TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 1 July 2020

HAPPY CANADA DAY 2020


 
 
 
July 1, 1867
On July 1 1867, at noon, New Brunswick, Nova Scotia, and the Province of Canada were proclaimed the Dominion of Canada, with John A. Macdonald its first prime minister.
Now, the area of Upper Canada was called Ontario and Lower Canada was called Quebec.
In most parts of the new Dominion, it was a dazzling sunny day. The reverberation of a brass band could be heard in many towns.
In Toronto, children were given Union Jacks to wave and an ox was roasted in front of St. Lawrence Hall, with the meat then distributed to the poor.
In Ottawa, a military review on Parliament Hill fired a salute. The soldiers forgot to take the ramrods out of their rifles and the iron rods arched over Sparks Street.
Macdonald's new wife Agnes wrote in her diary marking the day. "This new Dominion of ours came noisily into existence on the 1st, and the very newspapers look hot and tired, with the weight of Announcements and Cabinet lists. Here - in this house - the atmosphere is so awfully political that sometimes I think the very flies hold Parliaments on the kitchen Tablecloths." In Quebec City, a cannon was fired on the Plains of Abraham to mark the day and most Canadiens spent the time by the water, happy to have a long weekend.
In Halifax, the British Colonist trumpeted: "The days of isolation and dwarf-hood are past; henceforth we are a united people, and the greatness of each goes to swell the greatness of the whole."
The Morning Chronicle offered a different view: "Died! Last night at 12 o'clock, the free and enlightened Province of Nova Scotia." At the waterfront, an effigy of Charles Tupper - one of the Fathers of Confederation - was burned alongside a live rat.
But for many in the new Dominion of Canada, the day held magic and promise. One young girl in Hamilton, Ontario described the evening celebrations in her diary.
"There was the dark and then there was the light of a candle... then there was the opening of the great door, and the rush of cool, fresh air, and the deep darkness. 'Oh, Look!' said a voice. The sky was suddenly full of shooting stars. There were fountains of stars, coloured red and green and blue... 'This is the First of July, in the year eighteen hundred and sixty seven,' (my) father said, 'always remember this day, and this night. You are a very lucky little girl, to be a child in Canada, today.'"

On July 1, 1867, Canadians celebrated the birth of their country. (Courtesy of Queen's University Archives)
On July 1, 1867, Canadians celebrated the birth of their country. (Courtesy of Queen's University Archives)

Ottawa was designated as capital of the new Dominion of Canada. (Courtesy of the National Archives of Canada)
Ottawa was designated as capital of the new Dominion of Canada. (Courtesy of the National Archives of Canada)

Tuesday, 30 June 2020

USA BẠO LOẠN 1970 - DÂN CHỦ HAY CỘNG HÒA MỸ - KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆT NAM

cuồng TRUMP & chống TRUMP = đều NGU
như nhau
DÂN CHỦ hay CỘNG HÒA 
Tổng Thống USA chỉ là con chốt thí (hay dụng) do TÀI PHIỆT MỸ - là thế lực cầm quyền thực sự tại HOA KỲ.
 
 From: viettrucn@yahoo.com 
[vnch-net] <vnch-net@yahoogroups.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 1:09 PM
Subject: [vnch-net] Re: [GoiDan] DÂN CHỦ hay CỘNG HÒA
Tổng Thống chỉ là con chốt thí hay dụng do TÀI PHIỆT MỸ - là thế lực cầm quyền thực sự tại HOA KỲ. Bạo loạn ANTI-VIETNAM WAR 1970 & Bạo loạn BLM 2020 [6 Attachments]
To: VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>, VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca
Trời ơi tôi đã chờ bao lâu nay mới thấy có một người cùng quan điểm với tôi,
thành thật cám ơn người bạn đồng hành ý tưởng với tôi.
From: Paul Osieck
To: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Sent: Wednesday, July 1, 2020, 3:24:44 a.m. EDT
Subject:
DIỄN ĐÀN XIN TRÂN QUÍ BÀI BÌNH LUẬN RẤT KHÁCH QUAN VÀ HỮU ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG DÂN VIỆT HẢI NGOẠI BIẾT SỐNG NGẨNG MẶT NHÌN ĐỜI. 

