TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 17 October 2012

***HÌNH THỨC LỄ NGHI CÚNG KIẾN TRONG PHẬT GIÁO

Những hình thức lễ nghi cúng kiến
KHÔNG PHẢI Phật Giáo
Kính thưa Quí Vị,

Trên bước đường hoằng pháp lợi sanh,
VP.PHTQ.CANADA chủ trương truyền bá chánh pháp, duy tuệ thị nghiệp.
Những tà pháp mê tín dị đoan
- do các vị tuy mang hình tướng nhà sư, nhưng là tà sư,
thân mang áo gấm lụa là, đầu đội mão, chân mang hia, mang hài,
dù ở chùa 100 năm vẫn ngu dốt truyền bá vì lợi, vì danh
(tham quyền cố vị) dẫn dắt bá tánh vào tà đạo  
- cần phải được vạch rõ
để mọi người đều biết và quay về với chánh pháp.

VP.PHTQ.CANADA đã và đang biên tập bộ sách
"THỰC TRẠNG VÀ THẢM TRẠNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM THẾ KỶ 21".  

Kính mời viếng thăm:

Kính Quí vị trên các diễn đàn,
VP.PHTQ.CANADA nhận được các Emails dưới đây,
Xin kính chuyển để Quí vị thẩm tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật
Kính thư,
VP.PHTQ.CANADA
108 – 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADA
VP.PHTQ.CANADA Email: cutranlacdao@yahoo.com
---- Forwarded Message -----
From: Dai Truong <daiqtruong@gmail.com>
 
To: PHAT HOC TINH QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Sent: Monday, October 15, 2012 9:41:52 PM
Subject: THẦY CHÙA kiêm THẦY CÚNG ! THẦY CHẠY ! THẦY HẠI BÁ GIA - BÁ TÁNH ! nên tránh các THẦY !

                 Kính thưa Quý Vị,
                 Tôi cực lực phản đối mê tín dị đoan trong hàng ngủ Phật Tử. Vì chính mê tín dị đoan đã làm mất uy tín của tôn giáo mình.
…                
                  Theo Phật Giáo thì thuyết Nhân Quả cũng là một điểm đáng tôn trọng, nên bình nhật mình làm việc lành thì dễ được phước lành, mà khi chết cũng nhiều hy-vọng tốt cho kiếp sau.
                  Tuy phản đối vụ Mê Tín Dị Đoan, nhưng tôi tin tưởng rất mạnh vào nghiệp lành doi căn cơ người biết tinh tấn tu hành thì việc cầu Phước không phải là quá đáng. Kính mong chư Tăng chỉ dạy..                     
Minh-Hùng Trương-Quang-Đại


From: Dai Truong <daiqtruong@gmail.com>
 To: PHAT HOC TINH QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Cc: cutranlacdao.2020@gmail.com;
Sent: Saturday, October 6, 2012 8:59:14 PM
Subject: Thắc măc về Đạo Phật & Kinh cầu an và kinh cầu siêu 

- CÚNG 49 NGÀY 100 NGÀY - XIN QUÍ CAO NHÂN GIẢI ĐÁP - VP.PHTQ.CANADA
                 
Kính chư Đạo Hu,
Tôi không phải là một nhà Sư xuất gia nhưng nghe được sao nói vậy để góp ý. Quý Vị bổ túc những gì thiếu sót. Khi trong gia-đình có một người chết gia nhân thường cúng Mở Cữa Mả 3 ngày sau ngày chôn cất. Kế dến cúng 49 ngày tức Thất thất lai tuần vì trong vòng 49 ngày linh hồn người chết gọi là Trung Ấm thân phải lo đi đầu thai không được trễ. Quá ngày này chưa đầu thai được là trở thành âm hồn lang thang chỉ được hưởng lộc cúng vào ngày Rằm tháng Bảy tức là ngày Tư Tứ thuộc lễ Vu Lan. Qua đến 100 ngày lại là tuần 100 ngày (3 tháng 10 ngày).

Mãi cho đủ một năm kể từ ngày chết mới làm tuần giáp năm. Rồi đến 24 tháng (2 năm) là tuần mản khó. Đúng ra là 3 năm nhưng thông thường chỉ 24 tháng là cúng mản khó. Và sau đó cứ mỗi năm vào ngày chết được lấy tên là ngày giổ. Xin nói thêm là ngày cúng phải là ngày chưa chết tức ngày còn sống và có thể du-di Tiền Tam Hậu Nhị trước sau 2-3 ngày.

Về phần cầu Siêu tôi được nghe là khi vừa chết là thân nhân mời chư Tăng tụng kinh Cầu siêu cho người quá cố. Tuy nhiên Cầu Siêu không có nghĩa là người chết được Siêu thoát mà có tánh cách nhắc nhở cho linh hồn tìm đường tốt để đầu thai hay tìm đường thăng hóa. Riêng về phần cầu An thì chỉ nhờ Chư Tăng tụng niệm khi người đang bị trong bệnh cốt nhờ Chư Bồ tất và chư Như Lai cứu độ cho mau lành bệnh song song với việc thuốc thang nhưng còn nhờ phước nhà nên có câu là “Phước Chủ Lộc Thầy”. Về phần cầu An còn tùy thuộc lòng thành kính của thân nhân vì một khi con cháu hết lòng cầu nguyện thì người bệnh được hưởng một pần nhò (1/3) thôi ngoài ra còn tùy thuộc căn lành của người bệnh mới có thêm hiệu quả.

Điểm quan-trọng là lúc bình sinh chúng mình phải biết lo làm lành lánh dử và lo kinh kệ tu học Phật vì nhờ đó mà lúc bệnh cũng như lúc nhắm mắt lìa đời mới được hưởng những công đức chính bản thân đã tạo nên trong cuộc sng hàng ngày. Tôi chỉ biết được bấy nhiêu qua tuổi thọ. Xin chư Đạo Hu xét và bổ túc cho những người con Phật học hỏi và hành đạo.

Minh-Hùng Trương-Quang-Đại
*****************************************************************************************

From: CHIA SẺ TRONG YÊU THƯƠNG <chiasetinbai@gmail.com> 
To: PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Sent: Wednesday, October 17, 2012 3:31:13 AM
Subject: THẦY CHÙA kiêm THẦY CÚNG ! THẦY CHẠY ! THẦY HẠI BÁ GIA BÁ TÁNH ! nên tránh các THẦY !

XIN CẢM ƠN PHAT HOC TINH QUANG ĐÃ GỬI BÀI NÀY VÀO THƯ VIỆN ĐỂ BÀ CON CÔ BÁC NHÌN CHO RÕ CHÂN TƯỚNG THỰC HƯ NHÉ!
From: 8385 <cpt.8385@hcm.fpt.vn> 
Date: 2012/10/16
Subject:
PHAM KIM KHÁNH: Đức Phật không là Thần Linh
To: PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>

Kinh Thay ,
Toi khong phai la mot Phat tu nhung hoc hoi duoc nhieu dieu ve Phat Phap chan truyen . Toi rat nguong mo trang Web CU TRAN LAC DAO, vi da day do cho Phat tu con duong CHINH DAO. Trong xa hoi ngay nay, dac biet nguoi Viet Nam trong xu cung nhu o Hai ngoai da phan hieu va theo Dao Phat mot cach sai lech, di theo con duong me tin di doan, lai duoc MOT SO cac Thay tu, Chua chien bien chat, huong Phat tu di theo con duong sai trat do - co chu y de kinh doanh hoac gia khong hieu thau dao le Dao huyen vi cua Phat Phap –
Duy co Quy Thay trong Trang CU TRAN LAC DAO da bo cong phan tich day do Tin huu Phat giao tu bo con duong Ta de ve voi con duong CHINH trong su Tu Tap  de co the dat toi con duong GIAC NGO theo Duc PHAT da day bao. Toi rat nguong mo nhung bai viet cua quy Thay, da manh dan chi ra nhung dieu sai trai cua cac Tang ni Chua chien di sai con duong TU trong Dao Phat. Nhan day toi xin chuyen den Quy Thay mot bai giang ngan cua Hoa Thuong Narada Mahathera duoc dich ra tieng Viet . Bai tuy ngan nhung duc ket dieu cot loi cua Dao Phat noi chung va DUC PHAT noi rieng .
Toi mong moi duoc chuyen den nhieu Chuc sac, Tu si, Phat Tu doc va suy gam de dong gop them quan diem Tu Tap cua Phat Giao .
Tran trong kinh chao quy Thay
dhp   


From: ban bien tap <banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com>
To: cutranlacdao@yahoo.com
Cc: cutranlacdao.2011@gmail.com; cutranlacdao.canada@gmail.com; honghanh@hotmail.com.de
Sent: Tuesday, October 16, 2012 11:02:53 PM
Subject: Chánh tín - Mê tín

