TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Thursday, 16 February 2017

Đảng xây chùa, đưa đồng chí vào chùa không phải để tôn thờ mà là để đồng chí có chỗ phục vụ cho đảng.

On Saturday, February 25, 2017 12:45 AM, Diem Nguyen
tanhkhong312@yahoo.com wrote:


Kính chuyn (Đặc-biệt đến Bác Phác về hưu ở NASA).
Bác là Khoa-Học Gia 
(Trình-độ kiến-thức rất cao).  
Bác hiểu lời dạy của Đức Phật sáng tỏ hơn ai hết.
Thân kính,
Nguyễn Đức Diễm
Tel:  916-666-7075
 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOn Friday, February 24, 2017 11:04 AM, Outlook. com Service phacvn@hotmail.com wrote:


Thưa anh Diễm,
Cám ơn anh đã chuyển tôi xem bài này. Thực ra Thầy Thích Chân Tuệ đã gửi tôi xem bài này trước đây rồi.

1. Tôi không có gì để nói thêm về chuyện này, vì Thầy Chân Tuệ đã nói quá đủ.
2. Điều tôi muốn chia sẻ cùng mọi người là một tài liệu về tập tục và tín ngưỡng của người Việt thời xưa.

Tôi đã được đọc một bài viết (bằng tiếng Pháp) trong Tập San của École Francaise d'Extrêm Orient, có tên là "Le repêchage de l'âme" viết vào khoảng những năm (19) 30.

Bà viết kể lại tập tục của người Việt Nam ngày trước: họ tin rằng khi có một người nào bị chết đuối tại một con sông hay một cái ao, cái hồ nào đó thì hồn của người đó không siêu thoát đi được, vẫn còn ngay đó, Hồn này sẽ tìm cách kiếm một người khác thay thế mình, tức là sẽ dìm chết người ấy, ngay tại khúc sông hay cái ao hồ đó.

Muốn chấm dứt chuyện này (nhiều người chết đuối tại một chỗ), người Việt thời xưa tin rằng: phải làm một cái lễ "Cứu Hồn người Chết Đuối" (Repêchage de l'âme) để người đó được siêu thoát. Bài viết tả rõ những nghi thức na ná giống như trong bài viết của thầy Chân Tuệ: có vải trắng làm cầu tuột xuống nước (sông, ao hồ), có ban thờ vong linh, có thầy chủ lễ, là một nhà sư hay một thày cúng, vân vân...

Tôi không biết rõ những lễ nghi ở chùa Pháp Vân Canada, 
cũng như là các vị sư trong tăng đoàn tại chùa Pháp Vân Canada là những vị chân tu hay ma tăng, trong bài viết của thầy Thích Chân Tuệ, cho nên không dám lạm bàn, 
mà chỉ đưa ra một tài liệu về tập tục và tín ngưỡng của người Việt xưa kia mà thôi.
PN


VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
2017.2.25
Kính thưa quí vị,
VP. PHTQ.CANADA trân trọng đa tạ quí vị tiếp sức phổ biến chánh pháp,
chỉ rõ đâu là tà pháp xen lẫn trong sinh hoạt chùa chiền khắp nơi
để bá tánh hiểu rõ đâu là chánh pháp vi diệu.
Chánh pháp áp dụng trong đời sống hàng ngày sẽ giúp đem lại
an lạc và hạnh phúc
giác ngộ và giải thoát
cho bất cứ ai - không phân biệt tại gia hay xuất gia.

Tuy nhiên, có vài điều cần hiểu thấu đáo:

1. Cần phân biệt trí thức thế giantrí tuệ bát nhã
Người có học thức, kiến thức thế gian sẽ giúp đời giúp người về phương diện 
đời sống thế gian. 
Những vị này, dù ở các quốc gia văn minh, khoa học tiên tiến, vẫn u mê về 
phương diện tâm linh với đức tin mù quáng.
Người có trí tuệ bát nhã hiểu rằng thế gian vô thường,
nhân sinh vô ngã,
các pháp do nhân duyên sinh và do nhân duyên diệt,
phân biệt rõ ràng chánh pháp và tà pháp.

