TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Monday, 4 July 2011

*** THƯ NGỎ PHTQ SỐ 18 XUÂN NHÂM THÌN 2012

 

THƯ NGỎ

Ban Biên-Tập

Phật-Học Tịnh-Quang

Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ trân trọng cảm niệm công đức và phước đức của Quí vị đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người dù thuộc giai cấp nào, dân tộc nào, cũng đều có 2 thứ tâm: ma tâm và lương tâm.

Ma tâm dẫn dắt con người đi vào ma đạo, tà đạo, bởi các tà pháp mê tín dị đoan, rao giảng bởi các tà sư - dù vị đó ở trong chùa 100 năm, nhưng không biết tu, không ngộ đạo, chỉ coi đó là nghề kiếm sống, thích ăn trên ngồi trước, chỉ tính năm ăn cơm gạo bá tánh, không có lý tưởng hoằng dương chánh pháp, thường dùng tuổi cao áp chế người đi sau, tâm càng ngày càng tàn độc.

Khó tưởng tượng được! Các vị sống lâu lên lão làng, có khả năng gạt gẫm nhiều người - tại gia cũng như xuất gia - hơn các vị trẻ tuổi khác. Thật là nguy hại vô cùng!  Các vị này bề ngoài tỏ ra rất trang nghiêm thanh tịnh, nhưng phải thân cận lâu ngày mới nhận ra rõ ràng.

Thời nào cũng vậy, các vị chân tu tuổi cao, đức trọng thật hiếm trong thiền môn nghiêm tịnh. Chư vị hiền thánh tăng ngộ đạo có cách hành xử rất mực từ bi & trí tuệ, khắp nơi cảm thấy thanh lương khi thân cận, thiền môn phát triển, nhiều người tìm tới nương tựa.

Con người không cần than: thời nay khó kiếm các vị chân tu! Tại sao vậy? - Bởi vì bản thân không cầu pháp, không hiểu rành rẽ lời Phật dạy, cho nên mới bị bọn tà sư gạt gẫm, khi biết ra thì tiền mất tật mang. Thí dụ? - Các nhà sư khi qua đời còn phải nhờ chư Tăng cầu siêu, vậy các sư cầu siêu cho người khác được gì  chăng?
Tóm lại, khi con người nắm vững chánh pháp, tà sư cỡ tuổi nào cũng không gạt gẫm được. []

Tâm nguyện của PHTQ là tạo thiện duyên, hiểu rằng Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Điều nào tôn giáo này công nhận, các tôn giáo khác không công nhận, chưa phải là chân lý. Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, các hình thức của tôn giáo, nhất là vượt qua tâm cố chấp, giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada ấn tống và phát hành miễn phí Tập san Từ Bi & Trí Tuệ, 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:
      Tết Nguyên Đán,
      Đại Lễ Phật Đản,
      Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, tùy tâm tùy hỷ, tùy duyên phát nguyện, bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, như là một nhân duyên bố thí pháp, phước đức và công đức, tự lợi và lợi tha, tự độ và độ tha.
Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, vô lượng vô biên. Ví như chỉ với một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này. Đó chính là phước báo vậy.
Con người tai qua nạn khỏi, chính là nhờ phước báo này, không phải nhờ phép lạ.

Quí vị phát tâm bảo trợ, hùn phước ấn tống, xin ghi chi phiếu trả cho PHAT HOC TINH QUANG và gửi về địa chỉ:

PHẬT HỌC TỊNH QUANG
108 - 123 Railroad St.
Brampton, ON, L6X-1G9
CANADA

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

      Ban Biên-Tập PHTQ

  CHỦ NHIỆM TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ  
                         
As this is a Dharma text,
please pass it to others.
Thank you for your kindness
and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
IT IS NOT TO BE SOLD.
Tập san này được phát hành miễn phí.   
KHÔNG BÁN.


 

Phật-Học Tịnh-Quang số 17


THƯ NGỎ

Ban Biên-Tập

Phật-Học Tịnh-Quang

Canada


Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ trân trọng cảm niệm công đức và phước đức của Quí vị đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Ðạo Phật là một tôn giáo, cho nên cũng có những hình thức cúng kiến, lễ lạy, cầu nguyện, cốt để giúp đỡ những người đang đau khổ trên thế gian này tìm đến với đạo, trong những bước ban đầu. Hình thức là không thật.

Nếu như con người, dù tại gia hay xuất gia, đến với đạo Phật nhưng chỉ biết những hình thức cúng kiến, lễ lạy, cầu nguyện mà thôi, cứ đứng ở đó bao nhiêu năm trời, cho rằng như vậy là đủ rồi, không chịu bước thêm bước nữa, thì đau khổ vẫn hoàn khổ đau, có khác chi bao nhiêu người khác đâu?
Bước đó chính là: phát tâm học hỏi, tìm hiểu Chánh pháp, xem Ðức Phật dạy những gì, để có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế hằng ngày, đạt an lạc và hạnh phúc, thêm nữa đạt được: giác ngộ và giải thoát. 
Ðây chính là chánh kiến và chánh tín của đạo Phật.