Kính gửi BBT/ VP.PHTQ. CANADA
Kính gửi Phật Tử Hồng Hạnh.
BBT/GNCN nhận được thư của VP.PHTQ.CANADA Email: cutranlacdao@yahoo.com, qua trung gian một email khác. Trong thư của quý vị có lời kêu gọi: “Kính mong Chư Tôn Đức, Quí Cư Sĩ khắp nơi, nhất là Chư Tôn Đức lãnh đạo các Giáo Hội lên tiếng để chánh pháp được xiển dương, tà pháp phải tan biến, bá tánh được an tâm”.
Chúng tôi rất tán đồng quan điểm của VP.PHTQ.CANADA về vấn đề này. Đã từ lâu, tà pháp được xiển dương mạnh mẽ, chánh pháp bị vùi lấp khiến cho nhân loại vốn đã khổ lại càng thêm khổ. Người u mê lại bị giáo lý u mê dẫn dắt nên những tệ nạn mê tín dị đoan hoành hành khắp nơi, làm tổn hại về vật chất rất nhiều, đồng thời làm khuynh đảo tinh thần con người càng sợ hãi khiếp đảm trước thế lực thần quyền siêu hình. Chúng tôi cũng rất mong muốn các vị Chư Tôn đức, quí Cư sĩ… và đặc biệt là lãnh đạo Giáo hội đồng thanh lên tiếng để dẹp phá những tư tưởng tà kiến mê tín dị đoan, không cho chúng ngóc đầu dậy. Việc này ngày xưa đức Phật đã làm rất triệt để, nhưng từ ngày Ngài nhập diệt, các thế lực ngoại đạo ra sức vực lại và nuôi dưỡng nhằm mưu cầu hưởng lợi.

Kính thưa quí vị.
Trong thư gửi kèm có những câu hỏi của Phật Tử Hồng Hạnh thưa hỏi thầy Chân Tuệ. Tuy rằng không phải hỏi chúng tôi, nhưng sẵn câu hỏi chúng tôi xin phép được trao đổi vài lời vắn tắt:
  
- Vấn đề trùng tang? Vấn đề trùng tang hay không, mọi người đều thấy rất rõ ràng. Có khi trong gia đình, trong nội tộc bị mất nhiều người thân trong một khoảng thời gian cách nhau không bao lâu. Điều này người đời gọi là “trùng tang” thì không sai với sự việc và hiện tượng đã xảy ra. Quan trọng để tìm hiểu là: “Vì Sao Nên Nỗi?”. Rất đơn giản, người đã thấu triệt giáo lý Tứ Diệu Đế, 12 Nhân Duyên, Nhân Quả Luân Hồi… Phật dạy thì nhận biết không khó và chẳng còn gì làm cho ta sợ hãi.
- Vấn đề ma nhập có thật không? Xin thẳng thắn trả lời: Không! Đức Phật đã dạy, ngoài con người với tấm thân Ngũ uẩn tạo nên cả thế giới này thì không có ma, quỉ, linh hồn, thần thức nào có thể làm hại con người được.
- Vong linh có thể bị nhốt trong chùa chăng? Không! Không có vong linh để nhốt và cũng không có người nào nhốt được vong linh (kể cả đức Phật).
- Chư Tăng Phật giáo có thể siêu độ các vong linh chăng? Không! Không thể! Cầu siêu cầu an chỉ là trò lừa bịp, là sự “tùy thuận tham lam” của các thầy lười học, biếng tu nhưng ham hưởng thụ.
- Lại còn mấy chuyện vớt vong trên sông trên biển, rãi tro để phóng thích vong linh? Chỉ là những chuyện tầm phào dối người như cầu an, cầu siêu.

Việc làm an lòng những người mất mát người thân là rất cần thiết. Nhưng các thầy nên dùng Tuệ hiểu biết của mình trên cơ sở những giáo lý chân chánh đức Phật dạy thì mới mang lại lợi ích thiết thực cho con người. Những giáo lý của ngoại đạo chuyên dụ, dọa người thì không nên tin và cũng không nên sợ hãi.

Phật Tử Hồng Hạnh vẫn Nam Mô A Di Đà Phật thì chứng tỏ Phật Tử còn tin vào những điều không thật có. Phật A Di Đà không có cũng giống như Linh Hồn Không Có. Tại sao chúng ta cứ tin mãi vào những điều không thực?
Mời quí vị đọc các sách của Trưởng lão Thích Thông Lạc trên các trang:
www.giotnangchonnhu.org; www.nguyenthuychonnhu.net để hiểu rõ thêm.    
Chúng tôi gửi kèm đến quý vị cuốn Chánh Tín – Mê Tín 1
(trích lục từ các sách của Trưởng lão Thích Thông Lạc). Mong muốn quý vị cùng trao đổi thêm.
Kính chúc quí vị thân tâm luôn thanh thản, an lạc, vô sự.
Kính thư
Ban Biên tập Giotnangchonnhu.   