[VN-TD]
cuồng TRUMP & chống TRUMP = đều NGU như nhau
DÂN CHỦ hay CỘNG HÒA Tổng Thống Mỹ chỉ là con chốt thí (hay dụng) do TÀI PHIỆT MỸ - là thế lực cầm quyền thực sự tại HOA KỲ
bọn cuồng điên huênh hoang cho lắm cũng chỉ là animals da vàng mũi tẹt ngu ngốc
chỉ có bọn ngu xuẩn chống cộng cuồng điên mất hết lý trí mới có tư tưởng nhờ ngoại bang
nhất là nhờ USA
can thiệp vào nội bộ của nước Việt Nam
bọn tài phiệt Mỹ
KHÔNG HỀ QUAN TÂM VIỆT NAM
chỉ gây chiến tranh, thử vũ khí trên quê hương
với TT. NIXON (Cộng Hòa) đã từng bán đứng VNCH qua Hiệp định Paris năm 1973
với TT. KENNEDY (Dân Chủ) giết chết TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM
chấm dứt Đệ l VNCH năm 1963

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

---------- Forwarded message ---------

From: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA  <cutranlacdao@yahoo.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 10:35 AM


Subject: DÂN CHỦ HAY CỘNG HÒA chỉ là con chốt thí hay dụng do TÀI PHIỆT MỸ - là thế lực cầm quyền thực sự tại HOA KỲ. Bạo loạn ANTI-VIETNAM WAR 1970 & Bạo loạn BLM 2020


Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức 21.4.1975
Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu bỏ chạy sang Taiwan mặc kệ quân dân miền nam - nhất là Thủ đô Saigon - dưới áp lực nặng nề của lực lượng địch quân áp đảo về quân số và vũ khí.
KHÔNG CÒN VIỆN TRỢ HOA KỲ. KHÔNG CÒN CHỐNG CỘNG.
Nhờ chiến thuật chiến lược và khả năng lãnh đạo tài ba của Tổng Tư Lệnh Nguyễn Văn Thiệu chỉ trong 50 ngày, QL.VNCH kiên cường dũng cảm bị tan rã, nước VIỆT NAM CỘNG HÒA bị xóa sổ, chiến tranh kết thúc. Máu của quân và dân miền nam không còn phí phạm. Đất nước thân yêu không còn oằn oại, đổ nát, dưới sự tàn phá của bom đạn.
Lịch sử đã chứng minh căn nguyên nguồn cội làm mất miền Nam Việt Nam bắt đầu từ chính phủ Nixon mà thành phần chính đóng góp vào đó là Kissinger. 
 
Những nhân viên tình báo của CIA như Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm và Ðặng Văn Quang, được Hoa Kỳ đưa ra lãnh đạo miền Nam, đã để mất chủ quyền quốc gia, đưa miền Nam đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Năm nay 2020, sau 45 năm chiến tranh chấm dứt, lịch sử đã được thế giới bạch hóa rõ ràng mọi chi tiết. Nhìn lại quê hương Việt Nam thân yêu, đất nước không ngừng phát triển, đời sống dân chúng không ngừng nâng cao, uy tín chính trị ngoại giao văn hóa thể thao trên quốc tế ngày thêm tốt đẹp.
Kẻ thù 45 năm trước là Hoa Kỳ, nay cũng bang giao với Việt Nam.
Tất nhiên, các hiện tượng tiêu cực luôn luôn có trong mọi chế độ, trong mọi quốc gia, trong mọi thời đại. Kể cả các quốc gia gọi là văn minh, tiên tiến như Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc, Pháp quốc, Đức quốc, nói chung Âu châu; cũng như Nhật Bổn, Hàn quốc, Singapore, nói chung Á châu.
Suy ngẫm. Ngày 30 Tháng Tư Năm 2020. 45 Năm Mất Nước VNCH.
Xui cho quê hương dân tộc là miền nam chịu sự lãnh đạo của bọn bất tài vô tướng, tham nhũng tham quyền cố vị, còn tiền viện trợ còn chống cộng, tiền viện trợ bị cúp liền bỏ chạy, bỏ nghề chống cộng cho quân cho dân.

Đến giờ phút cuối cùng tên mù chính trị lẫn quân sự Trần Văn Hương vẫn bám chiếc ghế TT mơ ước ngàn năm một thủơ, không tài chính trị, chẳng hiểu tình hình quân sự, nhất quyết đòi đánh cộng sản đến người lính cuối cùng, khi miền nam chẳng còn tiền, chẳng còn súng đạn, chẳng còn cấp chỉ huy quân đội. Còn bọn chính trị hoạt đầu, tham danh, tham lợi, lúc nguy khốn, cùng bọn tướng tá khốn nạn bỏ quân đội, bỏ đất nước, bỏ đồng bào, chạy ra ngoại quốc.

Cho đến ngày nay, bọn vô liêm sỉ, không tài cán, thiếu tư cách, thiếu trách nhiệm, lại còn huênh hoang đeo lon lá, tự thăng cấp, tự đánh bóng nhau, đấu đá giành nhau ba cái chức hão từ chủ tịch, cho đến thủ tướng bao nhiêu chính phủ lưu vong, rồi đến tổng thống ĐỆ 3 VNCH, tự gom góp tiền đồng bào để nuôi thân, nuôi băng đảng, dưới danh nghĩa vì dân vì nước.

Giờ đây, tại hải ngoại, bọn khốn nạn này lại xuyên tạc lịch sử, phịa đủ thứ chuyện để chụp mũ Phật Giáo, độc quyền chống cộng, độc quyền tuyên truyền cho đức tin u mê theo Vatican, đã từng một thời gian dài làm đất nước tang thương, đem quê hương làm nơi thí nghiệm đủ loại chiến thuật chiến lược và khí giới mới, tiêu thụ khí giới cũ.

Khi không thành công, vì quyền lợi chính quốc, bọn đồng minh Hoa Kỳ bỏ chạy, mặc kệ số phận từ Tổng Thống cho đến người dân, người lính miền nam. Bọn lãnh đạo Hoa Kỳ, dù cộng hòa hay dân chủ, cũng đều vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ trên hết. Chiêu bài “đồng minh” chỉ có nghĩa được dùng trong một thời gian nào đó, chỉ có bọn ngu ngốc trông cậy vào sức mạnh của Hoa Kỳ để can thiệp vào vận mạng và tương lai của đất nước. Chính quyền Hoa Kỳ hiện nay bang giao, thừa nhận, giúp đỡ chính quyền Việt Nam, hậu thân của kẻ thù 45 năm trước. Lịch sử 45 năm qua còn đó, quá rõ ràng. Cái khốn nạn và đau thương là ở chỗ đó. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bạo loạn 1970 ở Mỹ trầm trọng hơn xa bạo loạn 2020
TS Nguyễn Tiến Hưng


(Hình ảnh một cô gái trẻ bị sốc, la khóc bên cạnh thi thể một sinh viên bị giết ở Đại Học Kent State)

Nhiều người nghĩ là nước Mỹ chưa bao giờ trải qua nhiều biến động và bạo loạn như đang xảy ra. Nhưng thật ra, nhìn lùi lại lịch sử, chúng tôi đã từng thấy những diễn biến còn lớn hơn nhiều. Và sau mỗi lần như vậy, nước này lại tiến lên một nấc nữa về cải tổ xã hội.
- Tháng 5/2020: một cảnh sát chận cổ, gây nên một cái chết đau đớn.
- Tháng 5/1970: hai mươi chín Vệ binh Quốc Gia bắn 67 lượt đạn, giết chết bốn sinh viên và làm chấn thương chín sinh viên khác, chỉ trong vòng 13 giây. 
Cả nước Mỹ bàng hoàng. Lập tức, những cuộc biểu tình và bạo động lan rộng. 
Hơn 4 triệu sinh viên và học sinh khắp nơi đã “đình công” để chống đối, một cuộc bỏ học lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tới 450 đại học phải đóng cửa. 
Đây là vụ bắn chết sinh viên ở Kent State University (tiểu bang Ohio) vào ngày 4/5/1970, cho nên còn gọi ngày này là “May 4 Massacre”.
Khi bạo loạn lan tới thủ đô Washington thì thành phố này đã giống như một “trại vũ trang” (armed camp), và Lực lượng An Ninh phải đưa TT Richard Nixon tới Camp David hai ngày để cho an toàn. 
Chiều chiều khi đi làm về, chúng tôi phải đi vòng thật xa, tránh né khu phố Pensylvania Avenue và Constitution Avenue - trước và sau Tòa Bạch Ốc - rồi qua cầu Key Bridge để về nhà ở Bắc Virginia.
Trong bài trước, chúng tôi không đề cập tới biến cố thật lớn này vì chỉ nhắc lại việc “tổng thống Mỹ điều quân ra phố”. Biến cố ở tiểu bang Ohio thì không phải tổng thống mà do thống đốc điều Vệ Binh tới đại học.
Bối cảnh
Thập niên 1960 là giai đoạn nước Mỹ rơi vào cảnh điêu linh do biểu tình, đập phá, đốt nhà, trộm cướp.
Dư luận thường cho rằng biểu tình thời gian ấy là để chống Chiến tranh Việt Nam - như trong phim The Vietnam War - nhưng trong thực tế, biểu tình và bạo động chống chiến tranh đã đi đôi với phong trào tranh đấu cho nhân quyền và nhiều phong trào khác. 
Sau cái chết của Mục sư Luther King Jr. (bị ám sát ở Memphis, Tennessee ngày 4/4/1968), phong trào biểu tình đã tăng tốc và lan tràn tới nhiều thành phố. 
Trong ba năm 1968-1970, một số tổ chức còn kêu gọi bạo động cực đoan, như “Đảng Black Panther” hay “The Weathermen”.
- “Đảng Black Panther” (Black Panther Party - BPP) là một tổ chức cách mạng của một số người Mỹ gốc Phi Châu, được thành lập vào năm 1966. Hoạt động của đảng đạt cao điểm vào vài năm sau đó. Mục đích ban đầu là đi tuần tra các khu phố người da đen ở để bảo vệ cư dân khỏi sự tàn bạo của cảnh sát. Sau đó, đảng phát triển thành một nhóm Marxist, kêu gọi ‘vũ trang tất cả người Mỹ gốc Phi, giải phóng tất cả người da đen ra khỏi nhà tù, và bồi thường cho việc bị khai thác trong nhiều thế kỷ’. Về mặt xã hội thì đảng tổ chức những bữa ăn sáng miễn phí cho trẻ em và phòng khám y tế.
- “The Weathermen” - còn gọi là The Weather Underground - là một tổ chức thiên tả cực đoan, hiếu chiến. Chủ trương của tổ chức này đã leo thang dần dần tới mức đặt ra mục tiêu chính trị là tạo ra một đảng cách mạng để lật đổ những gì mà họ coi là “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”.
Về hai tổ chức này thì TT Richard Nixon đã ghi lại trong Hồi ký The Memoirs of Richard Nixon:
“Tổ chức Weathermen là một chi nhánh của tổ chức Students for Democratic Society”. Tại buổi họp của ‘Hội đồng Quốc Gia’ của bọn họ vào năm 1969, The Weathermen đã quyết định bắt đầu một chiến dịch mới cho một cuộc chiến ngấm ngầm (underground warfare), giết cảnh sát và đánh bom. 
“Bạo động cách mạng là con đường duy nhất” (Revolutionary violence is the only way) là điểm đã được ghi vào thông cáo đầu tiên của họ. Với khoảng 1.000 hội viên, ‘Weather Underground’ đã chia ra thành những toán đặc công nổi (secret floating commando-type units). 
“Cũng như với The Black Panthers, không có cách nào để biết được bọn họ sẽ tấn công ở đâu và bằng cách nào”.
- Students for Democratic Society (SDS) ban đầu là một phong trào tranh đấu cho nhân quyền. Nhưng từ năm 1965 khi chiến tranh Việt Nam leo thang thì phong trào lớn mạnh. Nổi tiếng là cuộc biểu tình, tuần hành tại Washington vào tháng 4/1965, ngay sau khi TQLC Mỹ đổ bộ ở Đà Nẵng
Và từ thời gian đó thì phong trào trở nên bạo động, dùng chiến thuật chiếm đóng những tòa nhà Hành Chính tại các đại học trên toàn quốc.
Ở Mỹ có một chương trình cấp học bổng để tuyển quân mà đồng hương Việt Nam rất quen thuộc. Đó là chương trình ROTC (Reserve Officer Training Corps), có trụ sở tại khoảng 1.700 đại học. Học sinh mãn khóa trung học có thể nộp đơn để tham gia: chính phủ cấp học bỗng toàn phần (gồm học phí, sách vở, một số tiền chi tiêu hằng tháng) cho đến khi ra trường. Sau đó phải phục vụ trong quân đội tám năm. Có thể bắt đầu bằng ba hoặc bốn năm, rồi phục vụ với tính cách là sĩ quan trừ bị trong những năm còn lại. Đối với các sinh viên phản chiến thời đó thì ROTC đại diện cho quân đội Mỹ hay là “thế lực áp bức”.
