TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Sunday, 1 January 2017

HAPPY NEW YEAR - BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM 
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM


On Sunday, January 1, 2017 10:47 AM, tung doimoi wrote:
Kính chúc một năm mới 2017 an vui và quảng baáPhật pháp được đến thật nhiều
người.
Adi đà Phật
tungdoimoi2013@gmail.com


KHÔNG CẦN THỜ TƯỢNG PHẬT HAY BỒ TÁT - nên hiểu Qui y TAM BẢO (PHẬT - PHÁP - TĂNG) chính là quyết tâm trở về sống với 3 đặc tánh quí báu của BẢN TÂM (tâm của tất cả mọi người - bất tùy phân biệt). [5 Attachments]

---------- Forwarded message ----------
From: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com>
Date: 2016-12-25 11:11 GMT-05:00
Subject:
KHÔNG CẦN THỜ TƯỢNG PHẬT HAY BỒ TÁT - nên hiểu Qui y TAM BẢO (PHẬT - PHÁP - TĂNG) chính là quyết tâm trở về sống với 3 đặc tánh quí báu của BẢN TÂM (tâm của tất cả mọi người - bất tùy phân biệt).
To:
​​"VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>, "VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG" <VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca>, VP.PHTQ.CANADA.2016@gmail.com 
Đạo Phật không phải là một tôn giáo thần quyền chủ trương cầu nguyện như các tôn giáo khác.

Rất nhiều người cho rằng: đạo Phật là vô thần.

Hết lòng cám ơn về Thầy Thích Chân Tuệ. Phật Học Tịnh Quang.


Con người thật ra ai cũng có tâm tánh sáng suốt, chân chánhthanh tịnh.
Qui y TAM BẢO (PHẬT - PHÁP - TĂNG) chính là quyết tâm trở về sống với 3 đặc tánh quí báu của BẢN TÂM (tâm của tất cả mọi người - bất tùy phân biệt). Đó chính là : PHẬT: tâm sáng suốt PHÁP: tâm chân chánh TĂNG: tâm thanh tịnh
 
Hiểu rõ như vậy, con người sẽ giác ngộ giải thoát và có cuộc sống an lạc hạnh phúc.
Đạo Phật không phải là một tôn giáo thần quyền chủ trương cầu nguyện như các tôn giáo khác.
Rất nhiều người cho rằng: đạo Phật là vô thần.
Đối với Đạo Phật, Cầu Nguyện chỉ là pháp môn thiền định, tu tâm dưỡng tánh.

Ý NGHĨA LỄ CẦU NGUYỆN

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/11/ta-phap-trai-bat-o-chan-te-co-hon.html


Kính mời tham khảo bài viết dưới đây về
Những Điểm Khác Biệt Quan Trọng Với Tôn Giáo
__._,_.___

Posted by: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA