TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Monday, 4 July 2011

*** THƯ NGỎ PHTQ SỐ 18 XUÂN NHÂM THÌN 2012

 

THƯ NGỎ

Ban Biên-Tập

Phật-Học Tịnh-Quang

Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ trân trọng cảm niệm công đức và phước đức của Quí vị đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người dù thuộc giai cấp nào, dân tộc nào, cũng đều có 2 thứ tâm: ma tâm và lương tâm.

Ma tâm dẫn dắt con người đi vào ma đạo, tà đạo, bởi các tà pháp mê tín dị đoan, rao giảng bởi các tà sư - dù vị đó ở trong chùa 100 năm, nhưng không biết tu, không ngộ đạo, chỉ coi đó là nghề kiếm sống, thích ăn trên ngồi trước, chỉ tính năm ăn cơm gạo bá tánh, không có lý tưởng hoằng dương chánh pháp, thường dùng tuổi cao áp chế người đi sau, tâm càng ngày càng tàn độc.

Khó tưởng tượng được! Các vị sống lâu lên lão làng, có khả năng gạt gẫm nhiều người - tại gia cũng như xuất gia - hơn các vị trẻ tuổi khác. Thật là nguy hại vô cùng!  Các vị này bề ngoài tỏ ra rất trang nghiêm thanh tịnh, nhưng phải thân cận lâu ngày mới nhận ra rõ ràng.

Thời nào cũng vậy, các vị chân tu tuổi cao, đức trọng thật hiếm trong thiền môn nghiêm tịnh. Chư vị hiền thánh tăng ngộ đạo có cách hành xử rất mực từ bi & trí tuệ, khắp nơi cảm thấy thanh lương khi thân cận, thiền môn phát triển, nhiều người tìm tới nương tựa.

Con người không cần than: thời nay khó kiếm các vị chân tu! Tại sao vậy? - Bởi vì bản thân không cầu pháp, không hiểu rành rẽ lời Phật dạy, cho nên mới bị bọn tà sư gạt gẫm, khi biết ra thì tiền mất tật mang. Thí dụ? - Các nhà sư khi qua đời còn phải nhờ chư Tăng cầu siêu, vậy các sư cầu siêu cho người khác được gì  chăng?
Tóm lại, khi con người nắm vững chánh pháp, tà sư cỡ tuổi nào cũng không gạt gẫm được. []

Tâm nguyện của PHTQ là tạo thiện duyên, hiểu rằng Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Điều nào tôn giáo này công nhận, các tôn giáo khác không công nhận, chưa phải là chân lý. Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, các hình thức của tôn giáo, nhất là vượt qua tâm cố chấp, giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada ấn tống và phát hành miễn phí Tập san Từ Bi & Trí Tuệ, 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:
      Tết Nguyên Đán,
      Đại Lễ Phật Đản,
      Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, tùy tâm tùy hỷ, tùy duyên phát nguyện, bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, như là một nhân duyên bố thí pháp, phước đức và công đức, tự lợi và lợi tha, tự độ và độ tha.
Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, vô lượng vô biên. Ví như chỉ với một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này. Đó chính là phước báo vậy.
Con người tai qua nạn khỏi, chính là nhờ phước báo này, không phải nhờ phép lạ.

Quí vị phát tâm bảo trợ, hùn phước ấn tống, xin ghi chi phiếu trả cho PHAT HOC TINH QUANG và gửi về địa chỉ:

PHẬT HỌC TỊNH QUANG
108 - 123 Railroad St.
Brampton, ON, L6X-1G9
CANADA

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

      Ban Biên-Tập PHTQ

  CHỦ NHIỆM TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ  
                         
As this is a Dharma text,
please pass it to others.
Thank you for your kindness
and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
IT IS NOT TO BE SOLD.
Tập san này được phát hành miễn phí.   
KHÔNG BÁN.


 

Phật-Học Tịnh-Quang số 17


THƯ NGỎ

Ban Biên-Tập

Phật-Học Tịnh-Quang

Canada


Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ trân trọng cảm niệm công đức và phước đức của Quí vị đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Ðạo Phật là một tôn giáo, cho nên cũng có những hình thức cúng kiến, lễ lạy, cầu nguyện, cốt để giúp đỡ những người đang đau khổ trên thế gian này tìm đến với đạo, trong những bước ban đầu. Hình thức là không thật.