Các buổi lễ của Phật giáo, quan trọng nhất là Lễ Phật Ðản, Lễ Vu Lan đều nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời.  Và mục đích quan trọng hơn hết là:  "Hãy bước vào cửa đạo", chứ không phải chỉ "bước vào cửa chùa" rồi thôi, hay vẫn cứ đi lang thang, lòng vòng bên ngoài, bằng lòng với các hình thức cúng kiến, lễ lạy, các buổi văn nghệ xổ số, các cuộc hành hương thương mại, các cuộc vận động in sách cầu vãng sanh lưu xá lợi, kêu gọi đóng góp tạo chùa to tượng lớn, lễ hội cầu nguyện mẹ hiền Quán Âm mê tín, mà không quan tâm việc tu học, không lo việc tu tâm dưỡng tánh, không biết đến Chánh pháp là gì? []

Tâm nguyện của PHTQ là tạo thiện duyên, hiểu rằng Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Điều nào tôn giáo này công nhận, các tôn giáo khác không công nhận, chưa phải là chân lý. Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, các hình thức của tôn giáo, nhất là vượt qua tâm cố chấp, giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada ấn tống và phát hành miễn phí Tập san Từ Bi & Trí Tuệ, 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:
      Tết Nguyên Đán,
      Đại Lễ Phật Đản,
      Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, tùy tâm tùy hỷ, tùy duyên phát nguyện, bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, như là một nhân duyên bố thí pháp, phước đức và công đức, tự lợi và lợi tha, tự độ và độ tha.
Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, vô lượng vô biên. Ví như chỉ với một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này.
Đó chính là phước báo vậy.
Con người tai qua nạn khỏi, nhờ chính phước báo này, không nhờ phép lạ.

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên-Tập PHTQ

                             
MỤC LỤC TẬP SAN PHTQ 17 
(VU LAN 14.8.2011)

1) Trang 1 PHTQ17. Bộ Sách CTLĐ
2) TRANG MỤC LỤC PHTQ17 (1 trang)
3-4) PHTQ 17_THƯ NGỎ (2 trang)
5) Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu 
(1 trang)
6) Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Từ 
Hoa Sen Trong Bùn (9 trang)
15) Nhân Cách Bồ Tát Tại Thế Gian (2 trang)
17) Con đã bật khóc khi nghe giảng về chữ Hiếu (5 trang)
22) Cô Gái Đi Tìm Hạnh Phúc (7 trang)
29) Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng – Cửa Phật Từ Bi (4 trang)
33) Hơi Ấm Của Cha (3 trang)
36) Hồ Điệp Ngón Tay Giữa (2 trang)
38) Thích Chân Tuệ Gia Đình Hòa Thuận (3 trang)
41) Chuyện Trong Nhà - vợ chồng mình cãi nhau (1 trang)
42) Đây là những điều ai cũng biết cả (3 trang)
45) Hoàng Lan Chi Kiếp Sau Đừng Sợ Ma (8 trang)
53) Thích Nữ Chân Liễu 
An Cư Kho Báu Niềm Tin và Trí Tuệ (7 trang)
60) TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN - VĂN HÓA & MÊ TÍN
61) LỄ HỘI DÂN GIAN - NÉT ĐẸP VĂN HÓA & MÊ TÍN
62) Thích Nữ Chân Liễu Trăm ngàn muôn kiếp (4 trang)
66) Thích Thanh Từ Các Pháp Duyên Sinh (4 trang)
70) Dr. B.T. Dang, MD MSG Feedback (2 trang)
72) Nấu Mì Ăn Liền Đúng Cách (1 trang)
73) Thích Chân Tuệ Thế nào là Ái Ngữ (3 trang) xong
76) Thiền sư Hakuin (1 trang)
77) Chuyện Trong Đời Bộ quần áo cũ (1 trang)
78) Chuyện Trong Đời Thần Tài Thổ Địa (2 trang)
80) Tràm Cà Mau Vợ Hiền (12 trang)
92) Đào Văn Bình Trời Hại Mới Chết (10 trang)
102) Chuyện Tu Hành Sư phụ & Chú tiu (2 trang)
104) Chuyện Trong Đời Cho Chim Ăn (1 trang)
105) Làm sao biết mình có phước (1 trang)
106) Chuyện Trong Đời - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay 
(2 trang)
108) Suy Ngẫm (2 trang)
110 - 115) Thư Độc Giả PHTQ17 (6 trang)
116-117-118) TRANG TRI ÂN BẢO TRỢ PHTQ16 (3 trang)
119-120) TRANG QUẢNG CÁO PHTQ16 (5.2011)

Tập san PHTQ được phát hành hoàn toàn miễn phí, rộng rãi khắp nơi.
Mỗi năm 3 số vào các dịp: Tết Nguyên Đán, Lễ Phât Đản, Lễ Vu Lan.
Muốn nhận tập san PHTQ qua bưu điện,
quí ĐH hoan hỷ ủng hộ bưu phí: CAN or US$10/ mỗi cuốn.
Không cần mua Money Order.
Tịnh tài có thể gửi bằng cash or personal cheque,
Ghi trả cho: PHAT HOC TINH QUANG.
----------------------------------------------------------
Gửi về địa chỉ dưới đây:
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 – 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADA
------------------------------------------------------
Email: cutranlacdao@yahoo.com
Kính mời viếng thăm: http://phtq-canada.blogspot.com/As this is a Dharma text,
please pass it to others.
Thank you for your kindness
and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
IT IS NOT TO BE SOLD.
Tập san này được phát hành miễn phí.   
KHÔNG BÁN.


Kính mời quí vị xem bài viết đăng trong tập san PHTQ theo link:

 

PHẢI ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ MỚI MONG VÃNG SANH

http://phtq-canada.blogspot.com/2012/02/phai-ay-u-tri-tue-moi-mong-vang-sanh.html

 

TỰ TÁNH TAM BẢO VIÊN NGỌC MINH CHÂU

http://www.phtq-canada.blogspot.com/2011/12/tu-tanh-tam-bao-vien-ngoc-minh-chau.html

 

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN
http://phtq-canada.blogspot.com/2011/11/phat-phap-tai-gian-phtq-so-14.html

Phật-Học Tịnh-Quan