TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday 26 October 2016

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp 
- Các hình ảnh ma tăng - Các sinh hoạt phi chánh pháp trong chốn thiền môn


ma tăng thích tuệ uy  tu viện hộ pháp
đem y áo cà sa ra đóng trò ma quỉ nhân lễ hội haloween 2015
 
  
Kính mời xem nguyên văn

TÔN GIÁO LÀ MÊ TÍNKính mời tham khảo

ĐI CHÙA ĐÚNG CHÁNH PHÁP
TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM - TIỀN SANH BẤT TỊNH

PHẬT TÂM PHẬT TƯỚNG


Ý NGHĨA LỄ CẦU NGUYỆN


CẦU TRỜI CÓ ĐƯỢC GÌ ĐÂU


TỰ LỰC MỚI THỰC LÀ TU (PHẬT HỌC TỊNH QUANG 12)

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp 
- Các hình ảnh ma tăng - Các sinh hoạt phi chánh pháp trong chốn thiền môn
 
 
Một hình ảnh ma tăng trong chùa chiền - 
hình tướng nhà sư đầu trọc - y áo gấm hoa chói sáng sặc sở 
phi chánh pháp
 
Không phân biệt chánh pháp - tà pháp
phật tử đến chùa gặp ma tăng chỉ vì cầu xin lộc lì xì - không cần để ý đến 
xá lợi phật lổn ngổn ngổn ngang 
dù đó chỉ là xá lợi giả, xá lợi dõm, bán đầy các phi trường Cambodia, India, Laos, Myanmar, Sri Lanca, Thailand.
 
 
 
 phật tử đến chùa gặp ma tăng dạy cầu nguyện có phước có lộc
bày thêm trò mê tín dị đoan
già trẻ lớn bé chánh trị gia trí thức cả nhà đều bị ma tăng gạt gẫm