TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Saturday, 30 July 2016

Trai đàn bạt mạng - chẩn tế cô hồn - là tà pháp - không phải chánh phápTrai đàn bạt mạng - chẩn tế cô hồn - là tà pháp - không phải chánh pháp
Chớ tin lời các giáo phẩm tôn giáo bịa đặt gạt gẫm thế gian u mê.
http://phtq-canada.blogspot.ca/2013/07/hinh-thuc-me-tin-khong-phai-la-phat-giao.html

sư cộng sản - sư hải ngoại - cúng chẩn tế cô hồn - tà pháp trai đàn bạt mạng 
- gạt gẫm bá tánh u mê
 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
​---------- Forwarded message ----------
From: Khai Vo khaivo43@yahoo.com 

Date: 2016-07-21 15:44 GMT-04:00
Subject: [VP.PHTQ.CANADA] sư cúng chẩn tế cô hồn trai đàn bạt mạng Lãnh Đạo PGVN thích y áo cải lương - chẳng hiểu tu hành chẳng hiểu chánh pháp -
To: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

 
Nếu cúng chẩn tế trai đàn bạt mạng mà có ... ép phê, thì ngày xưa đức Phật đã thực hiện rồi, và thế giới đâu có sanh ra trên bảy tỷ người còn đầy tham-sân-si, tranh giành giết nhau loạn xạ vì mấy con cá hay đảo chìm, đảo nổi ở biển Đông, mà nếu không thỏa mãn thì nổi ... tam bành, lục tặc? 
Tu hành chỉ đơn giản là diệt được tham-sân-si thì thân tâm an lạ̣c, nhưng xem ra rất khó thực hiện vì cái tâm còn ... luyến tiếc sự đời rất khó bỏ của đa số con người, ngoại trừ đức Phật.
Cho nên người ta chuyển hướng sang ... tu phước,
ráng bỏ tiền ra cho nhiều để cúng dường, làm chuyện từ thiện cho được...luân hồi mãi để mà hưởng phước trong kiếp sau, là điều đi ngược hoàn toàn với giáo huấn và mục đích của đức Phật.
Bởi vậy, cái tâm lý ráng ... làm phước để hưởng, tức là chưa diệt được lòng ham muốn,
bị kẻ bất chính lợi dụng là khó tránh.
Giáo lý của đức Phật đã có ghi chép nhiều trong các kinh sách rồi, các Phật tử cứ theo đó mà tu tập và nên dùng như kim chỉ nam để phân biệt chính tà, tránh bị lợi dụng.
Đừng nghe nói ông thầy nầy nói hay, ông thầy nọ nói hay, rồi chạy theo mà mất thời giờ 
vì đa số họ cũng đều lập lại những gì đức Phật đã truyền dạy cách đây trên hai ngàn sáu trăm năm mà thôi.
Có ai cúng tế, xây chùa nhiều bằng ông vua Lương võ Đế bên Tầu không,
nhưng theo Ngài Bồ đề Đạt Ma thì chẳng có phước báo gì cả, vì còn cầu mong phước báo là con trao đổi, mua bán, mà cái Tâm của mình đầy vọng niệm thì có tiền tham nhũng nhiều cũng không tẩy rửa cho sạch được, ngoài sự quyết tâm, kiên trì của chính mình?
Lời thật mất lòng. Khai Vo
  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Hình trên: nhiều người già cạo đầu mặc y áo tăng ni - không tu học chánh pháp
- theo sư tà đạo - truyền bá tà pháp trai đàn bạt mạng
- gạt gẫm bá tánh u mê


 


 
 

Chớ tin lời các giáo phẩm tôn giáo bịa đặt gạt gẫm thế gian u mê.
Kính mời tham khảo
CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW
Mời quí vị xem bài viết: "Sự Mê Tín Trong Dân Gian" & PG có mê tín không? - Chớ vội tin
(Thư Phật Tử Ngô Phúc)

Lễ Trai Đàn Bạt Mạng Chẩn Tế Cô Hồn Là Tà Pháp - không phải Chánh Pháp
Quí Thầy xuất gia dạy Phật tử tại gia tu học thực hành chánh pháp,
sáng suốt, phá bỏ mê tín. 
Gieo nhân tốt - tránh gieo nhân xấu là khi còn sống.
Còn sống nên biết tu tập - nghe kinh kệ - làm lành lánh ác.
Chết rồi ngàn vị sư tụng kinh cho bài vị hay hũ tro hay nắm xương tàn - lợi ích chi?
  Nên nhớ rằng
Đức Phật còn KHÔNG có năng lực này
các nhà sư cô hồn có thể làm được hay sao? 
cầu cho bảy đời thân nhân có tiền cúng trai đàn, vong linh được siêu hay sao?
 
