TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Friday, 21 August 2015

HT Thích Tâm Châu (1921-2015) TIỂU SỬ - TÁC PHẨM - Chùa/Pagode Kim Quang (France)

HT Thích Tâm Châu (1921-2015)

Thursday, August 20, 2015
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
TỔ ĐÌNH TỪ QUANG
2176 Rue Ontario E., MONTREAL, QC H2K 1V6 CANADA (514) 525-8122
_______________________________________________

CÁO BẠCH
ht-thich-tam-chau
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Và hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM  hạ CHÂU
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang, Tu Viện Viên Quang, Tu Viện Thanh Quang
đã thu thần thị tịch 
tại phương trượng Tổ Đình Từ Quang, Canada
vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Năm ngày 20 tháng 08 năm 2015
 (nhằm ngày 07 tháng  07 năm Ất Mùi).
Trụ thế: 95 năm - Hạ lạp: 74 hạ
Lễ nhập kim quan được chính thức cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 09 tháng 07 năm Ất Mùi), kim quan được tôn trí tại Tổ Đình Từ Quang, số 2176 Rue Ontario Est, Montreal QC, H2K1V6, Canada.Tel: 514-525-8122. Phi trường Montreal/Pierre Trudeau (YUL).
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23  tháng 08 năm 2015  (nhằm ngày 10 tháng 07 năm Ất Mùi)
Lễ truy niệm được cử hành lúc 08 giờ  sáng Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015  
(nhằm ngày 13 tháng 07 năm Ất Mùi)
Lễ Trà tỳ được cử hành tại Crematorium Le Repo St.Francois D’Assise, 6893 Sherbrookes Montréal  
vào lúc 10:30 giờ sáng cùng ngày.
T/M Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Và Hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến
Phó Thượng Thủ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành
 


NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM  hạ CHÂU
THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 (09.07. Ất Mùi)
10:00: Lễ nhập kim quan - thụ tang
10:30: Truy tiến Giác Linh
12:00   Ngọ trai
14:00 Lễ viếng (nội bộ Giáo Hội)
16:00 Tụng kinh
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015 (10.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Thứ Hai ngày 24 tháng 08 năm 2015 (11.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Thư Ba ngày 25 tháng 08 năm 2015 (12.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00  Chỉ tịnh

Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015 (13.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
07:00 Tiểu thực
08:00 Lễ Truy Niệm (chương trình riêng)
12:00 Lễ An vị Giác Linh
12:30 Tiểu thực
14:00 Hoàn mãn


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY NIỆM
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU
---o0o---
Buổi Lễ bắt đầu 08:00 giờ sáng
1.  Phật tử vân tập trước linh đài
2. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
3. Cử ba hồi chuông trống bát nhã
4. Giới thiệu  thành phần tham dự
5. Cung tuyên tiểu sử
6. Điếu văn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
7. Điếu văn của  các Giáo Hội
8. Điếu văn môn phái Vĩnh Nghiêm
9. Tuyên đọc Điện văn phân ưu của các Giáo hội, các Hội đoàn
10. Cảm niệm của Đại diện Phật tử Tổ Đình Từ Quang
11. Cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến
12. Cảm tạ của Ban Tổ Chức
13. Lễ Phất trần và tuyên Pháp ngữ
14. Cung thỉnh kim quan trà tỳ
 
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TRÀ TỲ
---o0o---
1. Thỉnh Kim quan tôn trí tại  phòng tưởng niệm
2. Chư Tăng Ni cử hành lễ
3. Cung thỉnh Kim Quan nhập hỏa đài
4. Lễ An vị Giác linh.TIỂU SỬ
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

I- THÂN THẾ:
            Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân-Dậu), tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam.  Ngài là người con trai út, trong 4 anh em trai trong gia-đình. Ngài nhập đạo năm 11 tuổi. Thế-độ-sư là Hòa-Thượng Thích-Thanh-Kính, tự Linh-Quang, thuộc chốn Tổ Phượng-Ban (xã Yên-Liêu, Yên-Khánh, Ninh-Bình). Qua năm tháng tu học, Ngài thụ giới Sa Di tại chốn tổ Đồng-Đắc (Kim-Sơn), thụ giới Tỳ Khưu (1941) tại chùa Bát-Long (Ninh-Bình), thụ giới Bồ-Tát nơi Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thiệu, tức Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Đức-Nhuận. Ngài tham học tại chùa Đồng-Đắc, chùa Phúc-Chỉnh, chùa Phù-Lãng, chùa Quán-Sứ (Hà-Nội).

II- HÀNH ĐẠO:
            Tại miền Bắc: Ngài đảm-trách các chức vụ Duy-Na, Tri-Khách trong Phật-học-đường. 
Ngài thường đi tham dự các lễ-lạc, giảng diễn tại các nơi thỉnh mời. Ngài thường trụ tại chốn tổ Đồng-Đắc và Phượng-Ban; Trụ-trì chùa Phúc-Điền (Kim-Sơn); xây dựng chùa Quảng-Nghiêm (Hà-Tu) 
và hoằng-hóa tại vùng Hồng-Gai, Bãi Cháy, Hà-Lầm, Hà-Tu, thuộc tỉnh Quảng-Yên, Bắc-phần, Việt-Nam. Và, Ngài đã đảm nhận các chức-vụ sau:
            Năm 1951: Thành viên sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Huế, giữ chức-vụ 
Ủy viên Nghi Lễ Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.
            Năm 1952: Tham-dự thành-lập Giáo-Hội Tăng-Già Toàn Quốc Việt-Nam, do Hòa-Thượng Tuệ-Tạng làm Thượng-Thủ, Hòa-Thượng Trí-Hải làm Trị-Sự-Trưởng. Ngài làm Trị-Sự-Phó và Hòa-Thưọng Tố-Liên làm Tổng-Thư-Ký.
            Năm 1955: Tại miền Nam: Ngài tạo-dựng chùa Giác-Minh, thành-lập Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam và đảm-trách chức-vụ Viện-Chủ chùa Giác-Minh kiêm Chủ-Tịch Giáo-Hội. Sau đó, Ngài tạo dựng chùa Từ-Quang, thành lập Hội Quán-Âm Phổ-Chiếu và Hội Phật-Giáo Phụng-Sự Xã-Hội. 
Ngài đã thành-lập được thêm nhiều cảnh chùa tại nhiều nơi trên toàn miền Nam (từ Đà-Nẵng trở vào). Các cảnh chùa này, tên đầu là chữ "Từ", như Từ-Ân (Nha-Trang), Từ-Hưng (Ban-mê-thuột), Từ-Thắng (Vũng-Tàu), Từ-Khánh (quận Tư, Saigon), Từ-Tân (quận Tân-Bình), Từ-Thọ (Phú-Thọ), Từ-Định (Tân-Định), Từ-Minh (Phan-đình-Phùng), Từ-Long (Thủ-Đức, bây giờ đổi thành chùa Thiên-Minh), 
Chùa Từ-Quang (VũngTàu), Chùa Quán-Âm (Phú-Nhuận) 
và năm 1964 sáng-khởi ngôi Việt-Nam Quốc-Tự, đường Trần-Quốc-Toản, Saigon.
            Năm 1956: Ngài giữ chức Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.
            Đầu năm 1963: Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo chống phim Sakya.
          Năm1963 Tháng 5 : Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đòi bình đẳng Tôn Giáo trong thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam.
            Tháng 12 Năm1963 - 1964, Ngài làm Trưởng Ban Tổ chức Đại-Hội, 
thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất và được bầu làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đầu tiên.
            Năm 1966: Sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 
tại Sri- Lanka         
            Năm 1969: Ngài đứng ra tổ chức Đại-Hội Giáo-Hội Tăng-Già Thế Giới  kỳ 2 
và Hội Phật-Giáo Thế Giới Phụng Sự Xã-Hội tại Saigon, 
Ngài được bầu vào chức Chủ Tịch Hội Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới.
           Năm 1970: Chủ Tịch Hội Phật Giáo Liên Hiệp Thế Giới (tại Hán Thành, Nam Hàn).
            Năm 1975, Ngài đi hành đạo tại Pháp, tạo dựng chùa Từ-Quang tại Nice, Pháp-quốc, 
thành lập Hội Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội tại Pháp, Lãnh-Đạo Tinh-Thần Hội Phật-Giáo Pháp-Việt chùa Hồng-Hiên (Fréjus - France)