Trích: CHÁNH TÍN – MÊ TÍN

Tự mình làm điều ác, ,
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình không làm ác,
Tự mình làm thanh tịnh,
Tịnh, không tịnh, tự mình,
Không ai thanh tịnh ai!
            …
Chớ theo pháp hạ liệt,
Chớ sống mặc, buông lung,
Chớ tin theo tà kiến,
Chớ tăng trưởng bụi trần”.
Pháp Cú Kinh
Độc giả có thể tìm đọc ban đầu những tập Chánh Tín – Mê Tín.
Chánh Tín – Mê Tín sẽ đập tan thế giới siêu hình tưởng, nó đã ăn sâu bám rễ vào đời sống của nhân loại từ bao nhiêu thế kỷ nay. Từ đó, các tập tục mê tín lạc hậu, những thói quen lễ lạy, cầu xin thần, thánh, quỷ, ma, Bồ Tát gia ơn cứu hộ sẽ được loại bỏ trong tâm tưởng của mỗi người.
Trưởng Lão Thích Thông Lạc (Tháng 3 năm 2010)---------- Forwarded message ----------
From: Da Giang Pham <pham.dagiang@yahoo.com.au> 

Date: 2012/10/13
To: VP.PHTQ.CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch thầy Thích Chân Tuệ
Chủ nhiệm PHTQ Canada
Kính bạch Thày, con gửi bản thảo lên để Thầy xem xét nếu có sai sót, xin Thầy chỉ bảo cho con và cũng để Thầy tùy nghi sử dụng ạ!. Con kính chúc Thầy muôn vàn an lạc./.
Pdg.

 DÂNG CÚNG LỄ VẬT LÊN BÀN THỜ
Là biểu hiện hình thức tham nhũng!
Đưa hối lộ cho Trời, Phật, Thánh thần và Vong hồn các vị tiền bối ông bà cha mẹ !

(Phạm Đà Giang)
((o_o))
Đối với thế gian, mà đưa hối lộ cho thẩm quyền để cầu xin mọi thứ lợi lộc cho mình, là một điều pháp luật nghiêm cấm, nếu bại lộ sẽ bị bắt bỏ tù, trường hợp nặng bị chung thân khổ sai hay tử hình và tịch thu tài sản nữa.

Đối với tâm linh thì thiên hạ nghe theo lời thầy cúng, thầy bói, thầy phong thuỷ, đồng cô bóng cậu nhất là những người đội lốt thầy tu bầy vẽ, lừa phỉnh là: “Dương sao, Âm vậy” và rằng: Thân chủ muốn gì cứ nói để thầy viết sớ cúng cho, sẽ được các đấng thần linh gia hộ. Và việc gì “Có cầu mới có ứng”. Nếu đặt quẻ càng nhiều thì càng được ơn trên ban phước đức và thêm linh nghiệm…v.v.”, khiến ai vốn có tính tham lam, làm ít lại muốn hưởng nhiều, thậm chí không làm cũng muốn hưởng, lười học mà đi thi muốn đậu, đau bệnh không chịu đi bác sĩ mà muốn khỏi, yêu ai muốn người đó thuộc về mình tức khắc…Những hạng người ấy thoạt nghe đã vội tin liền, về nhà sắm lễ vật và tiền bạc đem dâng cúng lên thầy! Với cái tâm vọng cầu ước muốn bao nhiêu thứ trên trời rơi xuống cho mình được bình an và phúc lợi! Kỳ thật, chỉ là hy vọng hảo huyền.

Thầy Thích Chân Tuệ (Chủ nhiệm PHTQ) đã nói:
* dâng sớ cầu an - tiền mất tật mang
* cúng sao giải hạn - tai nạn vẫn tới.

Chẳng những “Tiền mất tật mang” mà còn có tội “đút lọt, đưa hối lộ” cho các “Đấng” mà mình khấn vái cầu xin, bởi mình ngỡ là các ‘đấng’ cũng tham những như người thế gian… Nhưng, những đấng ấy đâu có linh thiêng gì, nếu các ngài mà linh thiêng thì các ngài đã bắt tội những kẻ xúc phạm, dám xếp mình ngang hàng với bọn tham quan ô lại ở thế gian rồi. Vì đối với thế gian mà đưa hối lộ cũng có tội ngang với kẻ nhận hối lộ cơ mà! Huống chi các đấng thiêng liêng.

Vì vậy, Phạm Đà Giang xin mách nước cho những ai muốn giàu có, muốn thi đậu, muốn hết bệnh, muốn tai qua nạn khỏi! Tức muốn gì được nấy… Mà khỏi phải xin xâm bói quẻ, mê tín dị đoan, khỏi phải nghe theo các thầy bà bầy vẽ sửa cửa nhà, xoay hướng bếp, cúng sao Là hầu, sao Kế đô. Đi chùa này thiêng, đến miếu kia linh… Hãy trả lại những lời xúi dại của các thầy bà ấy, và bảo họ hãy làm những điều đó trước tiên cho chính họ, để khỏi phải “khố rách áo ôm, sống trong bất hạnh ngay với gia đình mình” mà khỏi phải đi bầy đặt cho thiên hạ cách “làm giàu” là nghịch lý.

*Muốn giàu có: Một cách lương thiện, chân chính; lợi mình mà không hại người. Thì hãy làm theo hai yếu tố mà các cụ đã dậy, đó là: “Cần và kiệm”, chỉ có vậy thôi. Thế nào là ‘Cần’ và ‘kiệm’: 
1) Cần siêng năng chăm chỉ làm công việc nào đó cho hoàn chỉnh, mỹ mãn; tới nơi tớn chốn. Không lười biếng “đánh chống bỏ dùi”, dù làm việc đó cho mình hay cho chủ cũng tận tuỵ như nhau. Đừng vừa làm vừa nhìn đồng hồ và mong cho mau hết giờ để còn đi chơi, ăn nhậu với bạn bè… Tục ngữ ta có câu: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, có đâu những kẻ say sưa tối ngày” và đối lập với câu đó là: “Một nắng hai sương, ví như người nông dân ra đồng làm việc lúc trời chưa sáng, sương đêm còn ướt đẫm bờ vai và làm việc liên tục dưới ánh nắng cả ngày, cho đền khi màn đêm xuống dần sương rơi giăng mắc!!!. Ngày nay, có những người công nhân làm việc “hai job/ngày” hay làm thêm “Over time” đó.

2) Kiệm là dành dụm tiền bạc, chỉ chi tiêu đúng cần thiết cần thiết mà thôi. Giảm thiểu của cải vật chất và thời gian trong mọi tình huống, cả sức lực lao động cũng phải tiết kiệm để khi dùng đến là thân xác khoẻ mạnh... Tóm lại, đó là: “Bóc dài, cắn ngắn”. Trái với kẻ hoang phí, làm ít tiêu nhiều, tức: Bóc ngắn, mà cắn lại dài hơnnên cắn vào tay chính mình là đáng đời… Đến đây, Pđg đề nghị chúng ta thêm một yếu tô nữa, để cộng với hai yếu tố ‘cần và kiệm’ nều trên. Tức thêm “Tín”, thành ra: “Cầm, Kiệm, Tín”. Ai mà có ba yếu tố này thì nhất định sẽ thành đạt những gì mà mình mong muốn, nhưng chỉ mong muốn nhửng gì bình thường trong tầm tay với của mình thối nhé!. Vậy ‘Tín’ Là gì:

3) Tín là “Uy tín”, vậy uy tín là chi? – Uy tín chính là lòng tin, là sự tín nhiệm mà ta có được bằng chính phẩm giá, tư cách đạo đức và tài năng của mình. Uy tín là tài sản vô hình của ta mà ai ai cũng kính trọng. Uy tín không phải tự nhiên mà có, uy tín phải là một sự phấn đấu và rèn luyện khó khăn mới được nó. Uy tín được đánh giá dựa trên thực thi hoạt động, sự tin cậy lẫn nhau, là không thất hứa, phải thực hiện đúng cam kết, nghĩa là làm nhiều hơn nói, là hứa thì nhiều nhưng làm phải nhiều hơn hứa. Phải luôn đi từ việc làm đến lời nói, chứ không phải cứ nói như con vẹt ấy, rồi lại không làm gì cả mà còn lật lọng như trở bàn tay thì làm gì có được uy tín. –Tức là dù khó khăn cản trở nhưng vẫn làm đúng những gì đã hứa. Nếu không! Sẽ mất uy tín. Mọi người sẽ quay lưng lại với kẻ không có uy tin, cho dù kẻ đó ăn nói đầy tính thuyết phục, quần là áo lượt, nhà sang, xe đẹp cũng sẽ gánh lấy thất bại nhục nhã mà thôi. –Nghĩa là uy tín là yếu tố then chốt để đi đến thành công trong mọi lãnh vực và thành công lại là yếu tô căn bản để xây dựng thêm phẩm giá và tư cách đạo đức của một con người có uy tín.

            *Muốn Thi đậu: Nếu học hành biếng nhác, ham chơi, ngại khó. Đến kỳ đi thi rồi lên chùa, đến miếu dâng lễ vật để cầu xin van vái cho thi đậu là việc làm vô ích; không sao thi đậu cho đặng. Chi bằng hãy:
Dùi mài kinh sử, bút nghiên đèn sách, chăm chỉ học hành ngay từ đầu học kỳ. Bằng cách: Ngồi trong lớp, ta phải tích cực lắng nghe. Nghe một cách chăm chú, chẳng những nghe bằng tai, mà còn phải nghe bằng mắt, và chăm trú bằng cả tâm thức của mình nữa… Lắng nghe tựa hồ như nhà thiền người ta đạt “Định” vậy. Nghĩa là tâm buông bỏ mọi vọng niệm bên ngoài, chỉ chú tâm vào nghe mà thôi.