Phong trào SDS đã mãnh liệt chống đối chương trình ROTC ở Đại học Kent State. Mùa Thu 1966, SDS tổ chức những vụ “sit-in” để phản đối việc tuyển quân. 
Ngày 1/4/1969 có cuộc xung đột giữa cảnh sát và một nhóm SDS tới chiếm cứ tòa nhà Hành Chính của Đại học, đưa ra một danh sách những đòi hỏi. 
Rồi xung đột cứ thế leo thang cho tới đỉnh khi có tin về chiến tranh Việt Nam đã tràn sang nước láng diềng. 
Biến cố tháng 5/1970: “Kent State Massacre”
Ngày 30 /4/1970 TT Nixon lên TV tuyên bố rằng quân đội Mỹ và VNCH đã đánh sang Campuchia để tấn công trung tâm hoạt động quân sự của Cộng sản ở Nam Việt Nam. 
Ngay ngày hôm sau, 1/5/1970 biểu tình bắt đầu ở Đại học Kent (tiểu bang Ohio), rồi bùng nổ khoảng nửa đêm, vào lúc một nhóm người ra khỏi quán bar rượu. Họ ném các chai bia vào xe cảnh sát và cửa sổ hàng quán ở trung tâm thành phố. 
Chuông báo động rung lên khi cửa sổ ở một ngân hàng bị đập nát.
Thị trưởng thành phố Kent tuyên bố tình trạng khẩn cấp, điều động tất cả lực lượng cảnh sát của tỉnh và vùng lân cận tới giữ trật tự.
Nhiều viên chức hành chính cao cấp và các doanh nghiệp bị đe dọa. Tin đồn lan ra là những toán cách mạng cực đoan đã có mặt ở Kent để phá hủy thành phố và trường đại học. 
Cảnh sát trưởng ở Kent báo cáo rằng theo một nguồn tin khả tín, thì có tới ba mục tiêu sẽ bị phá hủy: tòa nhà ROTC, Trung tâm Tuyển quân của Lục Quân, và nhà Bưu Điện. 
Cũng có tin đồn sinh viên sẽ bỏ chất hóa học LSD (lysergic acid diethylamide - gây ảo giác mạnh) vào nhà máy cấp nước của thành phố.
Trong một cuộc họp báo, Thống đốc Ohio Jim Rhodes đập bàn, cáo buộc sinh viên biểu tình là “un-American” và là “những người cách mạng đang bắt đầu phá hủy đại học ở Ohio. Họ là loại người tồi tệ nhất mà chúng ta phải chịu đựng ở Mỹ”.
Rồi ông kết luận: “Bây giờ tôi muốn nói điều này: bọn họ sẽ không thể chiếm đóng khuôn viên đại học, chúng ta đang chống lại một nhóm cực mạnh, được đào tạo bài bản, và bạo động chưa từng có ở Mỹ”.
Vệ Binh Quốc Gia nổ súng 
Ngày 4/5/1970, một cuộc biểu tình dự định được bắt đầu vào buổi trưa ở Đại học Kent. Ban giám đốc đại học đã cố gắng chận lại, phân phát 12.000 tờ thông báo cho các sinh viên về lệnh hủy bỏ cuộc biểu tình. 
Nhưng bất chấp lệnh, từng đoàn đã đến tập trung tại tòa nhà tên là “Commons” của trường đại học. 
Tiếng chuông từ Victory Bell rung lên, báo hiệu cuộc biểu tình đã bắt đầu. Chuông này thường chỉ để dùng khi nào đội bóng của Kent thắng cuộc trong mùa footbowl. 
Một số quân đội Bộ binh (Infantry) và Kỵ binh Thiết giáp (Armored Cavalry) cùng với Vệ binh Quốc gia Ohio và Cảnh sát của Đại học đã tới để phô trương lực lượng, thuyết phục đám đông. 
Một cảnh sát đi xe jeep đọc lệnh thật to: phải giải tán, nếu không thì sẽ bị bắt. 
Nghe vậy, đoàn biểu tình ào ạt ném đá vào cảnh sát. Xe jeep phải rút lui.
“Pigs off campus”
Vào khoảng trưa, Vệ Binh trở lại, và một lần nữa, ra lệnh giải tán. Cũng không thành công, nên họ phải dùng tới hơi cay để xử lý. Nhưng vì gió thổi mạnh, hơi cay không có tác dụng. 
Lần ném đá thứ hai bắt đầu. Có tiếng hô to: “Những con heo ở đây hãy cút đi” (Pigs off campus). 
Các ống khí cay được ném ngược trở lại đoàn quân.
Thế là 77 Vệ binh với lưỡi lê gắn trên súng M1 Garand tiến tới đoàn người biểu tình. 
Bất chợt, tiếng súng nổ. 
Bên nào bắn trước thì vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. 
Kết quả là: ít nhất có tới 29 trong số 77 Vệ binh đã xả súng, ước tính tới 67 lượt đạn, giết chết bốn sinh viên và làm chấn thương chín sinh viên khác, chỉ trong vòng 13 giây. Có nguồn tin cho rằng cuộc xả súng đã kéo dài tới một phút hoặc lâu hơn.  
Hình ảnh một cô gái trẻ bị sốc, la khóc bên cạnh thi thể một sinh viên bị giết được tung ra. Cả nước Mỹ bàng hoàng. 
Giống như hình ảnh ông George Floyd bị chận cổ chết, nó đã trở nên một biểu tượng, ghi lại một thời nhiễu nhương.
Bạo động lan tới khu vực Washington
Bắt đầu từ Đại Học Maryland ở College Park (nằm trong vành đai Washington): hằng ngàn người biểu tình tới chiếm đóng và phá hoại Tòa nhà Hành chính của Đại học, rồi tiến tới trụ sở ROTC. 
Thống đốc Maryland Marvin Mandel điều Vệ binh Quốc gia tới dẹp loạn, nhưng không thành công. Một nhóm người đột nhập vào phòng lưu trữ quân phục ROTC của binh chủng Không Quân, thu lượm quần áo, rồi ném vào đám đông đứng bên ngoài. Có tiếng hô to: "Rotcee must go” – những kẻ tuyển quân phải ra đi. 
Trên tầng hai của tòa nhà, bàn ghế trong phòng hành chính của ROTC bị lật ngược, các hồ sơ bị vứt tung toé. 
Cảnh sát mang dùi cui, hơi cay và chó để đối đầu với đoàn người biểu tình mang gạch, đá, và chai lọ đang tiến dần tới Quốc Lộ 1 để cản trở giao thông. 