            Năm 1976: Lãnh-Đạo Tinh-Thần kiêm Hội-Trưởng Hội Phật-Giáo Pháp-Việt và tích-cực kiến-thiết cảnh-trí chùa Hồng-Hiên. 
Cũng từ năm này trở đi, Ngài thường có mặt tại Canada và Mỹ, hướng dẫn tinh-thần cho các 
Phật-tử Việt-Nam xa quê, khuyến khích xây dựng Phật-đường và tu học Phật-pháp.
            Năm 1977: Cùng chư Phật-tử xây dựng chùa Liên-Hoa, Niệm Phật-đường Chân-Như (Toronto), hướng dẫn Phật-tử và khích lệ tạo-dựng chùa Phật-Quang (S. Houston, Texas).
            Năm 1978: Hướng-dẫn Tinh-thần chùa Liên-Hoa (Brossard) và chùa A-Di-Đà (Toronto).
           Năm 1979: Chủ-trì Đại-Hội thành-lập Giáo-Hội Tăng Già Việt-Nam Hải Ngoại tại chùa Giác-Hoàng (Washington D.C., Hoa Kỳ) và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ Giáo Hội. 
Lãnh-đạo tinh-thần Cộng Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng, chùa Phật-Quang (Houston, Texas). Và, từ năm này trở đi, Ngài thường đi giảng, trao truyền quy-giới, khuyến hóa cho việc xây dựng Phật-đường như chùa Giác-Quang (Oklahoma) v.v...
            Năm 1981: Lãnh-đạo tinh-thần kiêm Chủ-Tịch Công Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng (Hoa-Thịnh-Đốn) và chùa Liên-Hoa (Canada). Năm nay đi thăm Úc-Châu.
            Năm 1984: Thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ. Ngài đã thành lập các Thành-viên cho Giáo-Hội tại các nước, như chùa Phật-Quang, chùa Phật-Đà ở Úc; chùa Giác-Hoàng, Phật-Quang, Pháp-Quang, Nam-Quang, Quán-Âm, Pháp-Hoa... ở Mỹ; chùa Hồng-Hiên, Từ-Quang, Quán-Âm... ở Pháp và chùa Liên-Hoa, Từ-Ân, Di-Đà, Tổ-Đình Từ Quang, Chân-Quang... ở Canada.
            Năm 1989: Đệ nhất thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Tăng Già Thế Giới.
            Năm 2008: Tạo dựng Tu-viện Viên-Quang tại South Carolina, Hoa-kỳ v.v...
            Năm 2000: Ngài chứng minh đạo sư Khánh Thành Bảo Tượng Đức Quan Thế Âm tại Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ và suốt 14 năm Ngài cung thỉnh ngôi vị Chứng Minh Đạo Sư cho Lễ Hội Quan Âm – Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện.
            Năm 2012:  Nhân dịp Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 10 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới , 
Ngài chứng minh tối cao Đại Lễ khánh thành Tu Viện Viên Quang.
           Năm 2013: Ngài tổ chức lần đầu tiên Pháp Hội Đại Bi tại Tu Viện Viên Quang.
            Năm 2014: Ngài tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 30 và Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới .
          Năm 2015: Tháng 8, sau khi tổ chức lần đầu tiên trường Hạ cho ni giới tại Tu Viện Viên Quang South Carolina, Hoa kỳ, Ngài lâm bịnh nặng và trở về Tổ đình Từ Quang, Canada tịnh dưỡng. 
Do tuổi cao sức yếu, Ngài an nhiên thâu thần viên tịch lúc 10 giờ 20 sáng ngày 20 tháng 8 năm 2015 
 tại phương trượng Tổ đình Từ Quang,Canada, hưởng thọ 95 tuổi, hạ lạp 74.

NAM MÔ LƯU PHƯƠNG THÁP, TRÚC LÂM YÊN TỬ, VĨNH NGHIÊM PHƯỢNG BAN PHÁP PHÁI ĐỆ LỤC THẾ, TỲ KHEO BỒ TÁT GIỚI, THẾ GIỚI VIỆT NAM PHẬT GIÁO GIÁO HỘI THƯỢNG THỦ PHÁP DANH THANH MINH, TỰ TÂM CHÂU, HIỆU TUỆ HẢI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG LIÊN VỊ.
SINH Ư TÂN DẬU NIÊN, THẬP NHẤT NGUYỆT, SƠ NHỊ NHẬT. VIÊN TỊCH Ư ẤT MÙI NIÊN, THẤT NGUYỆT SƠ THẤT NHẬT, THẾ THỌ CỬU THẬP NGŨ TUẾ. TĂNG LẠP THẤT THẬP TỨ NIÊN.

III- TÁC PHẨM:
a)      Dịch Thuật:
-          Kinh Bát Đại Nhân Giác (5/1956)
-          Kinh Di Lặc Hạ Sinh (12/1956)
-          Kinh Di Lặc Thượng Sinh (12/1956)
-          Kinh Tội Phúc Báo Ứng (02/1957)
-          Kinh Thập Thiện (03/1957)
-          Phẩm Phổ Môn (05/1957)
-          Kinh A Di Đà (07/1957)
-          Kinh Lần Tràng, tức kinh Mộc Hoạn Tử (04/1957)
-          Kinh Hiệu Lượng, tức kinh Sổ Châu Công Đức (04/1957)
-          Kim Cương Đính, tức kinh Du Già Niệm Châu (04/1957)
-          Kinh Trì Trai (06/1957)
-          Kinh Hiếu Tử , Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Giải Hạ, Kinh Tân Tuế, Kinh Thụ Tuế (07/1957).
-          Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký (09/1957)
-          Kinh A Hàm Chính Hạnh, Kinh Duyên Sinh (11/1957).
-          Kinh Quy Y Tam Bảo, Kinh Phát Bồ Đề Tâm, Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đính (12/1957).
-          Kinh Đại Niết Bàn, Phật Học Ngụ Ngôn (05/1958)
-          Kinh Tâm Địa Quán (12/1959)
-          Thiền Lâm Bảo Huấn11/1972)
-          Nhân Duyên Tâm Luận Tụng (01/1996)
-          Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận (06/1996)
-          Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Bồ Đề (10/1996)
-          Kinh Nhân Quả Ba Đời (02/1997)
-          Du Già Sư Địa Luận Thích (01/1999)
-          Kinh Ngũ Bách Danh (8/2012)

b)      Sáng Tác:
-          Gương Hỷ Xả, thơ (05/1952)
-          Đường Vào Cửa Phật (12/1952)
-          Đạo Phật Với Con Người (08/1953)
-          Phật Học Chính Cương (07/1955)
-          Bước Đầu Học Phật ( 12/1958)
-          Nét Tinh Thần, thơ (08/1967)
-          Tịnh Minh Thi Cảo I, thơ chữ Hán (05/1969)
-          Tịnh Minh Thi Cảo II, thơ chữ Hán (11/1969)
-          Cánh Hoa Tâm, thơ (12/2001)
-          Tiếng Vọng Thời Gian, tập I (11/2002)
-          Tỉnh Mộng Đời, thơ (06/2004)
-          Hương Vị Phật Pháp (11/2007)
-          Tiếng Vọng Thời Gian 2 (2014)
-          Vang Vọng Nguồn Thương (thơ: 2014).

 Tòa tháp Việt Nam Quốc Tự
Thap Viet Nam Quoc Tu