2. Trên thế gian có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau tùy theo dân tộc,
địa phương, xuất xứ, giai cấp, học thức.
Những tín ngưỡng thế gian nếu xâm nhập vào sinh hoạt chùa chiền
- trái với chánh pháp -
thì đúng là tà pháp, ma pháp cần tránh xa,
dù các chuyện người ta tin rằng
đã xen lẫn trong chùa chiền vài trăm năm hay ngàn năm.
Ngay thời Đức Phật tại thế,
cũng đã có biết bao nhiêu tín ngưỡng theo tà đạo.

3. Con người ai ai cũng có tâm ma và tâm phật,
tâm ma hành theo tà pháp - tâm phật hành theo chánh pháp.
Tâm ma và tâm phật chỉ cách nhau sợi tơ. 
Tu sĩ hành ma pháp gọi là ma tăng.
Tu sĩ hành chánh pháp là các vị chân tu thực học.

4. Thầy tu chân chánh phải hành chánh pháp, theo chánh đạo
- dù tại gia hay xuất gia.
Thầy tụng 
(gọi đúng là thầy tụng đám ma hay đám cúng) 
chính là 
những người thế gian - giả dạng tu sĩ - bày đủ trò 
cúng kiến, lễ bái, nghi thức 
càng rườm rà phức tạp, vẽ bùa lăng quăng, càng tăng vẻ linh thiêng huyền bí,
càng dễ gạt gẫm người đời (kể cả người có bằng cấp, kiến thức rất cao)
 
On Friday, February 17, 2017 12:39 AM, Tram Nguyen wrote:

Toi rat dong y voi VP.PHAT HOC TINH QUANG CANADA .
Bay heo ma tang Viet cong qua My la nhung ten lam business cho nhung ten heo vc chop bu o VN rua tien .
Phan Nguyen Cali

On Feb 16, 2017, at 11:18 AM, 'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' cutranlacdao@yahoo.com [truongvobiquocgiavietnam] <truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com> wrote:

Bá tánh u mê quì lạy bọn ma tăng - công an trọc trong các chùa hải ngoạiFrom: HCD g huy017@gmail.com
Date: 2017-02-21 13:04 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: ma tăng chùa Pháp Vân Canada bày trò chơi con nít vớt vong linh như vớt bèo trên sông bằng vãi trắng
To: Phat-Hoc Tinh-Quang , Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ


Rất hoan nghinh những bài viết của Thầy

Xin cứ tiếp tục.
HcdOn Tuesday, February 21, 2017 11:55 AM, Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ cutranlacdao.2011@gmail.com wrote:---------- Forwarded message ----------
From: Rose Lee rose.lee1970@yahoo.com
Date: 2017-02-20 0:44 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: [PhungSuXaHoi] ma tăng chùa Pháp Vân Canada bày trò chơi con nít vớt vong linh như vớt bèo trên sông bằng vãi trắng
To: D N Krall <yungkrall2012@yahoo.com>

         Đã qua tới nước văn minh tân tiến rồi, mà sao họ còn u mê tăm tối quá vậy? 
Đem tiền đi nuôi mấy tên sư quốc doanh bỉ ổi nầy???

         Những Phật tử nầy, họ là những Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản, là vợ con của quý ông HO, chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Mà tại sao đem tiền đi nuôi những tên tay sai của CS, kẻ thù của chồng, của cha mình! Và cũng là những kẻ phá hoại đạo Phật! 
Một lũ bán nước hại dân. Sao họ ngu quá vậy?

         Hãy về giở kinh Phật ra xem... Coi có trang kinh nào Phật dạy cúng linh, vớt vong, trai đàn bạc độ... như thế nầy không? Phật đâu có dạy cái chuyện cúng quảy điên khùng như thế nầy? Chồng, cha của các Phật tử nầy đâu? Sao không khuyên họ??? 
Cứ để cho mấy tên sư QD nầy lường gạt họ vậy???

On Sunday, February 19, 2017 8:45 PM, D N Krall yungkrall2012@yahoo.com wrote:

Đọc kinh Phật, không thấy đức Phật ...vớt vong ai bao giờ cả, mà chỉ khuyên dẹp Tham Sân Si mà thôi?
Phật giáo du nhập sang Tầu thì bị biến thành mê tín dị đoan?Bá tánh u mê - không hiểu chánh pháp
cúi đầu lễ lạy bọn ma tăng và bọn buôn thần bán thánh côn đồ tại hải ngoại
chuyên tổ chức các lễ trai đàn bạt độ
gạt gẫm hốt bạc.
 Bá tánh
tưởng rằng cứu độ được thân nhân bảy đời như lời ma tăng dối gạt.
Nên nhớ:
Đức Phật không dạy các điều này trong kinh sách.
Kính mời tham khảo

Lễ Trai Đàn Bạt Độ là tà pháp - phi chánh pháp
Đảng xây chùa, đưa đồng chí vào chùa không phải để tôn thờ mà là để đồng chí có chỗ phục vụ cho đảng.

 


 
 Chùa Tam Bảo USA
Chùa Pháp Vân
(Mississauga Canada) 
ma tăng bày trò chơi con nít trong lễ trai đàn
vớt vong linh trên tấm vãi trắng như cầu tuột vèo vèo
vớt bèo trên sông 
 quá đông bá tánh u mê - tin như con nít
 
 
 
  
 
 
 Chùa Viên Quang (Ontario Canada) 12-2017
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Chùa Pháp Vân 
(Ontario Canada)
bá tánh u mê - ma tăng gạt gẫm
     
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ma tăng bán nước
sư bán nước trị bệnh ở VN (hình trên)
Tu viện Quảng Đức Melbourne (Úc châu) Chùa Pháp Vân Mississauga (Canada) 
cũng bán nước chai trì chú vô phép úm ba la trị ba bệnh
 (hình dưới)
 
tên trọc thích tâm hòa (chùa Pháp Vân Mississauga Canada)
đóng vai phù phép  
úm ba la vào chai nước trị tà ma trị bá bệnh 
- tiền mất tật vẫn còn nguyên - gạt gẫm bá tánh u mê - truyền bá mê tín d đoan 
- tà pháp trai đàn bạt đ

 Chùa Pháp Vân Mississauga (Canada)
 
Tu viện Quảng Đức (Victoria, Australia)


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
bọn buôn thần bán thánh gạt gẫm bá tánh
bàn thờ cám heo
Tuesday 2017.01.10
Kính thưa quí vị,
Ngay trong các chùa, bọn giặc thầy chùa còn bày vẽ những trò hề buôn thần bán thánh để kiếm tiền.
Ở ngoài đời, hải ngoại cũng như trong nước, bọn giặc có tóc hoặc bọn trọc còn bày nhiều trò gạt gẫm khác.
Thí dụ như: trên bàn thờ bọn này thờ lung tung xà bần như cám heo (lợn) 
nào là chúa phật, thượng đế, quan công, phật di đà, quan âm, di lặc, 
tây tạng điển quang đại ngu, 
mật đạo dụ cô hồn, logo đạo do thái, thần tài thổ địa, loạn cào cào (xem hình)
có thùng DONATION 


Logo TrungTâm ĐiểnQuang = tên thiên lôi victor ho (Cali USA) - trọc Diệu Âm Minh Trị (Úc)
 

On Monday, January 9, 2017 11:11 AM

ở USA hải ngoại - ma cô côn đồ - tà đạo lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo - gạt gẫm bá tánh
tên thiên lôi Victor Ho (Hovinh Triduc) vu khống chụp mũ
và 
đồng bọn NguyenKinhDoanh (doanh@dslextreme.com)
tiếp sức phát tán trên các diễn đàn