Trước điện Phật mọi người đều bình đẳng trong nhân quả. 
Nhà sư 
hay bất cứ giáo phẩm của tất cả mọi tôn giáo trên đời này,
bị bệnh cũng phải uống thuốc, bị bắn cũng chết, làm bậy cũng ở tù, như tất cả mọi người
chứ có linh thiêng, quyền năng gì cao siêu đâu?


  
 
 
 Chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada) tổ chức Lễ trai đàn bạt mạng
gạt gẫm bá tánh buôn thần bán nước thánh
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Đức Phật còn không có khả năng cứu độ một mạng người khi quả báo đã trổ ra.
Các nhà sư đó có khả năng cứu độ hàng trăm, ngàn vong linh chết bao nhiêu năm qua hay sao? 
 Trai đàn bạt độ: đó chỉ là hình thức gạt gẫm bá tánh u mê đông đảo,
bọn trọc buôn thần bán thánh lợi dụng tình cảm thân thương của người còn sống 
không học hiểu giáo pháp
không tiếc tiền bạc của cải chi ra cho các buổi lễ trai đàn bạt mạng này. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Giặc thầy chùa cúng cô hồn đâu khác thầy bùa - thầy chùa cúng cô hồn y như thầy bùa
Thỉnh cầu chư vị đã đang và sẽ tổ chức
 Lễ Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn (Pháp Hội Dược Sư - Pháp Hội Địa Tạng)
 
hoan hỷ giải thích 2 thắc mắc sau đây:
 
1. Căn cứ vào Kinh Điển nào để tổ chức các lễ hội này ?
2. Đức Phật khi còn tại thế giảng giải rõ ràng
không cứu thoát được bất cứ người nào khi nghiệp báo đã trổ ra.
Các vị sư đời nay có khả năng hơn đức Phật hay sao?

    
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Hai links trên đây liên quan đến Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
của Cụ Thi Hào Nguyễn Du (1765-1820)
không phải Kinh Phật
căn cứ vào đây để tổ chức Lễ Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn
thu tiền bá tánh
chính là tà sư hành tà đạo đem tà pháp vào chốn thiền môn 
gạt gẫm bá tánh chơn chất đặt lòng tin nơi chùa chiền
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kính mời tham khảo
CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW
 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
  
Kính mời xem Đại sứ Canada hát dân ca quan họ Bắc NinhPublished on Jul 29, 2016

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ Bắc Ninh

Trong khi có những kẻ không chịu nhìn nhận quê hương, quên hết cội nguồn dân tộc thì những người bạn quốc tế lại nhận ra được những giá trị vô giá của một Việt Nam phong phú, đa dạng và yêu đất nước Việt Nam bằng cả trái tim tràn đầy tình cảm. Trong khi có những kẻ ngông cuồng ấu trĩ mong cho đất nước ngày càng nghèo nàn lạc hậu thì lại có những con người không mang dòng máu Lạc Hồng lại nhìn nhận một Việt Nam ngày càng thay đổi và phát triển. Thật khoái trá.!!!
"Người ơi người ở đừng về" ..
Khi câu ca ấy chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được rằng trong đó chứa đựng cả một sự quyến luyến, bồi hồi, một tình cảm thật đặc biệt với những cung bậc cảm xúc khác nhau.!!!
Đó cũng chính là tấm lòng, tình cảm mà các đại sứ Canada giành tặng cho đất nước Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ.Tình cảm ấy được thể hiện đầy cảm xúc trong một ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh do chính các Đại sứ hát bằng cả trái tim và tình cảm của mình.

Đại sứ David Devine nói " Chúng tôi rất xúc động khi hát bài quan họ này để gửi tặng những người bạn Việt Nam. Dù đi đâu chúng tôi luôn mang theo một phần của Viêt Nam. Khi rời Việt Nam chúng tôi rời đi với sự hiểu biết nhiều hơn về đất nước tuyệt vời này cùng với sự trân trọng hơn đối với tầm qua trọng của sự đa dạng - giá trị mà người Canada luôn tôn vinh ở Canada cũng như ở nước ngoài. Chúng tôi mong rằng clip âm nhạc này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về những giá trị đó."