Nếu như con người, dù tại gia hay xuất gia, đến với đạo Phật nhưng chỉ biết những hình thức cúng kiến, lễ lạy, cầu nguyện mà thôi, cứ đứng ở đó bao nhiêu năm trời, cho rằng như vậy là đủ rồi, không chịu bước thêm bước nữa, thì đau khổ vẫn hoàn khổ đau, có khác chi bao nhiêu người khác đâu?
Bước đó chính là: phát tâm học hỏi, tìm hiểu Chánh pháp, xem Ðức Phật dạy những gì, để có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế hằng ngày, đạt an lạc và hạnh phúc, thêm nữa đạt được: giác ngộ và giải thoát. 
Ðây chính là chánh kiến và chánh tín của đạo Phật.

Các buổi lễ của Phật giáo, quan trọng nhất là Lễ Phật Ðản, Lễ Vu Lan đều nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời.  Và mục đích quan trọng hơn hết là:  "Hãy bước vào cửa đạo", chứ không phải chỉ "bước vào cửa chùa" rồi thôi, hay vẫn cứ đi lang thang, lòng vòng bên ngoài, bằng lòng với các hình thức cúng kiến, lễ lạy, các buổi văn nghệ xổ số, các cuộc hành hương thương mại, các cuộc vận động in sách cầu vãng sanh lưu xá lợi, kêu gọi đóng góp tạo chùa to tượng lớn, lễ hội cầu nguyện mẹ hiền Quán Âm mê tín, mà không quan tâm việc tu học, không lo việc tu tâm dưỡng tánh, không biết đến Chánh pháp là gì? []

Tâm nguyện của PHTQ là tạo thiện duyên, hiểu rằng Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Điều nào tôn giáo này công nhận, các tôn giáo khác không công nhận, chưa phải là chân lý. Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, các hình thức của tôn giáo, nhất là vượt qua tâm cố chấp, giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada ấn tống và phát hành miễn phí Tập san Từ Bi & Trí Tuệ, 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:
      Tết Nguyên Đán,
      Đại Lễ Phật Đản,
      Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, tùy tâm tùy hỷ, tùy duyên phát nguyện, bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, như là một nhân duyên bố thí pháp, phước đức và công đức, tự lợi và lợi tha, tự độ và độ tha.
Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, vô lượng vô biên. Ví như chỉ với một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này.
Đó chính là phước báo vậy.
Con người tai qua nạn khỏi, nhờ chính phước báo này, không nhờ phép lạ.

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên-Tập PHTQ

                             
MỤC LỤC TẬP SAN PHTQ 17 
(VU LAN 14.8.2011)

1) Trang 1 PHTQ17. Bộ Sách CTLĐ
2) TRANG MỤC LỤC PHTQ17 (1 trang)
3-4) PHTQ 17_THƯ NGỎ (2 trang)
5) Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu 
(1 trang)
6) Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Từ 
Hoa Sen Trong Bùn (9 trang)
15) Nhân Cách Bồ Tát Tại Thế Gian (2 trang)
17) Con đã bật khóc khi nghe giảng về chữ Hiếu (5 trang)
22) Cô Gái Đi Tìm Hạnh Phúc (7 trang)
29) Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng – Cửa Phật Từ Bi (4 trang)
33) Hơi Ấm Của Cha (3 trang)
36) Hồ Điệp Ngón Tay Giữa (2 trang)
38) Thích Chân Tuệ Gia Đình Hòa Thuận (3 trang)
41) Chuyện Trong Nhà - vợ chồng mình cãi nhau (1 trang)
42) Đây là những điều ai cũng biết cả (3 trang)
45) Hoàng Lan Chi Kiếp Sau Đừng Sợ Ma (8 trang)
53) Thích Nữ Chân Liễu 
An Cư Kho Báu Niềm Tin và Trí Tuệ (7 trang)
60) TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN - VĂN HÓA & MÊ TÍN
61) LỄ HỘI DÂN GIAN - NÉT ĐẸP VĂN HÓA & MÊ TÍN
62) Thích Nữ Chân Liễu Trăm ngàn muôn kiếp (4 trang)
66) Thích Thanh Từ Các Pháp Duyên Sinh (4 trang)
70) Dr. B.T. Dang, MD MSG Feedback (2 trang)
72) Nấu Mì Ăn Liền Đúng Cách (1 trang)
73) Thích Chân Tuệ Thế nào là Ái Ngữ (3 trang) xong
76) Thiền sư Hakuin (1 trang)
77) Chuyện Trong Đời Bộ quần áo cũ (1 trang)
78) Chuyện Trong Đời Thần Tài Thổ Địa (2 trang)
80) Tràm Cà Mau Vợ Hiền (12 trang)
92) Đào Văn Bình Trời Hại Mới Chết (10 trang)
102) Chuyện Tu Hành Sư phụ & Chú tiu (2 trang)
104) Chuyện Trong Đời Cho Chim Ăn (1 trang)
105) Làm sao biết mình có phước (1 trang)
106) Chuyện Trong Đời - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay 
(2 trang)
108) Suy Ngẫm (2 trang)
110 - 115) Thư Độc Giả PHTQ17 (6 trang)
116-117-118) TRANG TRI ÂN BẢO TRỢ PHTQ16 (3 trang)
119-120) TRANG QUẢNG CÁO PHTQ16 (5.2011)