Chưa đủ, khi nghe một thông tin do thầy cô vừa truyền đạt tới, lập tức phân lập cái đúng, cái hay, cái tốt đẹp để giữ lại. Và bỏ đi nhửng cái không hợp lý đối với mình. Tức là ta phải “gạn đục khơi trong ngay khi vừa lọt vào tai”. Nghe như thế, gọi là nghe tích cực! – Nghe tích cực cao hơn nghe vô thức gấp nhiều lần, vì nghe vô thức thì tâm không lắng, tâm không lắng thì cùng lúc nghe đủ mọi âm thanh chung quanh vọng lại khiến bị nghe tất cả, làm tâm động loạn, không nắm được cốt lõi bài học. Và tự đặt cho mình một phương pháp học tập sao cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình và trường hợp của chính mình.

Chẳng hạn sau mỗi tiết học nghỉ 10 phút, ta ngồi viết lại và học nhẫm những ý chính đã học trong giờ vì vẫn còn nhớ mồn một những gì thầy vừa giảng... giờ ra chơi thì mình ở lại làm bài tập mới vừa được giảng trong lớp... Không chơi bời hay chuyện trò gì với ai hết.... như vậy là hết giờ học đã thuộc bài và làm xong tất cả các bài rồi... về nhà chẳng phải học thêm 1 chữ nào cả.... Nếu rảnh công việc thì học ôn những môn nào mình cảm thấy chưa hoàn toàn nắm vững mà thôi. – Học như vậy mà đi thi, thế nào cũng đậu. Khỏi cần bói toán, khỏi cần cúng bái và khỏi cần mua đề thi nhất và khỏi cần mua “Bằng giả”...v.v.

Do đó, ta căn cứ vào những việc mình đang làm, là ta đoán ngay được tương lai của mình sắp tới, vì tương lai được làm từ hiện tại. – Nếu hiện tại ta làm biếng, ăn nói không giữ lời, suy nghĩ những điều bất lương xảo quyệt. Thì thế nào mình cũng lãnh hậu quả đen tối! Đoán như vậy là đúng nhất. Khỏi phải tốn tiền cho thầy bói và chắc gì thầy bói đoán đã đúng được như mình đoán cho chính mình.

Tuy nhiên, trong cuộc sống còn có những điều “May, rủi”. Chẳng hạn một tai nạn xảy ra với ai đó, thì cho đó là sự rủi ro! Kỳ thật, đó là sự tương tác của Năng Lượng Sinh Học mà ra. Sao vậy? Theo Khoa học & Đời sống cho rằng: “Con người là một vũ trụ thu nhỏ”. Sự tồn tại của bất kỳ cơ thể sống nào cũng bao gồm: “Vật chất và năng lượng” bao quanh cơ thể ấy. – Nghĩa là “Năng Lượng Sinh Học trong con người là một dạng điện bẩm sinh. Năng Lượng Sinh Học mà tất cả mọi sinh vật đều có. Nếu không có dạng điện này, sinh vật không thể nào cử động được, nhờ có điện bẩm sinh đó nên sinh vật mới di chuyển và truyền thông với nhau bằng những tín hiệu riêng biệt của từng loài. –Phương Đông cũng cho rằng: “Con người là một "Tiểu Vũ Trụ". Và tác giả Anhoanhat vừa nói:
“Bạn đang có vướng mắc cần tháo gỡ.
*Thử hỏi bạn đã từng giúp tháo gỡ vướng mắc cho ai bao giờ chưa? Nếu có, thì vướng mắc của bạn chắc chắn được tháo gỡ.
*Thử hỏi bạn đã từng gây vướng mắc cho ai bao giờ chưa? Nếu có bạn sẽ gặp rắc rối hoặc thiệt thòi, mất mát nào đó trong vướng mắc này”.

Như vậy, chính là định luật “NHÂN QUẢ” được hình thành từ ‘Năng lượng sinh học’ của chính mình mà ra, chứ không có bàn tay của một đấng nào sắp xếp và điều khiển cả. Lại càng không bị Sao-La-Hầu hay Sao-Kế-Đô gieo tai hoạ cho ta như mấy cha thày bói hù doạ những ai mê tín nghe theo để cúng bái… Anhoanhat nói tiếp:
Sóng sinh học mang tần số thông tin tích cực chứa đầy năng lượng tích cực, liên kết với sóng sinh học có cùng tần số thông tin tích cực, tạo ra các hoạt động tích cực… Sóng sinh học mang tần số thông tin tiêu cực chứa đầy năng lượng tiêu cực, liên kết với sóng sinh học có cùng tần số thông tin tiêu cực, tạo ra các hoạt động tiêu cực.