Với những hình ảnh quen thuộc trong nền âm nhạc dân gian, clip đã gợi cho chúng ta cũng như bạn bè quốc tế nhớ về một đất nước Việt Nam tươi đẹp có từ ngàn đời xưa với nét truyền thống của bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Một đất nước đẹp tươi với một nền văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là di sản văn hóa quý báu mà chúng ta phải biết giữ gìn, phát huy và mỗi người dân Việt Nam chúng ta luôn tự hào về điều đó.!!!

Giai điệu sâu lắng của bài hát được thể hiện qua những giọng hát ngọt ngào của các đại sứ cũng đã góp phần gắn chặt thêm mối quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị giữa Canada và Việt Nam.
Là thế hệ trẻ, chúng ta hãy luôn biết cách góp sức mình để xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn để những điều đẹp đẽ nhất về đất nước về con người Việt Nam chúng ta sẽ mãi luôn ở trong tim bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là chúng ta đang phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ của thanh niên Việt Nam .
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

On Friday, July 22, 2016 1:05 AM, San Le D. <sanduyle@yahoo.com> wrote:
KINH THƯA THÀY THÍCH CHÂN TỤÊ,
XIN THÀY CHO BIẾT TÔN Ý VỀ VIỆC 1 SỐ CHÙA Ở VN CÓ THỜ TƯỢNG ÔNG
HỒ CHÍ MINH.
KÍNH
LÊ DUY SAN
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa Luật sư Lê Duy San,
Đã nhiều lần VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA lên tiếng về sự suy đồi thoái hóa trong các sinh hoạt PGVN
trong nước cũng như hải ngoại.

1. Trong nước: các cấp lãnh đạo PGVN suy nhược, bỉ ổi, ham danh, ham lợi, nên bị nhà cầm quyền sai khiến.
Cho nên tình trạng suy đồi ngày thêm trầm trọng.
Thờ tượng HCM trong một số chùa quốc doanh bỉ ổi này không đại diện cho các chùa và các nhà sư chân tu thực học của PGVN.
(hình ảnh bên dưới)

2. Tại hải ngoại: các cấp lãnh đạo PGVN cũng ham danh lợi quá mức nên bị phân hóa bởi các thế lực đen (rửa tiền, chùa chiền làm kinh tài)
và các thế lực đỏ (tay sai CS nằm vùng, sư quốc doanh, cư sĩ quốc doanh).

3. Trên phương diện hoằng pháp lợi sanh, VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA phổ biến các bài giảng chánh pháp,
giúp cho bá tánh không phân biệt TÔN GIÁO tín ngưỡng được đời sống an lạc.


Chẳng hạn như: muốn được bình an,
1. mọi người đều phải tránh làm điều ác,
2. nên làm các điều phước thiện
3. quan trọng hơn hết là giữ tâm ý thanh tịnh.

Kính thưa Quí vị trên các diễn đàn,
Quí vị đều là những người yêu đất nước, yêu dân tộc.
Tuy nhiên, chính vì những khác biệt về chánh kiến và tín ngưỡng, khiến cho một số không còn giữ được nhân cách tối thiẻu.
Thật đáng tiếc.
Trong mọi tôn giáo đều có mê tín dị đoan - qua các hình thức nghi lễ - để gạt gẫm bá tánh u mê.
Mọi người cần nhận ra điều này.
Trong mọi tôn giáo đều có những chân lý - qua nhiều cách diễn đạt khác nhau.
Mọi người cần nhận ra điều này.

Vài hàng ngắn gọn, kính mong chư liệt vị đạt ý quên lời, y pháp bất y nhân.
Kính chúc luôn an lạc.
Kính thư,
VP. PHAT-HỌC TINH-QUANG CANADA
Phone: 647-828-1016


 
Ghi chú: Trong nước các thành phần Thiên Chúa Giáo (Công Giáo) theo nhà cầm quyền
để kiếm danh lợi
và được đi ra hải ngoại tuyên truyền, kiếm tiền, KHÔNG ÍT.

Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>
 SATURDAY 2016.7.16

Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@yahoogroups.ca   
                    CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator
 
Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>  SATURDAY 2016.7.30