Đêm hôm đó, khoảng 25 người bị bắt và 50 người bị thương. Tờ Washington Post gọi cuộc biểu tình này là "lớn nhất và bạo lực nhất trong lịch sử của trường đại học".
Thống đốc Mandel tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Từ xa xa, tiếng trực thăng nổ ầm ầm trên bầu trời. Lệnh giới nghiêm được áp đặt.
Thêm 48 người bị bắt giữ. 
Vệ binh mang súng M-16 với lưỡi lê có vỏ bọc đứng canh chừng. Tuy vậy, nhiều cửa sổ tiếp tục bị phá vỡ. Lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong một tòa nhà trong khuôn viên đại học. 
Đến ngày 12/5/1970 thì tình hình dịu xuống khi 1.100 Vệ binh Quốc gia tới tuần hành liên tục để răn đe.
Thủ đô Washington thành “trại vũ trang”
(Từng đoàn xe buýt vây chung quanh Tòa Bạch Ốc ngăn chận biểu tình tiến vào bên trong)
Ngày 9/5/1970 (chỉ năm ngày sau vụ Kent), khoảng 100.000 người tới Washington biểu tình. Thoạt đầu, để cố tránh cảnh xả súng như ở Kent, từng đoàn xe buýt - thay vì cảnh sát và vệ binh - đã được điều động tới để bao vây chung quanh Tòa Bạch Ốc, chận biểu tình tiến vào bên trong. 
Lực lượng an ninh cho rằng: cùng lắm thì cũng chỉ có bánh xe buýt bị đâm rạch và cửa sổ bị  đập nát.  
Theo ông Ray Price (người viết diễn văn cho TT Nixon) thì: "Thành phố này đã thành một trại vũ trang. Đám đông đập cửa sổ, rạch bánh xe, đẩy những chiếc xe đang đậu trên hè phố ra ngã ba đường để chận lưu thông. Bọn họ còn ném cả đệm giường từ trên cầu vượt xuống các xe đang chạy”.
Rồi ông kết luận: “Đây không phải là sinh viên biểu tình, mà là một cuộc nội chiến".
Không những TT Nixon đã được đưa tới Camp David hai ngày để cho an toàn, mà theo Charles Colson (Luật sư của TT Nixon) thì quân đội đã được điều tới để bảo vệ chính phủ. Ông nhớ lại: “Binh sĩ từ Sư Đoàn Dù 82 đã có mặt dưới hầm tòa nhà Executive Office Building (nơi làm việc của nhân viên văn phòng tổng thống, nằm sát cạnh  Tòa Bạch Ốc). Tôi xuống hầm nói chuyện với một vài người và đi giữa các binh sĩ. Họ nằm trên sàn, dựa vào túi ba lô, mũ sắt, với dây đai đạn cùng với súng trường. Và tôi nghĩ, "Đây không thể là nước Mỹ. Đây không phải là nền dân chủ tự do lớn nhất trên thế giới. Đây là một quốc gia đang có chiến tranh với chính mình".
Kiểm điểm và cải tổ sau bạo loạn
Nước Mỹ là một nước năng động cho nên những vụ loạn lạc hay biểu tình thường lại dẫn đến những tiến bộ và cải tổ xã hội sau đó.
Về thảm cảnh 4/5/1970, dù Vệ Binh Quốc gia đã bắn 67 lượt đạn giết chết sinh viên, nhưng vì bạo động đã tới mức quá khích, đưa nước Mỹ tới cảnh xáo trộn, cho nên đa số người dân đã bất mãn với chính sinh viên. 
Một cuộc thăm dò của Gallup được thực hiện cho thấy: 58% số người được phỏng vấn đã đổ lỗi cho các sinh viên, 11% đổ lỗi cho Vệ binh Quốc gia, và 31% không bày tỏ ý kiến.
Năm tuần sau thảm cảnh, TT  Nixon đã lập ra một Ủy Ban – Ủy Ban Scranton  (Scranton là tên cựu thống đốc Pennsylvania, người điều khiển ủy ban) để tìm hiểu cho thật sâu tình trạng bất ổn tại các đại học. Đặc biệt là về những gì đã thực sự xảy ra ở Kent và những lý do tại sao.
Sau cùng, 24 sinh viên và một giáo sư đã bị truy tố về cuộc biểu tình và vụ đốt cháy tòa nhà ROTC.
