TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 4 January 2017

WORLD TIME (CLOCK & MAP) - Đồng hồ đám người rất kỳ lạ - Quyển Lịch Suốt Đời


WORLD TIME (CLOCK - MAP) - Đồng hồ đám người rất kỳ lạ - Quyển Lịch Suốt Đời

New Year & Merry Christmas.
Xin click lên hàng dưi đây, ghi đa ch đy đ, bGo và s thy tuyết rơi trưc nhà.
WE WOULD LIKE TO WISH YOU A VERY MERRY WHITE CHRISTMAS.
Click vào link dưới đây sẽ có một cái đồng hồ rất kỳ lạ. Khi màn hình hiện ra,
click vào đám người thì họ sẽ xếp thành giờ (hoặc là thành kim chỉ giờ, phút, giây, hoặc người xếp thành con số chỉ giờ mỗi  khi click thay đổi).
Đồng hồ này rất chính xác, nó phù hợp với giờ giấc ghi trên computer của người đang play nó. Dù ở bất cứ nơi đâu.  
QUYỂN LỊCH TRỌN ĐỜI

Rất quí, xin lưu giữ.
Quyển Lịch Suốt Đời,
Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức (ở Đức).
Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ,
không cần phải mua lịch ở các cửa hàng nữa.
Một Quyển Lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời ( Lifetime calendar ) Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh 4 con số của năm đó, rồi bấm enter hay click OK là có ngay lịch của năm mình chọn.


Bấm lên link dưới đây để xem 
Quyển Lịch Suốt Đời 
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/ 


What Time Is It Around The World Right Now?
Di chuyển “chuột” đến thành phố cần biết giờ.


Xem các chuyến bay trên thế giới