Tập san PHTQ được phát hành hoàn toàn miễn phí, rộng rãi khắp nơi.
Mỗi năm 3 số vào các dịp: Tết Nguyên Đán, Lễ Phât Đản, Lễ Vu Lan.
Muốn nhận tập san PHTQ qua bưu điện,
quí ĐH hoan hỷ ủng hộ bưu phí: CAN or US$10/ mỗi cuốn.
Không cần mua Money Order.
Tịnh tài có thể gửi bằng cash or personal cheque,
Ghi trả cho: PHAT HOC TINH QUANG.
----------------------------------------------------------
Gửi về địa chỉ dưới đây:
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 – 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADA
------------------------------------------------------
Email: cutranlacdao@yahoo.com
Kính mời viếng thăm: http://phtq-canada.blogspot.com/As this is a Dharma text,
please pass it to others.
Thank you for your kindness
and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
IT IS NOT TO BE SOLD.
Tập san này được phát hành miễn phí.   
KHÔNG BÁN.


Kính mời quí vị xem bài viết đăng trong tập san PHTQ theo link:

 

PHẢI ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ MỚI MONG VÃNG SANH

http://phtq-canada.blogspot.com/2012/02/phai-ay-u-tri-tue-moi-mong-vang-sanh.html

 

TỰ TÁNH TAM BẢO VIÊN NGỌC MINH CHÂU

http://www.phtq-canada.blogspot.com/2011/12/tu-tanh-tam-bao-vien-ngoc-minh-chau.html

 

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN
http://phtq-canada.blogspot.com/2011/11/phat-phap-tai-gian-phtq-so-14.html

Phật-Học Tịnh-Quan

Friday, 1 July 2011

*** CHUYỆN THIỀN SƯ HAKUIN (PHTQ SỐ 17)
Thiền sư

Chuyện kể rằng, thời bấy giờ, ở một nhà bán vải cách thiền viện của Hakuin không xa, có cô con gái chửa hoang. Sợ nói ra tên người bạn trai thì anh ta sẽ bị cha mình đánh cho tới chết nên cô gái nhất định không chịu nói nửa lời. Sau đó, không chịu được sự tra hỏi bức ép của cha, cô gái bèn nghĩ tới thiền sư Hakuin, người mà cha cô rất sùng kính nên nói rằng: “Đứa trẻ trong bụng con chính là của thiền sư Hakuin đấy!”.

Cha cô gái nghe xong sững cả người, thiền sư Hakuin là người mà ông ta tôn kính, làm sao lại có thể có chuyện đó được. Nghĩ vậy, nhưng không còn cách nào khác, người cha mang con gái tới gặp thiền sư Hakuin.
Thiền sư nghe xong, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy sao?”. Cha mẹ cô gái thấy thái độ của Hakuin rất bình thản, cũng không làm lớn chuyện nữa. Đến khi cô gái sinh con ra, họ liền mang đứa trẻ tới thiền viện của Hakuin nói: “Đây là nghiệt chủng của ông, trả lại cho ông đấy!”. Sự việc sau đó được truyền ra bên ngoài, những người trong vùng ai cũng chê bai, dè bỉu thiền sư Hakuin, nói rằng ông đường đường bệ bệ thế mà tâm địa thấp hèn. Mặc dù bị người đời dè bỉu, song Hakuin vẫn không cố thanh minh, ngược lại âm thầm nuôi dưỡng đứa bé.

Hơn một năm sau, cô gái nọ không chịu được sự cắn rứt của lương tâm nên nói ra toàn bộ sự thực. Cha mẹ cô nghe xong, vô cùng hối hận, cả nhà từ lớn tới nhỏ kéo lên chùa xin lỗi Hakuin. Thiền sư nghe xong, cũng chỉ nói: “Vậy sao?”.

Rồi đưa trả đứa bé về với mẹ của nó. Dù thiền sư Hakuin chỉ nói có 1 tiếng cũng đủ thấy công phu tới mức độ nào. []

BBT. PHTQ.

*** NHỮNG CHUYỆN TU TRONG ĐỜI (PHTQ SỐ 17)


CHUYỆN TRONG ĐỜI- Thưa Thầy, tôi đang ở trong chung cư, thường hay bỏ cơm, gạo hay bánh mì cho chim đến ăn. Tội nghiệp mấy con chim đói, kiếm ăn không được, bay đến ban công nhà tôi nhiều lắm. Vậy mà Thầy biết không, ông quản lý cái chung cư la tôi quá trời, cấm không cho tôi bỏ thức ăn ra ngoài cho chim ăn nữa. Thầy coi thiên hạ chẳng biết thương loài súc sanh chút nào cả! Tội nghiệp mấy con chim! Thầy nghĩ sao?
- Bố thí thức ăn cho chim là thể hiện tâm từ bi thương xót chúng sanh đang đói khổ. Điều này đáng quí, tốt lắm! Tuy nhiên, nhà Phật dạy: Từ Bi và Trí Tuệ phải song hành. Chúng ta nên hiểu rằng chim chóc đến nhiều nơi chung cư, gây phiền hà cho láng giềng, gây mất vệ sinh cho khu vực. Chính vì thế, người quản lý chung cư mới thi hành biện pháp bảo vệ trật tự, vệ sinh chung. Chúng ta thương loài vật, cũng nên thương loài người sống chung quanh, nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của mọi người, tránh gây phiền muộn cho người cũng là một cách tu hành.
Tóm lại, chỗ ở của người không nên để chim chóc làm phiền. Để thực hiện tấm lòng từ bi, chúng ta có thể đem thức ăn ra sân trước sân sau nếu có, hoặc ra công viên, bờ sông hay chỗ đất trống, và nên nhớ tránh sự xả rác nơi công cộng. Mọi việc, mọi người đều vui vẻ là đúng pháp. []CHUYỆN TRONG
ĐỜI

- Thưa Bác sĩ, bà nhà tôi mắc bệnh hoang tưởng. Bả cứ tưởng bả là con gà mái.
- Bà nhà mắc bệnh bao lâu?
- Hơn một năm nay.
- Sao đợi đến bây giờ ông mới nói?
- Tôi đợi xem bả có đẻ trứng hay không, đó mà! []

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bộ Quần Áo Cũ


BỘ QUẦN ÁO CŨ

Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh, là chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son. Hồi đó, là cấp chỉ huy, ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt, nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm. Hôm nay, đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt Nam sang. Tôi nhẹ nhàng:

-Bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá.

-Nhưng bố thích mặc bộ này

Tôi bắt đầu cau có:

-Nhưng mặc như vậy đến chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố.

Ông già buồn rầu, lập lại:

-Bố thích bộ quần áo này.

Tôi cũng cương quyết:

-Bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó.

Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn như vậy:

-Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn. Khi chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật vui và xúc động khi mặc nó.

Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi hụt hẫng và hết sức bối rối. Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ.

Trước khi quyết đoán người nào đó khô khan không có trái tim, tôi nên xét lại trái tim mình đã.
[]
--------------------------------------

SUY NGẪM

Trong cuộc sống, cần cẩn thận lời nói. Khi phê phán người khác cố chấp, thì chính mình đang cố chấp đó.

BBT.PHTQ.CANADA

*** NHÂN CÁCH BỒ TÁT TẠI THẾ GIAN (PHTQ SỐ 17)


Nhân Cách
Bồ Tát
Tại Thế Gian

Một câu chuyện rất cảm động về sự hy sinh của con người trong trận động đất đang được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng.

Tôi đang khóc. Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc. 
Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau.

Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Sóng nước càng lúc càng mạnh, họ không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên.

Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.

Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng vì lòng cứu người cấp bách ông đã nhảy xuống nước.

Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi. Tôi không biết tên người đàn ông ấy, hay người đàn ông đó là ai, nhưng tôi muốn dành cho ông ấy một khoảnh khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa.

Ông ấy là một anh hùng thực sự. Nhân cách một vị Bồ Tát tại thế gian.
*
Nhân cách một vị Bồ Tát thế gian là quên mình vì người. Nghe theo tiếng kêu cứu của thế gian mà xả thân cứu độ. Bồ Tát  luôn quên bản thân mình và cũng không cầu mong được tán thán. Lòng cảm tử hy sinh tất cả vì để cứu người, không suy nghĩ được mất, đúng sai bất chấp hiểm nguy. Chính là ý nghĩa đúng theo tinh thần Từ Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm giữa sóng biển mênh mong đầy nguy hiểm trên thế gian.

Dù mất đi thân người kiếp nầy, tái sanh vào cảnh giới nào, tâm Bồ Tát vẫn không mất, theo phước đức và nhân lành đã tạo, họ sẽ sống trong sự an lành hạnh phúc trong pháp giới TỪ BI của CHƯ PHẬT.

Chính họ là những người hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, quên mình vì người, nghe theo tiếng kêu cứu khổ đau của thế nhân và hiện thân cứu giúp.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Lotus Lantern
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/2011/04/nhan-cach-cua-bo-tat-tai-gian-trong.html

*** SUY NGẪM PHẬT NGỌC LINH THIÊNG (PHTQ SỐ 13)


Phật Ngọc
Linh Thiêng


-        Thưa Thầy, tôi đọc báo tại Toronto, xin trích nguyên văn một đoạn như sau:

“Sau này, trong thế giới tâm linh, người ta thường tin rằng ngọc thạch chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, có thể giúp chữa lành bệnh và khiến cho tà ma yêu quái lánh xa. Ngọc thạch được chạm trổ điêu khắc thành những hình tượng chư Phật, Bồ Tát để người ta đeo nơi cổ, vừa làm đẹp, vừa bày tỏ niềm tin tưởng vào đấng thiêng liêng. Người viết đã từng nghe kể lại rằng ngọc thạch thường mang đến may mắn cho người đeo nó, cho nên rất nhiều phụ nữ thích đeo vòng cẩm thạch cũng như đeo mặt ngọc thạch khắc hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm”.
Đoạn văn ngắn trên được trích từ một bài viết dài 4 trang báo nhằm mục đích quảng cáo cho tượng Phật Ngọc Hòa Bình đang được triển lãm nhiều nơi. Tôi thắc mắc những điều quảng cáo như trên có đúng chánh pháp chăng, kính mong quí Thầy từ bi giải thích.


- Một bài viết đăng trên báo đời, thiệt báo hại quí vị thắc mắc và tìm hiểu, âu đó cũng là nhân duyên tốt để giúp người khác hiểu thêm chánh pháp.

Trong dân gian, nhiều người có niềm tin tưởng khác nhau, cho nên có nhiều tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau đáp ứng nhu cầu tâm linh đó.

Riêng trong đạo Phật, là đạo từ bi và trí tuệ, trong Kinh Kalama, đức Phật dạy rõ ràng như sau:

Đừng vội tin tất cả điều gì:
- ghi trong sách vở
- người xưa nói
- người bề trên nói
- người có thế lực đạo nói
- người có thế lực đời nói
- do tập quán, thói quen
- do nhiều người đồn đãi
- do nhiều người tin theo
*
Chỉ nên tin điều gì:
- đúng với chân lý,
- đúng với thực tế,
- có thể kiểm nghiệm được
- qua trí tuệ sáng suốt, thấy có ích lợi cho bản thân và cho mọi người. 


Chúng ta là người tu học Phật nên dùng lý trí, trí tuệ sáng suốt để suy xét, suy ngẫm mọi sự việc xảy ra trong đời sống, chứ không mê tín, tin bừa, tin càn.

Chúng ta tôn thờ các hình tượng Phật, dù làm bằng chất liệu gì, với mục đích duy nhất là chiêm ngưỡng và lễ bái trong quá trình tu tập, để tôn kính, hành trì giới luật, noi theo phạm hạnh, và sống đúng theo lời dạy của đức Thế tôn. Các hình tượng vật chất cũng chịu theo qui luật “thành trụ hoại không”, khi duyên hết, các hình tượng cũng bị hủy hoại, không có gì gọi là thánh tượng, linh tượng huyền bí cả.
Nếu các hình ảnh thờ phượng của các tôn giáo, tín ngưỡng, kể cả Phật giáo, có năng lực huyền bí, ly kỳ, chữa khỏi bệnh tật, thì chắc giờ đây, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế phải giải nghệ và các cơ sở tôn giáo, chùa chiền biến thành bệnh viện, trạm xá, dưỡng đường, nhà dưỡng lão.