Quả không sai, hay nói cách khác: –Sóng tần số não bộ của Năng lượng sinh học tốt lành, lan toả trong không gian, thì sẽ thu nhận về Sóng tốt lành từ Năng lượng vũ trụ trở lại bấy nhiêu. Thế nên, chúng ta đừng nghe theo lời thày bói xúi dại dâng cúng lễ vật và cầu xin thứ này thứ nọ từ các đấng linh thiêng nào cả. Có chăng là chúng ta hãy cầu xin ngay chính mình:
Hãy suy nghĩ điều thiện, làm điều thiện và nói lời tốt lành! Thì ắt Năng Lượng Sinh Học của mình sẽ thu nhận được Năng lượng vũ trụ y như ý mình nghĩ, y như việc mình làm và y như lời mình nói. Đó là Nhân sao, quả vậy./.
Phạm Đà Giang (Brisbane, Australia)
---------- Forwarded message ----------
From: khanh tran <nhatnguyen@yahoo.com> 

Date: 2012/10/14
Subject: Re: Vấn Đề Trùng Tang & Vấn Đề Ma Nhập - có thật không?
To: VP.PHTQ.CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>

Kính thưa ĐH trên diễn đàn!
Theo chỗ hiểu của NN qua giáo lý nhà Phật. Dù cho đức Phật thị hiện tại thế ngày nay, thì cũng không thể tỉnh giúp chúng sinh còn trong mê lầm được. Cho nên khi còn sống trong mê lầm thì còn mê tín dị đoan, còn thấy "Thờ có thiêng kiêng có lành". Nếu ngay nơi nhân duyên tiếp cận với chúng mê. mà các hành giả phương tiện giúp họ tỉnh thức phần nào, thì còn có chỗ so sánh. Nếu không thì chỉ là một quần mê, luân hồi chuyển kiếp vay trả lẫn nhau mà thôi!

Nhà phật cho biết tất cả các pháp, đều không có định pháp. Vì tất cả sự vật đều hư huyễn, từ những vật hữu hình to lớn như các hành tinh, hay nhỏ như cát bụi. cho đến những sự vật vô hình như ma quỷ, vong hồn, thần linh, đều do vọng tâm của chúng sinh tập nhiễm lâu ngày mà thành. Thân của chúng ta được gọi là "Thân nghiệp" do tập nhiễm của thói quen mà thành, cho nên khi xúc cảnh cũng phân biệt nhận biết theo thói quen, vì vậy những chúng sinh có cùng cộng nghiệp thì cũng có những phân biệt nhận biết sự vật giống nhau, những chúng sinh có biệt nghiệp khác nhau thì phân biệt nhận biết sự vật khác nhau.
Cho nên muốn thoát khỏi mê tín, chúng sinh đó phải từ bỏ thói quen mê tín, giống như người muốn từ bỏ nghiện ngập vậy. Nếu tinh tấn buông bỏ thì một ngày kia nghiện ngập đâu còn trói buộc sai xử mình được nữa.
Nay chúng ta tuy còn sống trong mê lầm, nhưng may mắn ngọn đuốc Chính-Pháp của đấng Giác Ngộ còn lưu truyền trên thế gian. Nếu biết nương theo mà tập buông bỏ những thói quen từ vô thủy, thì một ngày kia sinh tử làm sao trói buộc sai xử ta được nữa.
Kính thư.
Nhất Nguyên (Edmonton, Canada)

Nhà sư biến chất thành phù phép tào lao - Nhà sư chết biết có siêu chưa ?  
Nhà sư có khả năng vớt vong cầu siêu độ qua các hình tướng lòe loẹt như kép cải lương hay sao ? 

Do không học hiểu chánh pháp,
con người mang
nỗi khiếp sợ tên là “trùng tang”
Bọn tà sư mang hình tướng tu hành trong các chùa
lợi dụng tín tâm của bá tánh
truyền bá tà pháp 
nào là: trai đàn bạt độ,
vớt vong trên sông trên biển giống như vớt bèo
rãi tro trên sông giải phóng vong linh.

Con người khi sống trên đời nên
theo lời Phật dạy:

- tránh làm việc ác (việc bất thiện)

- nguyện làm việc lành

- giữ tâm trong sạch

Không ai sống mãi không chết.
Chỉ sợ khi còn sanh tiền tạo nhiều ác nghiệp,
chẳng biết việc tu tâm dưỡng tánh,
khi ra đi chẳng biết về đâu.
Đây là tà đạo:

Có những cái chết đến đột ngột và liên tiếp trong một gia đình, dòng tộc 
khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ và gọi đó là thảm họa “trùng tang”. 
Dân gian truyền tụng, cách duy nhất để hóa giải là phải “nhốt trùng”.
 
Xưa nay dân gian vẫn truyền tai nếu người nào đó chết đúng vào giờ trùng (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) thì sẽ “mang theo” hàng loạt những người thân thích trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Nhiều người khẳng định nguồn cơn của thảm họa này là do âm binh nổi loạn, tuy nhiên khi giải thích dựa trên các luận cứ khoa học, “thảm họa” này hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Những cái chết bí ẩn
Nói về hiện tượng “trùng tang”, nhiều người thừa nhận đây hoàn toàn là câu chuyện có thật. Thậm chí có người còn khẳng định đã từng chứng kiến nhà có nhân đinh đông đúc đến 5-6 người nhưng chỉ vài ba năm lại phải chịu cảnh tuyệt tự. Bản thân là một cán bộ công chức tại tỉnh Thái Nguyên, chưa khi nào anh Thành tin vào chuyện cúng bái, lễ lạt nhưng rồi mọi nếp nghĩ đã thay đổi sau khi anh chứng kiến những cái chết li kì ngay trong chính gia đình mình.
Ông nội anh sinh năm Mậu Thìn 1928, mất năm 2001 vì ung thư gan vào đúng giờ Tỵ, ngày Tỵ, tháng Tỵ. 2 năm sau đó, bà nội anh đột nhiên ốm nặng. Khi biết bà khó qua khỏi, gia đình vội vã lo cải táng cho ông nhưng khi chưa cắt tang xong thì sáng cùng ngày bà đã mất. Kế đó, khi chưa qua 100 ngày bà mất thì anh trai cả anh Thành không may bị điện giật qua đời ở tuổi 50. Quá lo sợ vì những người thân thích đột ngột ra đi liên tiếp, vợ chồng anh Thành đã phải đánh xe xuống tận Hà Nội xem bói theo lời giới thiệu của người quen và được thầy phán là "trùng tang", cần phải làm lễ hóa giải mới mong thoát tai ương.
Đồn đoán về nơi đệ nhất giữ vong
Theo khuyên nhủ của nhiều bậc cao niên, khi nhà có người chết trùng, phải lập tức gửi người đó lên chùa. Nếu trùng nhẹ có thể gửi lên một ngôi chùa gần nhà, hàng ngày các nhà sư sẽ đọc kinh niệm phật để vong hồn siêu thoát. Còn nếu trùng nặng, bắt buộc phải gửi vào chùa Hàm Long – được đồn đoán là trung tâm “nhốt trùng” lớn nhất cả nước.
Tương truyền chùa được xây dựng vào thời Lý, là nơi tu hành của Thiền sư Dương Không Lộ. Từ xưa các vị sư tăng đã có những phương pháp trấn trùng rất huyền bí nhưng hiệu quả. Nơi đây hiện còn lưu giữ những bộ ván khắc in phù giải trùng tang liên táng từ hàng trăm năm.

Hàng ngày vào mỗi buổi chiều các sư ở đây phải nấu một nồi cháo thật to để cúng thí thực cho trùng và vong bị nhốt. Người dân còn kể lại bữa nào quên là y như rằng gà vịt, chó của dân quanh vùng thay nhau chết la liệt không rõ nguyên nhân. Thông thường sau khi đưa di ảnh của người quá cố lên chùa gia đình sẽ được phát lá bùa đeo giữ trong suốt 3 năm. Bùa này có một mặt là chữ nho, một mặt là hình phật bà quan âm. Sau khi gửi vong, gia đình sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách kiêng kị. Theo đó bắt buộc ở nhà không được lập bàn thờ cúng người đã chết kể cả ngày giỗ, Tết. Vì có hương là có hồn, chỉ cần đọc tên người đã khuất, coi như là chìa khóa mở ngục để vong thoát ra ngoài.

Khi đưa vong lên chùa phải nhờ người không phải là họ hàng còn nếu không cũng phải nhờ người bên họ ngoại. Vì vong chết trùng thường rất khôn ngoan, nếu thấy người quen đưa đi thì thường sẽ đi theo về hoặc tệ hơn là nó đã biết trước và không đi theo (thật là mê thứ thiệt). Do vậy tuyệt đối không được bàn chuyện tiễn vong lên chùa ở nhà có người khuất. Sau 3 năm, gia đình mới được thờ cúng lại bình thường. Dân gian đồn đoán mỗi năm nhà chùa tiếp nhận hàng trăm vong từ khắp mọi nơi. Có người tận Cà Mau, Bạc Liêu cũng đáp máy bay gấp rút ra gửi vong, nhốt trùng.
Theo: vietnamnet.vn


Kính mời tham khảo những bài viết theo link:
BỘ SÁCH CƯ TRẦN LẠC ĐẠO 3 TẬP
GIÚP VỢ THOÁT KHỎI MÊ TÍN DỊ ĐOAN
NGUỒN GỐC CỦA SỰ MÊ TÍN
CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT
CHÁNH KIẾN VÀ CHÁNH TÍN
ĐI CHÙA ĐÚNG CHÁNH PHÁP
PHẬT GIÁO CÓ MÊ TÍN KHÔNG
TỘI VÀ NGHIỆP