, tâm liền được an trụ.  Từ đó, tuy vẫn sống tại thế gian, nhưng tâm an nhiên tự tại, bình tĩnh thản nhiên trước mọi sóng gió của cuộc đời.  Ngay đó, cảnh giới niết bàn hiện tiền. 
Không hạnh phúc nào hơn an tịnh tâm. 

Nếu như các cơ sở Phật giáo như chùa chiền, niệm Phật đường, thiền viện, trung tâm văn hóa Phật giáo, ngoài việc chăm lo phát triển tầm mức hoạt động, phát triển qui mô của cơ sở, ngoài các hình thức nghi lễ cần thiết của một tôn giáo, ngoài các phương tiện thiện xảo dĩ huyễn độ chơn giúp người sơ cơ, với tâm đại từ đại bi, tận tâm tận tình, tận sức tận lực, truyền bá chánh pháp, giảng dạy giáo lý, giúp đỡ mọi người sáng tỏ chân lý, thấu hiểu mục đích cứu kính của đạo Phật, cốt tủy của đạo Phật, thì thực là phước báu lắm thay, hạnh phúc lắm thay! 

Người Phật Tử chân chính đến các chùa chiền, hay các cơ sở Phật giáo, chỉ nên cầu học Chánh Pháp, để tự mình cứu độ chính mình, theo lời dạy của chư Phật, chuyển hóa phiền não thành bồ đề, loạn tâm thành an tâm, tâm phan duyên thành tâm thanh tịnh, không cầu bất cứ điều gì khác, nhứt là những điều chư Phật khuyên dạy nên bỏ, chẳng hạn như: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, và các sự hưởng thụ sung sướng, cùng những điều mê tín dị đoan: dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ, coi ngày tốt xấu.  _
 


kính mời tham khảo theo link:


QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG PHTQ
BÁT CHÁNH ĐẠO (CTLĐ 1)
HẠNH BỐ THÍ (CTLĐ 1)THƯ NGỎ
BAN BIÊN-TẬP
TẬP-SAN
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG
(TỪ-BI & TRÍ-TUỆ)
Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ CANADA 
trân trọng cảm niệm công đức và phước đức 
của Quí vị 
đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Cách đây 2635 năm, 
với tâm từ bi bao la và trí tuệ vô thượng, 
đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
đản sinh, tu hành 
và đắc đạo để cứu độ muôn loài.

Ngay thế giới này, 
đức Phật giác ngộ được chân lý tối thượng, 
giúp chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi.

Tùy theo căn tánh, hoàn cảnh, 
đạo Phật dạy có muôn ngàn pháp môn tu tập. 
Các pháp môn tu tập được ghi lại 
trong tam tạng giáo kinh điển. 

Do đó, muốn giác ngộ chân lý, thông suốt chánh pháp, 

giải thoát khỏi phiền não và khổ đau, 
chúng ta phải phát tâm cầu học chánh pháp, 
suy tư nghiền ngẫm, 
và đem áp dụng trong thực tế đời sống hằng ngày.

Được như vậy, 
chúng ta mới hưởng được pháp vị vi diệu, 
mầu nhiệm của chánh pháp, 
vượt qua được những khổ nạn trong đời sống, 
chịu đựng được những bất trắc, bất toàn, bất như ý 
trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Chúng ta không nên đợi khi khổ nạn xảy đến mới tìm học chánh pháp, mới đi chùa cúng kiến cầu an, cầu khẩn van xin, lúc đó đã quá muộn màng, tiền mất tật mang.

Đức Phật khi còn tại thế vẫn không cứu được các đại đệ tử, khi khổ nạn (gọi là nghiệp báo) xảy đến. Ngày nay, mang phẩm vật, tiền bạc vào chùa: cầu an - được an hay sao ? cầu siêu - được siêu hay sao ?


Chúng ta hãy mau thức tỉnh, sớm lo tu, chỉ có chánh pháp mới tự cứu chúng ta khỏi phiền não khổ đau mà thôi, không ai có thể, có quyền năng cứu chúng ta, kể cả Đức Phật và các nhà sư.

Tâm nguyện của PHTQ CANADA là tạo thiện duyên, 
hiểu Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, 
giác ngộ chân lý, giải thoát phiền não khổ đau. 

Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, 

các hình thức của tôn giáo, 
nhất là vượt qua tâm cố chấp, 
giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada thực hiện 
tâm nguyện truyền bá Chánh pháp 
qua các Tập san PHTQ định kỳ, 
theo tinh thần bất vụ lợi, 
ấn tống và phát hành miễn phí, 
3 số mỗi năm, vào các dịp sau:

Tết Nguyên Đán,
Đại Lễ Phật Đản,
Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi 
phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, 
tùy tâm tùy hỷ, 
tùy duyên phát nguyện, 
bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, 
như là một nhân duyên bố thí pháp, 
phước đức và công đức, 
tự lợi và lợi tha, 
tự độ và độ tha.

Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, 
nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, 
thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, 
vô lượng vô biên.

Ví như chỉ với một nhân hạt cam 
gieo trên mảnh đất từ thiện 
thì kết quả thu được 
biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này. 

Đó chính là phước báo vậy.


Quí vị phát tâm bảo trợ, 
hùn phước ấn tống, 
xin ghi chi phiếu trả cho Phat-Hoc Tinh-Quang 
và gửi trực tiếp về địa chỉ:


Phật-Học Tịnh-Quang
108 - 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADAKhi nhận được tịnh tài, văn phòng PHTQ sẽ có thư báo tin, tri ân bảo trợ, cảm niệm và hồi hướng công đức. 

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên-Tập 
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA 


As this is a Dharma text, please pass it to others.
Thank you for your kindness and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
IT IS NOT TO BE SOLD.
Tập san này được phát hành miễn phí.  
KHÔNG BÁN.


TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG (SỐ 1 - 19)