Bệnh tật hay bất trắc xảy đến trong đời chính là quả báo, do chính mình gây tạo nhân xấu trước đây. Để giải trừ, trước khi quả báo đến, con người cần biết tạo phước, tu tâm dưỡng tánh, ăn ở hiền lành, bố thí, làm việc phước thiện. Phước báu tạo được sẽ làm giảm bớt hoặc tiêu trừ quả báo, theo đời gọi là đoái công chuộc tội, hoặc là dành tiền tiết kiệm để trả nợ xưa vậy. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đừng đợi đến khi quả báo xảy đến thì quá muộn, đành phải cam chịu hậu quả. Lúc đó, cầu an,  cúng kiến, dâng lễ, chỉ là hình thức hối lộ thần linh, chỉ là mê tín, không phải chánh pháp, phỏng có ích lợi chi, được gì?

Đạo Phật chủ trương: có thân bệnh, không tâm bệnh. Con người có thân, tất có bệnh tật, phải chữa trị bằng thuốc men. Ngày xưa, đức Phật vẫn dùng thuốc men, mỗi khi có thân bệnh. Giáo pháp của đức Phật là phương thuốc mầu nhiệm đối trị tâm bệnh, nếu con người khai mở trí tuệ, giác ngộ được cốt tủy của đạo Phật. Các chuyện linh thiêng huyền bí chỉ đưa tới mê tín và lường gạt xưa nay mà thôi!

Ngày nay, có người bị bệnh, hay có thân nhân ngã bệnh, lại vào chùa dâng sớ cầu an, tụng chú, tụng kinh cầu khỏi bệnh, trong khi nhà sư đang mang đủ thứ bệnh! Lại có người quảng cáo chuyên xem chỉ tay, bói bài, xem tướng, soi căn, bấm độn, hóa giải tai nạn, cầu an, tiên tri số mạng, theo yêu cầu của khách! Lại có người mượn áo cà sa, khoác lác chữa được tất cả các bệnh nan y, ung thư, bác sĩ bó tay, chữa qua điện thoại, trị qua email, chỉ cần tấm hình và ít tiền, chữa trị đường xa cho người bệnh ở tận bên xứ Việt Nam, dù họ đang ở Toronto, Canada!

Lại quảng cáo thêm, họ có thể cải đổi, giải trừ vận mạng xui xẻo, tai nạn, tật bệnh, làm ăn ế ẩm, duyên tình trắc trở, vợ chồng con cái xung khắc, mở luân xa 100%, dạy chữa bệnh cho bản thân và cho người khác, truyền linh quang nhân điện, năng lượng vũ trụ, phóng quang tam muội, cầu cho người bệnh, không hết thì chết, liền được vãng sanh tây phương cực lạc! Thiệt là mê tín, gạt gẫm trắng trợn ở thế kỷ 21, vậy mà vẫn có người tin, họ vẫn làm ăn không đến độ ế ẩm!

Những người tu Phật, khai mở trí tuệ, hiểu rõ nhân quả, nắm vững chánh pháp, giác ngộ chân lý, biết rõ tà pháp, hiểu thấu tà đạo, thấy ngay tà sư, tại gia tại chùa, không thể bị gạt, bởi những quảng cáo, lợi dụng hình ảnh, Bồ Tát Quán Âm, hay ảnh nhà sư, cổ đeo tràng hạt!


Nếu tất cả điều cầu nguyện, phát xuất từ tâm tham lam, sân hận, si mê của con người, đều thành tựu như ý, thì luật nhân quả không còn, thế gian này đại loạn.

Thí dụ như trong, hai cuộc thế chiến, quân đội hai phe, đối nghịch đều làm, thánh lễ long trọng, giáo phẩm cao cấp, đến ban phép lành, rải cho nước thánh, thành khẩn cầu nguyện, van xin thượng đế, giúp cho phe mình, tiêu diệt phe địch, hậu quả cả hai, te tua tơi tả, thê thảm vô cùng.

Thí dụ như có, người nổi sân hận, muốn kẻ thù mình, vắng mặt trên đời, cầu nguyện chí thành, với đấng thượng đế, toàn năng toàn quyền, linh thiêng huyền bí, nếu được thỏa mãn, chắc chẳng bao lâu, trên thế gian này, chỉ còn súc vật, vắng bóng con người, bởi lời cầu nguyện!

Người không kềm chế được cơn sân hận, oán thù, cầu nguyện không linh, bèn dùng vũ khí, mưu mô sát hại kẻ thù, gây nên tội ác, tạo thêm tội nghiệp!
Thí dụ như có người xem trên báo, các mẩu lời nguyện, cầu khẩn van xin, tin rằng sẽ được toại nguyện, như ý, đọc 9 lần, trong 9 ngày, thì cầu gì được nấy, bèn gắng đọc mỗi đêm, cả tháng trời cũng không thấy chồng ở tù trở về, để trồng cỏ tập hai!

Tóm lại, con người thường có tâm tham, sân, si, dù tại gia hay xuất gia, nhưng không biết kềm chế, đam mê danh lợi, duyên theo cảnh trần, ngày càng tạo thêm nghiệp chẳng lành, đến khi gặp quả báo: bệnh hoạn, trắc trở, rắc rối, tai nạn, thất bại, suy sụp, trở thành mồi ngon của những kẻ buôn thần bán thánh, lường gạt sự mê tín dị đoan, tiền mất tật mang, than trời trách đất, cũng đã muộn rồi!

Những người mang hình tướng nhà sư có bổn phận tu hành, học hỏi giáo lý, để hướng dẫn người hữu duyên không có phương tiện, không có thời gian nghiên cứu kinh sách, được hiểu rõ chánh pháp, chuyển hóa cuộc sống phiền não khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Không chịu học hỏi giáo lý nên tu mù, lại chỉ dẫn người khác tà pháp, mê tín, lạc vào tà đạo, thiệt là tà sư, đáng trách! []

Ban Biên-Tập PHTQ


 PHẬT TÂM PHẬT TƯỚNG (PHẬT HỌC TỊNH QUANG 14)PHẬT TÂM - PHẬT TƯỚNG


Trong các sinh hoạt hay nghi lễ của Phật giáo, các hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn được tôn trí nơi trang nghiêm thanh tịnh nhất, để  mọi người chiêm ngưỡng, lễ bái, cầu nguyện và phát khởi tín tâm.

Các hình tượng được làm bằng bất cứ vật liệu nào, đơn sơ như gổ, đá, xi măng, thạch cao, hay quí giá hơn như vàng, bạc, đồng, ngọc thạch, đá quí, kim cương, cũng chỉ có giá trị vật chất, giúp cho việc hành lễ được long trọng, trang nghiêm, giúp cho người tu theo Phật tăng trưởng sức tinh tấn tu tập theo chánh đạo, hướng tín tâm ban đầu theo chánh tín và chánh kiến.

Giá trị tinh thần đích thực chính là Giáo Pháp của đức Phật.

Người tu theo Phật nương theo hình tượng chư Phật, để lễ bái, cầu nguyện, cúng dường, phát tín tâm tìm hiểu những lời dạy của đức Phật để tu tập và áp dụng vào trong thực tế đời sống hàng ngày.

Nhờ đó, người tu theo Phật mới thấy và cảm nhận được pháp vị mầu nhiệm thực tế của chánh pháp.  Từ đó, người tu theo Phật ngộ đạo, thoát khỏi cảnh vô minh, tà kiến, mê tín, dị đoan, không còn ngộ độc như bấy lâu nay.

Người tu theo Phật khi đã khai mở được trí tuệ bát nhã, khác với trí thức thế gian, sẽ thấy giáo lý đạo Phật rất hữu ích cho đời sống thực tế của mọi người, giúp con người vượt qua được những phiền não và khổ đau, không phân biệt là Phật tử hay không là Phật tử.

Nói một cách khác, một người không phải là Phật tử, không cần đi đến chùa lễ bái thường xuyên, không cần phải thờ lạy tượng Phật, nhưng luôn luôn thực hành lời dạy:

1. Không làm các điều ác.
2. Siêng làm các điều thiện.
3. Giữ tâm luôn thanh tịnh.

Người này sẽ sống đời an lạc và hạnh phúc. Tiến thêm bước nữa, sẽ được giác ngộ và giải thoát.

Cho nên, chúng ta cần ghi nhớ: trong đạo Phật không có hình tượng nào gọi là linh tượng, theo nghĩa linh thiêng huyền bí, cầu gì được nấy, cũng không có hình tượng nào gọi là thánh tượng, theo nghĩa các vị thánh là bậc bề trên không ai đạt được, chuyên ban phước giáng họa.

