TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Thursday, 30 April 2020

30.4.1975 NGAY CHIEN TRANH CHAM DUT

30.4.1975 NGÀY CHIẾN TRANH CHẤM DỨT
30.4.1975 là ngày gì?
Phe Cộng Sản miền bắc: Ngày Chiến Thắng - Ngày Thống Nhất
Phe Cộng Hòa miền nam: Ngày Quốc Hận - Ngày Mất Nước
Đơn giản hơn, 
mọi người đều có thể hiểu được và chấp nhận:
30.4.1975: NGÀY CHIẾN TRANH KẾT THÚC
 
(30.4.1975 NGÀY NGƯNG CHIẾN - CHẤM DỨT BẮN GIẾT - BẮT BỚ - BOM ĐẠN - CHẾT CHÓC - ĐAU THƯƠNG - ĐỔ NÁT - GIAM CẦM - SỢ HÃI - TANG TÓC KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC)
 
Kính mời tham khảo: