TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 25 September 2019

1-11-1963 lịch sử

https://phtq-canada.blogspot.com/2019/07/vien-ai-hoc-hue-1957.html
Sunday, 07 July 2019
Nơi chôn cất hai anh em ông Ngô Đình Diệm hiện nay (sau 1975)
Trước 1975, mộ của ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu không được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cho xây cất nghiêm chỉnh, chỉ là hai nấm đất thấp, không có cả bia ghi tên người mất.
   NGÀY TRI ÂN QUÂN LỰC 

 VIỆT NAM CỘNG HÒA 

https://phtq-canada.blogspot.com/2019/06/19-trian-quanluc-vietnam-conghoa.html

  Nhìn lại đảo chánh TT Ngô Đình Diệm 1-11-1963 để suy ngẫm lịch sử
Đảo chánh 1-11-1963 – Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn
image043
TT Diệm và ông Nhu trong xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói
image044
Huyệt mộ của Tổng Thống Diệm và ông Nhu 
tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi
image045
Huyệt mộ của Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi
image046
Đảo chánh 1-11-1963
image047
Đường phố Saigon sau đảo chánh 1-11-1963
image048
Đường phố Saigon sau đảo chánh 1-11-1963, 
những gương mặt hân hoan thoải mái cười vui vẻ
image049
Sinh viên học sinh Saigon biểu tình ủng hộ tướng lãnh
image050
Sinh viên học sinh biểu tình ủng hộ hội đồng tướng lãnh
image051
Sinh viên học sinh biểu tình ủng hộ hội đồng tướng lãnh
image052
Sinh viên học sinh biểu tình ủng hộ hội đồng tướng lãnh

image053
Sinh viên học sinh ủng hộ hội đồng tướng lãnh 
trên đường Lê Lợi Saigon
image054
Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963
image055
Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế
image056
Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963
image057
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup
image058
Tu Do Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963
image059
Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963
image060
Street scene some time after the deposition of 
President Ngo Dinh Diem in 1963

image061
Street scene some time after the deposition of 
President Ngo Dinh Diem in 1963

image062
Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963.
image063
Coup d’Etat – Saigon 1963
image064
November 1963 Coup d’État
image065
November 1963 Coup d'État
image066
November 1963 Coup d'État
image067
November 1963 Coup d'État
image068
November 1963 Coup d'État
image069
Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup d'État
image070
November 1963 Coup d'État
image071
Toppling of ‘Madame Nhu’ statue after  
November 1963 Coup d'État
image072
Aftermath of the 1963 coup d'État. These were prisoners. 
Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ.
image073
Gen. Tran Van Don, Coup d'État Nov 1963
image074
Gen. Duong Van Minh and Gen. Tran Van Don, Nov. 2, 1963
image075
2-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, 
ngày nay là giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng
image076
1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, 
đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất

image077
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963.
image078
Local citizens provide water to ARVN soldiers 
on a Saigon street during or just after the coup
image079
Ngo Dinh Diem Coup 1963

image080
Vietnamese girl and Vietnamese Marines 
after coup against Ngo Dinh Diem.
image081
Dinh Gia Long sau đảo chánh
image082
Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh
image083
The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother.
image084
The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother.

image085
1963 Coup that brought downfall and deaths to 
President Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu.
image086
01 November 1963 Damage to a hospital from coup.
image087
Damage from coup.
image088
The aftermath of the coup.
image089
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image090
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image091
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image092
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image093
Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.
image094
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image095
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem
image096
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem.
image097
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem
image098
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup.
image099
Bộ Quốc Phòng 
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem
image100
Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long - Pasteur) 
By standers and firemen; Saigon, Nov 1963.
image101
Street scene some time after the deposition of 
President Ngo Dinh Diem in 1963.
image102
M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem.
image103
November 1963 – Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem.
image104
Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. 
Military personnel and civilians atop M-113s.
image105
ARVN troops and M-113 armored personnel carriers 
Nov 1963 Coup.image106
Street scene following the successful coup against 
President Ngo Dinh Diem in November 1963. 
Two ARVN 2nd Cavalry soldiers.
image107
Street scene following the successful coup against 
President Ngo Dinh Diem in November 1963.
image108
Street scene following the successful coup against 
President Ngo Dinh Diem in November 1963.
image109
ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against 
President Ngo Dinh Diem in November 1963.
image110
Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963.
image111
Gia Long Palace in Saigon, 1963.
image112
Presidential Offices in Saigon, Nov 1963.
image113
Gia Long Palace in Saigon, 1963.
image114
Gia Long Palace in Saigon, 1963.
image115
Street scene following the successful coup against 
President Ngo Dinh Diem in Nov 1963.
image116
Gia Long Palace in Saigon, 1963.
image117
Coup that brought downfall and deaths to 
President Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu
image118
Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’État
image119
Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’Éétat
Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long.
image120
Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long
November 1963 Saigon Coup d’État.
image121
Dinh Gia Long Saigon – Đảo chánh 1/11/1963
image122
LOS ANGELES 5/11/1963 — BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON
image123
Saigon 1962 – Đúng 51 năm trước đây (1962_2013)
image124
Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu
image125
Thành Cộng Hòa, 
nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống 
sau này là trường ĐH Văn Khoa
image126
Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh
image127
Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963
image128
Cuộc đảo chánh 1-11.1963