Trong đạo Phật, chỉ có tôn tượng, theo nghĩa hình tượng để tôn thờ, lễ bái, noi theo gương tu hành và công hạnh cao quí, đáng tôn kính, để sống đời và tu tập đúng chánh pháp, hành đúng chánh đạo, cuối cùng là trọn thành Phật đạo. Cũng có những hình tượng gọi là bảo tượng, theo nghĩa hình tượng quí báu, vật chất và tinh thần, hoặc có giá trị theo chiều dài lịch sử.

Chúng ta nên biết: hình tượng làm bằng gổ, bằng thạch cao  không chịu được búa bổ; hình tượng làm bằng vàng, đồng, không chịu được lửa thiêu đốt. Các hình tượng dù bằng vật liệu nào cũng chịu qui luật vô thường: thành, trụ, hoại, diệt.

Trong Kinh Kim Cang, đức Phật có dạy:

Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.

Nghĩa là: Trên đời này, vật gì có hình tướng đều là hư vọng, nay hiện hữu, mai mất đi, không tồn tại vĩnh viễn.

Trong Kinh Kim Cang, đức Phật cũng dạy:

Nhược kiến chư  tướng phi tướng, tức kiến Như Lai.

Nghĩa là: Qua hình tướng các tôn tượng chư Phật, nhưng không chấp tướng Phật Ngọc  Phật vàng, Phật đồng, hay Phật gỗ, ta mới thấy được, ngộ được Phật Tâm, Phật tánh Như Lai bằng trí tuệ bát nhã.

Bằng như mê tín chấp tướng, dù là tướng Phật Ngọc giá trị bạc triệu, hậu quả là ngộ độc bởi hoa mạn-đà-la, hay ánh sáng mạn-đà-la, hào quang 5, 7 màu, do các tà sư tuyên truyền bá láp, bán rao tà pháp, hưởng danh thu lợi.

Chúng ta thử xét qua vài trường hợp sau:

1. Các hình tượng Phật vĩ đại, rất cổ xưa ở xứ Afghanistan, được điêu khắc dựa theo triền núi đá, đã tồn tại hàng trăm năm, ngàn năm qua, nhưng vào năm 2001 chánh quyền Taliban đã dùng bộc phá, đại bác phá hủy hoàn toàn, mặc dù có lời can thiệp của Liên Hiệp Quốc, cũng như lời phản kháng mạnh mẽ của các quốc gia trên thế giới.

2. Các hình tượng Phật được coi là linh thiêng được thờ trong các ngôi chùa danh tiếng của Phật giáo Tây Tạng, được bao nhiêu chức sắc, tu sĩ người Tây Tạng, cũng như khách thập phương, thờ cúng, lễ bái, nhưng vẫn bị tàn phá, hủy hoại trong trận động đất khinh khủng đầu năm 2010.

3. Tượng Phật Ngọc được đặt tên là hòa bình thế giới, hình thành do người Tây Tạng và đệ tử người Úc năm 2009, được đem triển lãm khắp các nơi có chùa người Việt, gây được phong trào cung nghinh và chiêm bái trong giới Phật tử người Việt và một số dân cư địa phương nơi triển lãm.

Tượng Phật Ngọc này, tuy có giá trị vật chất hàng triệu đô la, đem lại tín tâm và niềm hỷ lạc cho vô số người đến chiêm bái, cầu nguyện, nhưng vẫn cần sự bảo vệ của con người, tránh sự phá hoại của kẻ gian. Bằng cớ là tượng Phật Ngọc được triển lãm nơi nào, chùa viện người Việt phải, dùng tiền quyên góp từ Phật tử, ký giao kèo thuê mướn nhân viên an ninh (security gards) và mua bảo hiểm.

Con người phải bảo vệ tượng Phật Ngọc như thế, thì tượng Phật Ngọc chỉ có giá trị vật chất, chứ có linh thiêng gì đâu, có ai cầu gì được nấy đâu, các chùa viện triển lãm Phật Ngọc có bình an, có khá hơn chăng? - Hay là sau khi triển lãm xong, các chùa viện phải đối diện với bao nhiêu điều rắc rối, bất như ý, về tài chánh cũng như nhân sự, phải ngưng sinh hoạt tất cả các ban ngành, phải sám hối, thay đổi thời khóa buổi lễ hàng tuần đã quen 10 năm qua?

Tóm lại, người Phật tử chân chánh nên sống với Phật Tâm, nên có tín tâm và thực hành giáo lý thâm sâu vi diệu của đạo Phật trong đời sống hàng ngày mà thôi. []