Mặt khác, Tòa cũng truy tố năm Vệ Binh về trọng tội (felony), và kết án tội nhẹ (misdemeanor) một số khác. Vệ binh kháng cáo rằng họ đã phải nổ súng để tự vệ vì những bạo động trong mấy ngày trước đó đã làm cho họ hết sức lo âu và tin rằng chính mạng sống của mình đã bị đe dọa.
Bài học từ vụ việc đã được rút tỉa, buộc Vệ binh Quốc Gia phải kiểm tra lại các phương pháp kiểm soát đám đông. 
Khí giới mà Vệ Binh đã dùng ngày 4/5/1970 tại Kent State là loại giết người (lethal), như súng trường M1 Garand có nạp đạn, lưỡi lê, và lựu đạn khí.
Trong những năm sau, Quân đội Mỹ bắt đầu chế tạo các phương tiện ít nguy hiểm hơn (như đạn cao su) để giải tán biểu tình khi cần.
Phương cách để ‘kiểm soát đám đông’ và ‘chiến thuật dẹp bạo động’ cũng được chỉnh sửa để giảm thiểu xu hướng gây hấn.
Có hai kết quả nổi bật: 
Thứ nhất, thành lập một viện tại Đại học Kent để nghiên cứu những phương pháp ứng xử, gọi là ‘Center for Peaceful Change’ - Trung tâm giúp thay đổi một cách ôn bình (1971). Viện này phát triển và trở thành ‘The Center for Applied Conflict Management’ (CACM) - Trung tâm Quản lý Xung đột Ứng dụng - và 
Thứ hai, thành lập một ‘Institute for the Study and Prevention of Violence’ - Viện nghiên cứu và phòng chống bạo lực  (1998).
Phần lớn những kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong các tình huống tương tự sau này, như các cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992, vụ rối loạn sau trận bão Katrina năm 2005, và bây giờ, trong những bạo loạn sau vụ Floyd ở Minneapolis, Chicago và Los Angeles. 
Hai bối cảnh: 1970 và 2020
Hiện nay, hệ lụy theo sau biến cố George Floyd vẫn tiếp tục gia tăng. 
Những đòi hỏi của nhóm quá khích tại khu tự trị ‘autozone’ ở thành phố Seatle, như cung cấp thực phẩm và nhà ở, bảo hiểm sức khỏe, tự do nhập cư, cùng với những vụ đập phá, lôi kéo tượng đài kỷ niệm ở nhiều thành phố - kể cả ở thủ đô Washington - đang làm cho nhiều người lo ngại cho một nước Mỹ loạn lạc. 
Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử 50 năm trước đây thì ta thấy rằng: về tầm mức bạo động thì hoàn cảnh 1970 còn trầm trọng hơn xa hoàn cảnh 2020.
Về số người biểu tình từ tháng năm tới nay cũng ít hơn là 4 triệu sinh viên tham gia năm 1970 khi 450 đại học phải đóng cửa.
Tại Washington DC thì Sư đoàn Dù 82 (đóng ở Fort Bragg, North Carolina) cũng chưa phải đến để bảo vệ chính phủ, và trực thăng cũng chưa phải đưa TT Trump đi lánh nạn.
Cũng nên so sánh phong trào “Black Life Matters” (BLM) năm 2020 với “Black Panthers Party” (BPP) năm 1970. BPP kêu gọi ‘vũ trang tất cả những người Mỹ gốc Phi Châu, giải phóng tất cả người da đen ra khỏi nhà tù, và bồi thường cho việc bị khai thác lao động trong nhiều thế kỷ’.
Và những đòi hỏi quá khích như giải tán cảnh sát (2020) thì cũng không thể so sánh với đòi hỏi “lật đổ chủ nghĩa đế quốc Mỹ” của The Weather Underground (1970).
Tổng kết về những khó khăn của nước Mỹ năm ấy, TT Nixon ghi lại trong Hồi ký:
“Từ tháng 1/1968 qua tháng 4/1970 – dù ước tính một cách bảo thủ, thì cũng đã có tới 40.000 sự cố.
“Trong năm học 1969/1970, khủng bố đã thực hiện tới 174 cuộc đánh bom lớn, và mưu toan đánh bom tại các đại học”.
Dù vậy, sau 1970 nước Mỹ đã trổi dậy và tiếp tục tiến bộ về mọi mặt (đang khi Liên Xô đã sụp đổ). Cho nên, đừng nghĩ rằng nước Mỹ sẽ đi đến loạn lạc và làm mất vài trò lãnh đạo thế giới. 
Sau khi đã cải tổ Vệ Binh Quốc Gia, bây giờ đến lượt cải tổ Lực lượng Cảnh sát. TT Trump đã ký sắc lệnh, và Quốc Hội đang chuẩn bị để có thể thông qua một đạo luật mới về vấn đề này trước Lễ Độc Lập ngày 4/7/2020.
Bạo loạn tác động đến bầu cử: từ Nixon tới Trump
Những hành động phi luật pháp, vô trật tự năm 1970 đã khởi động mạnh từ sau khi TT Nixon đẩy cuộc chiến Việt Nam sang Campuchia. 
Nhưng đến khi vận động cho nhiệm kỳ hai thì ông lại dùng chính cảnh bạo động để thuyết phục cử tri. Lập trường tranh cử 1972 của TT Nixon dựa trên hai cột trụ chính yếu được gắn vào hai khủng hoảng của thời cuộc: “Restore law and order and provide new leadership for the Vietnam War” - tái lập trật tự, luật pháp, và cung cấp lãnh đạo mới cho cuộc chiến Việt Nam. 
Ta thấy ông đã đặt nhu cầu vãn hồi trật tự và luật pháp trước cả chiến tranh Việt Nam. 
Và ông đã thắng cử (ngày 7/11/1972). Lại đại thắng – người Mỹ gọi là “landslide” (long trời lở đất) – vì Nixon đã thắng ở 49/50 tiểu bang. Ứng cứ viên Đảng dân Chủ George  McGovern chỉ thắng ở một tiểu bang là Massachussets và biệt khu Washington DC.
Chính trị nước Mỹ - nhất là về bầu cử tổng thống – thì thật là khó hiểu. 
Chúng tôi đã sinh hoạt ở quốc gia này trên dưới là 62 năm – và sinh hoạt ở ngay trung tâm chính thống của xã hội, chứ không phải ở ngoại vi, mà cũng chỉ hiểu biết được một phần nào về chính trị nước Mỹ, nhất là về bầu cử tổng thống.
Trong cuộc bầu cử sắp tới (3/11/2020), TT Trump – cho tới nay và qua hai lần vận động ở Tulsa (Arkansas) và Phoenix (Arizona) xem ra đã rập theo cái khuôn của TT Nixon, đó là đặt nặng vấn đề trật tự và luật pháp. Ông cũng hay đưa ra viễn tượng thành công về thuốc chữa trị và chủng ngừa coronavirus. 
Nước Mỹ năm 2020 là một nước Mỹ mới, nó khác với nước Mỹ 1970 về dân số, sắc tộc, mức độ chia rẽ nội bộ, và phạm vi hoạt động của truyền thông. Thêm vào đó là phức tạp của truyền thông xã hội. 
Bầu cử lại xảy ra trong bối cảnh đại dịch Coronavirus, gây nên một tình trạng đặc biệt chưa bao giờ từng có trong lịch sử nước Mỹ - đó là ‘lockdown’ cả nền kinh tế - mà TT Trump phải đương đầu. Đây là những khó khăn mà chưa có tổng thống nào gặp phải.
Câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có vãn hồi được trật tự cho nước Mỹ và kiềm chế được sự tăng tốc của đại dịch trước ngày bầu cử?

Tác giả: TS Nguyễn Tiến Hưng, nguyên giáo sư kinh tế tại N.C. Wesleyan College, Trinity College, và Howard University, và là kinh tế gia của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (1966-1970). Ông là cựu Tổng Trưởng Kế Hoạch VNCH từ năm 1973 đến 1975, và là phụ tá về Tái Thiết của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Hiện định cư tại Hoa Kỳ, ông đã xuất bản – ngoài những sách về kinh tế – các cuốn “The Palace File” (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập 1986), “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” (2005), “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu” (2010) và “Khi Đồng Minh Nhảy Vào” (2016).


The Weather Underground Organization (WUO), commonly known as the Weather Underground, was a radical left militant organization active in the late 1960s and 1970s, founded on the Ann Arbor campus of the University of Michigan. It was originally called the Weathermen.