TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Friday, 9 September 2016

trai đàn bạt mạng phổ độ vong linh chẩn tế cô hồn là phi chánh pháp

 

 

 

trai đàn bạt mạng phổ độ vong linh chẩn tế cô hồn là phi chánh pháp


Các hình ảnh dưới đây là tà pháp - tà sư - tà đạo
không phải Phật Giáo
Những hình thức lễ nghi cúng kiến 
trai đàn bạt độ, 
pháp hội dược sư, pháp hội địa tạng, chẩn tế thủy lục cô hồn
phổ độ vong linh phi chánh pháp.
llllllllllllllllllllllllllllll
Kính mời xem thêm nhiều hình ảnh khác
   alt
bọn tà sư y áo sặc sở phường tuồng cải lương này dẫn bá tánh vào tà đạo
 
 tội nghiệp chưa - tu cả 100 năm trong chùa - mà phải bán cà rem độ nhật sao, hở sư cọ ?
 
tu cả 100 năm để được cái y áo sặc sở hoa hoè hoa sói này sao, hở các sư cọ ?

 
bá tánh tin tưởng các vị trưởng lão
thế mà vị tăng giáo trưởng thích huyền tôn già nua này lại dẫn bá tánh vào tà đạo 
- đành sao, hở sư cụ ?
hãy ngưng ngay các trò hề cải lương gạt gẫm này
chư vị tăng giáo trưởng - trưởng lão - chư vị lãnh đạo các GHPG

lóc cóc cheng cheng gạt gẫm bá tánh mãi mãi đến kiếp sau, hay sao chớ thích tâm minh 
(Chùa Pháp Vân Mississauga Canada)?

hội đồng chấm giải cải lương nam bộ hay chèo cổ bắc phần đây hở ?

chán cái hội đồng trọc đỏ lòm sặc sở này ghê quá - chả giống con giáp con tê giác nào cả
tu cả 100 năm để được cái y áo sặc sở hoa hoè hoa sói này sao, hở các sư cọ ?
 
 kép thích tín nghĩa đóng vai chủ tịch GHPGVN tại USA

 
 tên thích tâm minh (Australia) này là chuyên gia cúng cô hồn nên gương mặt rất cô hồn

kép thích bổn đạt đóng vai chủ tịch GHPGVN tại CANADA

Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA"  <cutranlacdao@yahoo.com>