TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Thursday, 15 October 2015

Tập san Từ Bi & Trí Tuệ số 30 (Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016)
Tôi mong tất cả Tăng Ni là người lãnh đạo Phật tử, quí vị đi và dẫn dắt Phật tử cùng đi đúng theo con đường đức Phật đã đi.
Đừng đi sai, đừng đi lệch, uổng một đời tu, không biết mai kia có gặp lại Phật pháp không?
Làm sao chúng ta đứng vững và luôn luôn không bị những luồng gió nhơ nhớp của thế gian
làm lem luốc,
phải trong sạch vững vàng trên con đường đạo. Đó là chỗ tha thiết mong mỏi của tôi.
HT Thích Thanh Từ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tập san Từ Bi & Trí Tuệ số 30 (Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016)


THÔNG BÁO
VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
trân trọng thông báo
1. Tập san Từ Bi & Trí Tuệ được phát hành rộng rãi khắp nơi hoàn toàn miễn phí.
Tuy nhiên, muốn nhận tập san qua bưu điện
xin gửi thư và đóng góp chi phí $20 đô (Canada, Europe hay US).
 2. Tập san PHTQ.29 (VU LAN 2015) đã phát hành
Quí vị muốn nhận nội dung qua Email dạng pdf
xin gửi Email cho VP.PHTQ.CANADA:

  
3. Tập san PHTQ.30 (Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016)
sẽ phát hành vào Ngày 08 Tháng 2 Năm 2016 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tà pháp xâm nhập chùa chiền
Các nhà sư biến tướng, chuyên nghiệp làm nghề thầy tụng đám ma,
y áo rực rỡ phi chánh pháp - y như phường tuồng hát cải lương
 
  

Trò hề rước vong trên tấm vải trắng - các tên trọc này có tài phép như vậy hay sao?
Phật tử không học hiểu chánh pháp
dễ bị các tên trọc gạt gẫm 


 

 

 

 
 


Chánh điện trang nghiêm thanh tịnh bị các tên trọc biến thành sàn nhảy
Trong khi hành tà pháp trai đàn bạt độ chẩn tế cô hồn
(hay pháp hội dược sư, pháp hội địa tạng)
bọn tà sư mất dạy 
chế nước thánh lên đầu người ta không khác ngoại đạo ban phép lành 
 


  
 
 
 
 
 
Chư vị độc giả bốn phương nghĩ gì sau khi xem qua các bản mặt đang hành tà đạo
trong chốn thiền môn.
Mọi người cần phải có thái độ như thế nào trước tình trạng
suy thoái ngày càng bành trướng như cơn dịch
tại hải ngoại
cũng như trong nước.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll