TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Thursday, 16 February 2017

Đảng xây chùa, đưa đồng chí vào chùa không phải để tôn thờ mà là để đồng chí có chỗ phục vụ cho đảng.
From: HCD g
Date: 2017-02-21 13:04 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: ma tăng chùa Pháp Vân Canada bày trò chơi con nít vớt vong linh như vớt bèo trên sông bằng vãi trắng
To: Phat-Hoc Tinh-Quang , Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

Rất hoan nghinh những bài viết của Thầy
Xin cứ tiếp tục.
Hcd

On Tuesday, February 21, 2017 11:55 AM, Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ <cutranlacdao.2011@gmail.com> wrote:
 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
---------- Forwarded message ----------
From: Rose Lee <
rose.lee1970@yahoo.com>
Date: 2017-02-20 0:44 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: [PhungSuXaHoi] ma tăng chùa Pháp Vân Canada bày trò chơi con nít vớt vong linh như vớt bèo trên sông bằng vãi trắng
To: D N Krall <
yungkrall2012@yahoo.com>
         Đã qua tới nước văn minh tân tiến rồi, mà sao họ còn u mê tăm tối quá vậy? 
Đem tiền đi nuôi mấy tên sư quốc doanh bỉ ổi nầy???
         Những Phật tử nầy, họ là những Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản, là vợ con của quý ông HO, chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Mà tại sao đem tiền đi nuôi những tên tay sai của CS, kẻ thù của chồng, của cha mình! Và cũng là những kẻ phá hoại đạo Phật! Một lũ bán nước hại dân. Sao họ ngu quá vậy?
         Hãy về giở kinh Phật ra xem... Coi có trang kinh nào Phật dạy cúng linh, vớt vong, trai đàn bạc độ... như thế nầy không? Phật đâu có dạy cái chuyện cúng quảy điên khùng như thế nầy? Chồng, cha của các Phật tử nầy đâu? Sao không khuyên họ??? Cứ để cho mấy tên sư QD nầy lường gạt họ vậy???
 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On Sunday, February 19, 2017 8:45 PM, D N Krall <yungkrall2012@yahoo.com> wrote:
Đọc kinh Phật, không thấy đức Phật ...vớt vong ai bao giờ cả, mà chỉ khuyên dẹp Tham Sân Si mà thôi?
Phật giáo du nhập sang Tầu thì bị biến thành mê tín dị đoan?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bá tánh u mê - không hiểu chánh pháp
cúi đầu lễ lạy bọn ma tăng và bọn buôn thần bán thánh côn đồ tại hải ngoại
chuyên tổ chức các lễ trai đàn bạt độ
gạt gẫm hốt bạc.
 Bá tánh
tưởng rằng cứu độ được thân nhân bảy đời như lời ma tăng dối gạt.
Nên nhớ:
Đức Phật không dạy các điều này trong kinh sách.
Kính mời tham khảo

Lễ Trai Đàn Bạt Độ là tà pháp - phi chánh pháp

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Đảng xây chùa, đưa đồng chí vào chùa không phải để tôn thờ mà là để đồng chí có chỗ phục vụ cho đảng.

 


 
 Chùa Tam Bảo USA
Chùa Pháp Vân
(Mississauga Canada) 
ma tăng bày trò chơi con nít trong lễ trai đàn
vớt vong linh trên tấm vãi trắng như cầu tuột vèo vèo
vớt bèo trên sông 
 quá đông bá tánh u mê - tin như con nít
 
 
 
  
 
 
 Chùa Viên Quang (Ontario Canada) 12-2017
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Chùa Pháp Vân 
(Ontario Canada)
bá tánh u mê - ma tăng gạt gẫm
     
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ma tăng bán nước
sư bán nước trị bệnh ở VN (hình trên)
Tu viện Quảng Đức Melbourne (Úc châu) Chùa Pháp Vân Mississauga (Canada) 
cũng bán nước chai trì chú vô phép úm ba la trị ba bệnh
 (hình dưới)
 
tên trọc thích tâm hòa (chùa Pháp Vân Mississauga Canada)
đóng vai phù phép  
úm ba la vào chai nước trị tà ma trị bá bệnh 
- tiền mất tật vẫn còn nguyên - gạt gẫm bá tánh u mê - truyền bá mê tín d đoan 
- tà pháp trai đàn bạt đ

 Chùa Pháp Vân Mississauga (Canada)
 
Tu viện Quảng Đức (Victoria, Australia)


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
bọn buôn thần bán thánh gạt gẫm bá tánh
bàn thờ cám heo
Tuesday 2017.01.10
Kính thưa quí vị,
Ngay trong các chùa, bọn giặc thầy chùa còn bày vẽ những trò hề buôn thần bán thánh để kiếm tiền.
Ở ngoài đời, hải ngoại cũng như trong nước, bọn giặc có tóc hoặc bọn trọc còn bày nhiều trò gạt gẫm khác.
Thí dụ như: trên bàn thờ bọn này thờ lung tung xà bần như cám heo (lợn) 
nào là chúa phật, thượng đế, quan công, phật di đà, quan âm, di lặc, 
tây tạng điển quang đại ngu, 
mật đạo dụ cô hồn, logo đạo do thái, thần tài thổ địa, loạn cào cào (xem hình)
có thùng DONATION 


Logo TrungTâm ĐiểnQuang = tên thiên lôi victor ho (Cali USA) - trọc Diệu Âm Minh Trị (Úc)
 

On Monday, January 9, 2017 11:11 AM

ở USA hải ngoại - ma cô côn đồ - tà đạo lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo - gạt gẫm bá tánh
tên thiên lôi Victor Ho (Hovinh Triduc) vu khống chụp mũ
và 
đồng bọn NguyenKinhDoanh (doanh@dslextreme.com)
tiếp sức phát tán trên các diễn đàn
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll