TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Monday, 9 January 2017

ở USA hải ngoại - ma cô côn đồ hovinh triduc victor ho - tà đạo lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo - gạt gẫm bá tánh


---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Thi Thanh Thuy <nguyentthanhthuy123@gmail.com >
Date: 2017-01-10 13:05 GMT-05:00
Subject: Fwd: [DDCL] Fwd: Chuyện nhà Chùa bán nước - Khi có thân bệnh bá tánh chạy vô chùa nhờ nhà sư tụng chú đại bi hay chú dược sư
To: testing2k <testing2k@yahoogroups.com>
Cc: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG" <VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca>, VP.PHTQ.CANADA.2016@gmail.com, Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ <cutranlacdao@yahoo.com>

Tuesday 2017.01.10
Kính thưa quí vị,
Ngay trong các chùa, bọn giặc thầy chùa còn bày vẽ những trò hề buôn thần bán thánh để kiếm tiền.
Ở ngoài đời, hải ngoại cũng như trong nước, bọn giặc có tóc hoặc bọn trọc còn bày nhiều trò gạt gẫm khác.

Thí dụ như: trên bàn thờ bọn này thờ lung tung xà bần như cám heo (lợn) nào là thượng đế, quan công, phật di đà, quan âm, di lặc, tây tạng điển quang đại ngu, mật đạo cô hồn, logo do thái, thần tài thổ địa, loạn cào cào (xem hình)
NT Thanh Thủy

          
Logo TrungTâm ĐiểnQuang = tên thiên lôi victor ho (Cali USA) - trọc Diệu Âm Minh Trị (Úc)
 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On Monday, January 9, 2017 11:11 AM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue wrote:
ở USA hải ngoại - ma cô côn đồ - tà đạo lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo - gạt gẫm bá tánh
tên thiên lôi Victor Ho (Hovinh Triduc) vu khống chụp mũ và tên NguyenKinhDoanh (doanh@dslextreme.com)  tiếp sức phát tán trên các diễn đàn

Ty-Khuu Thich-Chan-Tue VC 100% đội lốt Tôn Giáo Ở Hải Ngoại (tôi Victor Ho chịu trách nhiệm lời nói này) - Bài viết này này có chú nguyện Điển Quang vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG mục đích không phải cho người tầm thường đọc - đây là: Mật Pháp để khai mở huyệt đạo các vị có căn cơ.

---------- Forwarded message ----------
From: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com>
Date: 2017-01-09 11:06 GMT-05:00
Subject: FBI CIA NSA HSIA tôi Victor Ho chịu trách nhiệm lời nói này = Ty-Khuu Thich-Chan-Tue VC đội lốt Tôn Giáo Ở Hải Ngoại - Bài viết này này có chú nguyện Điển Quang vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG mục đích không phải cho người tầm thường đọc - đây là: Mật Pháp để khai mở huyệt đạo các vị có căn cơ.
To:
Cc: DOANH NGUYEN <doanh22@att.net>, "nguyenkinhdoanh Boxbe Inc." <nguyenkinhdoanh@att.net>, doanh@dslextreme.com, "thienanhdaovang (Christopher Bao)" <thienanhdaovang@yahoo.com>, "(714-329-2280) Charlie Nguyen" <nguyenmanhchi@gmail.com>
Bcc:
2017-01-07 22:43 GMT-08:00 DOANH NGUYEN <nguyenkinhdoanh@att.net>:
Victor Ho-Teams Supported Donald Trump For President, As He was Chosen From God To Destroy Satan of The Last Judgment Day.
(Theo Kinh Thánh: Ngày Phán Xét).
Ông Trùmp Là Thống Soái Thiên Lôi Xuống Thế Kỳ Ba Có Sứ Mạng Tiêu Diệt Ma Qủy (Satan) Cuối Đời Mạt Kiếp (Hội Long Hoa, Bửu Sơn Kỳ Hương)
Bài viết này này có chú nguyện Điển Quang mục đích không phải cho người tầm thường đọc (người vn hèn hạ: Quan tham cường hào ác bá CA, AN ác ôn côn đồ có nợ máu với nhân dân và những người kẻ gian ác…)
vì họ chẳng hiểu gì cả, như vịt nghe sấm, chỉ dành cho Anh Hùng Hào Kiệt Việt là những linh điển tái sanh đây là: Mật Pháp để khai mở huyệt đạo các vị có căn cơ.
Thiên Ấn Lệnh, LSS Hư Không HỏaTrận cố tình viết thật dài là có chủ đích … Giúp các bạn có căn cơ dể tập trung được tư tưởng, nhờ đọc và xem video (là phương tiện để Định Tâm) giúp các linh căn (Phần hồn tiến hóa cao) khai mở huyệt đạo ngay mỏ ác (Soft-pot) khai thông và kích hoạt tần số não để tiếp được Điển Quang của Hội Đồng Tam Giáo Tòa thi hành sứ mạng … Huyền diệu bất ngờ không nghĩ bàn.
Nếu bạn nào xem hết bài viết và 2 video dưới đây cảm thấy người nóng rần rần… nhất là trên đầu và 2 tai và cảm nhận xoáy xoáy … ngay tam tinh là bạn đã tiếp được Điển Quang, được thanh lọc cơ thể … hiểu được chút ít mầu nhiệm của thiên cơ sắp tới rất là vi diệu, thì bạn chính là Hiền Tài Anh Hùng Hào Kiệt Việt, là Linh Điển Hồn Thiêng Sông Núi Việt tái sanh có sứ mạng cứu nước vào ngày N.
Cơ Trời Vận Chuyển Bính Thân Niên
Thiên Ấn Lệnh Hư Không Hỏa Trận,
Ông Trùmp Thống Soái Thiên Lôi Donald Trump phải rất thận trọng!
Đừng khinh địch mà bị ma quỉ (Lũ tiểu nhân) hãm hại phá thối … Vì Phật Nhứt Xich Ma Nhứt Trượng!
LuaSamSet (Victor Ho)


ATTN:  
FBI (COUNTERESPIONAGE), CIA, NSA, HOMELAND SECURITY AND INVESTIGATION AGENCIES):
COMMUNIST AGENTS OPERATE IN THE USA ESPECIALLY IN ORANGE COUNTY, CALIFORNIA, CANADA, AUSTRALIA....
BELOW IS THE EMAIL FROM 
 Ty-Khuu Thich-Chan-Tue sử dụng email với nick name: <cutranlacdao.2010@gmail.com>
wrote:
mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue is the ring leader of Communist agents who have tried to disrupt security of Vietnamese refugees around the world.
VICTOR HO
TRUNG TAM DIEN QUANG PRESIDENT
TELEPHONE (714) 493-3149


From: "Luathieng Ho" <newfortune2014@gmail.com>
To: "doanh@dslextreme" <doanh@dslextreme.com>
Sent: Saturday, January 7, 2017 5:23:35 PM
Subject: Fwd: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com> wrote:: Mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG
Kính gửi đến cơ quan FBI quan tâm về: Tình báo Tuyên Vận Tôn Giáo VC Đội Lội Thầy Chùa làm  làm gián điệp hoạt động cho cộng sản vn ở hải ngoại:
Đây, TênTuyên Giáo Tâm Linh AN Mạng VC" đội lốt sư thầy:  Ty-Khuu Thich-Chan-Tue nhờ cơ quan Tình Báo Hoa Kỳ (FBI) điều tra tên này cùng giống như tên gián điệp mà VC Vũ Ngọc Nhạ cài vào Dinh Độc Lập, nhưng tên này thì nhỏ thôi loại tép riêu, nhưng chúng ta không nên xem thường, nếu FBI tóm đuợc hắn sẽ khai thác tìm ra một đường rất quan trọng của Việt Gian và Việc Cộng Nằm Vùng đội lốt thầy chùa lấy đạo tạo đời tại Hoa Kỳ, Canada và Úc nhất là tại Orange County California.... mà VC đã cài cắm những tên VC nằm vùng gián điệp đội lớp thầy tu hoạt động tình báo cho quỷ đỏ VC gây xáo trộn trong cộng động người Việt Tị Nạn Cộng Sản. Tên gián điếp VC vừa tự tố cáo "Lạy Ông Tôi Ở Bụi Này" đội lốt sư thầy: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue sử dụng email với nick name: <cutranlacdao.2010@gmail.com> wrote:
mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG
mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG
Tên nay đã lộ diện "Lạy Ông Tôi Ở Bụi Này. Đây là tên gián điệp VC 100% tôi Victor Ho chịu trách nhiệm lời nói này, và yêu cầu Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ vào cuộc vì tên này tên cầm đầu (Leader) của đường dây gián điệp của bọn Tuyên Giáo VC đội lốt Tôn Giáo Ở Hải Ngoại.
2017-01-07 2:12 GMT-05:00 Matgiao Tamlinh <matgiaotamlinh. ttdqgroup@gmail.com>:---------- Forwarded message ----------

From: DOANH NGUYEN <doanh22@att.net>
Date: 2017-01-07 14:35 GMT-08:00
Subject: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <
cutranlacdao.2010@gmail.com> wrote:: Mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG
To:
Victorho201299 <victorho201299@gmail.com>,
Vhmcvn2014 <vhmcvn2014@yahoo.com>,
Luathieng Ho <newfortune2014@gmail.com>,
Luathieng Vietnam <luathiengvietnam@gmail.com>,
HoVinh TriDuc <trungtamdienquang@yahoo.com>,
HoVinh TriDuc <trungtamdienquang@gmail.com>


On Saturday, January 7, 2017 7:39 AM,
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com> wrote:
mấy thằng vừa NGU vừa ĐIÊN KHÙNG


On Saturday, January 7, 2017 9:50 PM,
PHAT HOC TINH QUANG <cutranlacdao.canada@gmail.com > wrote:
CRAZY STUPID PEOPLE


DỌN KHO ĂN TẾT con người không có linh hồn bất biến

---------- Forwarded message ----------
From: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com>
Date: 2017-01-06 22:06 GMT-05:00
Subject: Đạo Phật dạy: con người không có linh hồn bất biến - con người có tâm thức biến đổi không ngừng.
To: "VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>, "VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG" <VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca>, VP.PHTQ.CANADA.2016@gmail.com

​​Đạo Phật dạy: con người không có linh hồn bất biến - con người có tâm thức biến đổi không ngừng