TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Saturday, 30 May 2020

niềm tin tôn giáo và bạo lực bạo loạnĐạo Công Giáo 
chỉ dạy yêu thương và tha thứ, yêu thương cả kẻ thù. 
"Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm"

 
 
Cảnh sát Mỹ quỳ xin lỗi người dân
Hành động nhận lỗi của các tráng sĩ diệt gian trừ bạo.


Police officers kneel during rally in Coral Gables, FloridaImage: TOPSHOT-US-POLITICS-POLICE-JUSTICE-RACISM
Police officers kneel during a rally in Coral Gables, Florida on Saturday 30.5.2020 in response to the recent death of George Floyd, an unarmed black man who died while being arrested by a Minneapolis police officer.
 
 
 
 
 https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4399970053350330

 From: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Date: Sat, May 30, 2020 at 11:34 AM
Subject: niềm tin tôn giáo và bạo lực bạo loạn tại usa - quốc gia văn minh #1 - chúa không dạy KỲ THỊ sao con chúa quá dã man ?

Inline image

Không Cần Các Hình Thức Tôn Giáo
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
không tôn giáo nào tốt nhứt trên thế gian này

kính mời tham khảo
Suy Ngẫm
Trên đời này, cảnh khổ quá nhiều: 
sanh lão bệnh tử là khổ, cầu mong không được, thương yêu phải chịu chia lìa, thù ghét gặp nhau, thân thể ốm đau, tâm loạn động bất an cũng đều là khổ. Còn hưởng thụ các lạc thú trên đời cũng không ít việc đưa đến phiền não khổ đau sau đó.
 Trong Phật giáo, thường có nhiều hình thức nghi lễ, nhằm mục đích truyền bá giáo lý 
sâu rộng trong nhân gian, giúp đỡ mọi người xây dựng cuộc sống hiện đời được an lạc và hạnh phúc hơn. 
Tuy nhiên, 
con người không nên tin các hình thức nghi lễ do con người đặt ra, 
cần phải học hiểu giáo lý. [] Inline image
Inline image
Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image