TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Saturday, 22 April 2017

Tiền làm động tâm. Tiền sanh bất tịnh do Thời Báo (Toronto, Canada) đăng.

Tiền làm động tâm. Tiền sanh bất tịnh do Thời Báo (Toronto, Canada) đăng.On Saturday, April 22, 2017 8:52 PM, 
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue cutranlacdao.2010@gmail.com wrote:

Kính thưa Quí Vị
Qua Emails chuyển trên các diễn đàn, nội dung có thể bị sửa đổi hoặc thêm bớt.
Thí dụ bài viết "Tiền làm động tâm. Tiền sanh bất tịnh" dưới đây do Thời Báo (Toronto, Canada) đăng.

VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA trân trọng cảm tạ quí độc giả khắp nơi có lòng báo tin.
Kính mong quí vị tham khảo bài viết
TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM - TIỀN SANH BẤT TỊNH
theo các LINKs:

http://phtq-canada.blogspot.ca/2014/08/tien-lam-ong-tam-tien-sinh-bat-tinh.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2011/05/phat-tam-phat-tuong-phat-hoc-tinh-quang.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/11/ta-phap-trai-bat-o-chan-te-co-hon.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2011/12/thuong-toa-hay-chu-tieu-phtq-so-19-se.html

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tiền làm động tâm...

Tiền làm động tâm…

   Đa số người thường tình đâu phải thánh, trước tiền và sắc đẹp dễ bị chao đảo là chuyện bình thường thôi, nhưng thực tế nghiệm sinh của lịch sử cận đại VN cho ta thấy không phải người người tu hành bị tiền và sắc dục làm động tâm đâu.

          Cách đây 3 năm tôi đi Melbourne, Australia, dự đám tang Mẹ của người bạn thân, gia đình có mời 4 vị Sư đến tụng niệm cầu siêu. Khi ăn cơm trưa tôi ngồi cùng bàn cận bên một vị Thượng Tọa lớn tuổi, Thầy có kể câu chuyện cho cả bàn cùng nghe :” Trước năm 1975 tôi tu ở một chùa trong quê miền Tây VN, một hôm có một cán bộ cách mạng đến gởi 2 thanh niên tu để nằm vùng, Thầy Trụ Trì chùa không dám nhận, bảo :” Xin cán bộ thông cảm, chùa nầy Cảnh Sát thường tới lui lắm, biết được tôi chứa chấp cách mạng thì bị đi tù, khổ lắm.” Lối nửa tháng sau, một toán du kích đến bắt Thầy Trụ Trì đưa vào trong xóm mời dân tụ lại tuyên bố :” Đây là tên giặc CIA giả tu hành để theo dỏi tìm bắt cách mạng, gây nhiều tội ác, như vậy có nên tha hay giết, mọi người đều hô giết.” Thế là dùng cây đập đầu giết chết Thầy Trụ Trì. Thấy thế tôi sợ quá phải bỏ chùa nầy ra tỉnh xin tu ở chùa khác xa. Từ sự chứng kiến nầy tôi nghĩ, tất cả các chùa ở VN trước 1975 đều phải chứa Việt Cộng hết, không chùa nào dám từ chối.

            Hiện nay chắc chắn tất cả các chùa trong và ngoài nước đa số các thầy và ni sư đều là cán bộ, công an cộng sản, người tu hành thật sự không bao nhiêu đâu. Các chùa mọc lên như nấm, đó là công tác tôn giáo vụ của chánh quyền :

             – Cất chùa để làm cơ sở kinh tài, lợi dụng lòng tin, rất dễ lấy tiền.

             – Nơi theo dỏi tư tưởng quần chúng.

             – Làm những chuyện tội lỗi, sai trái để phá đạo, làm cho quần chúng không còn kính trọng, tin tưởng quý Thầy Chức Sắc Phật Giáo nữa, tránh được mối lo lực lượng Phật Giáo chống cộng sản.

                Do đó cho ta thấy, họ đâu phải là kẻ tu hành mà trách bị tiền làm động tâm.

Tiền làm động tâm…
Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó. Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn. 
Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam  tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường. Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh và niệm chú. Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”.
Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng. Thầy có chùa rồi thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp
Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh. Có những Phật tử tội lỗi, cướp của giết người, tà dâm ngoại tình, mang tiền vào cửa chùa mua chuộc các thầy để … chạy tội với Trời Phật. Các thầy biết mà nhận tiền là hành động phàm tục, là đồng loã cùng phạm tội với Phật tử
Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật. Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương mãi.
Cầu siêu: tiền.
Dâng sớ cầu an: tiền.
Ma chay, giỗ kỵ: tiền.
Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi.
Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền. Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha thứ được.
Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh. Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.
Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan. Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siều huyền hoặc. Số các thầy đang đoạ lạc vào tham ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm phương tiện kiếm tiền.Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân (KHÔNG ĐÚNG, Mấy sư bây giờ cũng còn tham sân si, nhiều khi còn tham hơn Phật tử).
Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy (các sư thấy phật tử làm không đúng có quyền từ chối vì sư hiểu rõ thế nào là tu).
 Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu.
 Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng. Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm sa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu
Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành.
Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa về xứ Phật.
Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm.
VP.PHTQ.CANADA
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


Posted by: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com

On Friday, April 21, 2017 10:57 AM, 
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com


On Friday, April 21, 2017 9:39 AM, 
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue cutranlacdao.2010@gmail.com

---------- Forwarded message ----------
From: FANXICO TRAN <vneagle_11@yahoo.com>
Date: 2017-04-20 23:42 GMT-04:00
Subject: Re: ĐIÊN KHÙNG NẶNG = Nhiều người theo đạo Phật nông nổi và quá khích,

.. ..Vinh danh Thiên chúa trên trời - Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
To:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

​2017-04-20 2:25 GMT-04:00 

Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com

What? 

"Thiên cơ",
"trung tâm điên quang", 
"thiên cơ thời cuộc", 
"Hội đồng công sứ quốc gia Việt Nam" cái con khỉ khô!?

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Inline image 
Mấy thằng tâm thần (victor hồ vinh - nguyenkinhdoanh) chống cộng khùng điên 
tại Westminster California USA
Quyền, Tổng Thư Ký, Hội Đồng Công Sứ Quốc Gia Việt Nam (KHÙNG NNG)
Vinh Hồ (Victor Ho)
Cựu Phi Công PĐ227/SĐ4/KQ.
CEO Universal  Energy Center Corp.

Mấy thằng
​​thầy chùa ngu ngốc như thích nhật tân (tranquangdieu = nguyenhưuba = hoangvuongdai) Brisbane, Australia
LINK:  

Bọn tâm thần giả danh chống cộng cuồng điên ​chuyên chụp mũ: Việt Cộng đội lốt thầy chùa hoạt động gián điệp tại Hải Ngoại

llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llll
Tuesday 14 March 2017
Kính thưa Chư vị,
Nhiều người theo đạo Phật hay theo đạo Chúa có lẽ có nghe hay có đọc câu sau đây:
           Vinh danh Thiên chúa trên trời
           Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Nhiều người theo đạo Phật nông nổi và quá khích, công kích hay chửi bới người khác khi nghe nói câu trên đây.

Những người này không lưu ý câu thứ hai đầy tính nhân quả, bởi họ ngu dốt, tu mà không học nên tu mù - dù là nhà sư.

Nói về tính nhân quả hay luật nhân quả, nhiều người theo đạo Chúa nghĩ là của đạo Phật, chỉ áp dụng cho người theo đạo Phật mà thôi.

Cho nên những người này luôn mồm rủa xả người không theo đạo Chúa về việc KHÔNG tin mù quáng có Chúa toàn năng ngự trên trời mù sương, thiệt đúng là phúc cho họ, không thấy nhưng vẫn cứ tin.

Thậm chí có một số người luôn nghĩ hay luôn mồm nói: theo lý nhân quả của đạo Phật....
Thực ra, lý nhân quả là chân lý, không áp dụng cho riêng ai trên trái đất này. Nhân Nào Quả Nấy.

Tuy nhiên, nếu nói rằng: gieo nhân nào nhất định gặt quả nấy thì rất là sai lầm. Tại sao?
Bởi lẻ, nếu như thế tu hành để làm gì?

Tóm lại, VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA nhận được Email của quí Đạo Hữu Từ Khải (Chùa Giác Hoàng, DC, USA)
trân trọng cảm tạ và kính chuyển bài viết dưới đây.

On Tuesday, March 14, 2017 12:28 PM, Khai Tu khaitu@comcast.net wrote:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Quý Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức,
Kính thưa Quý Đạo Hữu,
Kính thưa Quý Chư Liệt Vị,
Thưa, con là Từ Khải xin được hân hạnh gửi đến Quý Thầy, Quý Ni Sư cùng Quý Chư Liệt Vị bài ký sự của nhà văn Trịnh Bình An "Nhân Lành Sanh Quả Ngọt".
Nhân đây, con xin phép được gởi kèm theo bài giới thiệu sơ lược về nhà văn Trịnh Bình An như dưới đây vì sự ngưỡng mộ của đa số Quý Phật tử. "Vinh danh thiên chúa trên trời, Bình An dưới thế cho người thiện tâm"
A Di Đà Phật.
Con kính,
Từ Khải
llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll

--------- Forwarded message ----------
From: 'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' cutranlacdao@yahoo.com
Date: 2017-04-16 12:26 GMT-07:00
Subject: [HoiNghi] Thờ cúng và cầu nguyện là hình thức chung của nhiều tôn giáo - chỉ là phương tiện - không phải mục đích cứu cánh [1 Attachment]
To: 

VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com, VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca VP.PHTQ.CANADA.2016@gmail.com VP.PHTQ.CANADA.2016@gmail.com 
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue cutranlacdao@hotmail.com
Thờ cúng và cầu nguyện là hình thức chung của nhiều tôn giáo - chỉ là phương tiện - không phải mục đích cứu cánhFRIDAY 2017.3.24

VP.PHTQ.CANADA trân trọng cảm niệm chư vị thân hữu khắp nơi. Mục đích cứu cánh của đạo Phật là: Giác Ngộ và Giải Thoát.

Tuy nhiên, để phổ biến giáo lý đạo Phật trong quảng đại bá tánh thế gian, dưới hình thức của một tôn giáo, đạo Phật chia ra nhiều tông phái.

Thờ cúng và cầu nguyện là hình thức chung của nhiều tôn giáo.

Người theo đạo Phật tùy duyên lựa chọn tông phái thích hợp để tu tập.

Thời gian và công phu tu tập sẽ giúp cho bá tánh hiểu rằng:

các tông phái chỉ là phương tiện - không nên cố chấp bảo thủ, nếu muốn giác ngộ được chân lý (sự thật hiển nhiên).

Kính mời chư vị thân hữu cùng tham khảo:

GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Inline image


SUNDAY 2017.3.19
Kính thưa Chư Vị,
Bài viết chuyển đi từ VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA thường được Quí Thân Hữu bốn phương chuyển đến những người thân quen biết do tính chất bất tùy phân biệt, nhất là không phân biệt về tôn giáo.
Tại sao?
Bởi lẻ dù theo bất cứ tôn giáo nào, đạo Chúa có Thiên Đàng, có Chúa Ba Ngôi ngự trên trời cao, đạo Phật có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, các tín đồ đều phải có thiện tâm, khi sống được bình an, khi lìa đời cầu mong được lên các cõi Thiên Đàng hay cõi Cực Lạc.
Tuy nhiên, nếu trong cuộc sống hiện tại, con người không ăn hiền ở lành, không có thiện tâm thì chuyện cầu nguyện lên Thiên Đàng hay vãng sanh Cực Lạc là điều chỉ có trong mộng tưởng, trong mơ ước, nếu không muốn nói là mê tín, cuồng tín, điên khùng.
VP. PHTQ. CANADA 
 
On Friday, March 17, 2017 10:34 AM, 
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com wrote:
On Friday, March 17, 2017 1:55 PM, 
Ty-Khuu Thich-Chan-Tue cutranlacdao.2010@gmail.com wrote:

LINK

http://phtq-canada.blogspot. ca/2011/07/chuyen-trong-oi- phtq-so-15.html

CHUYỆN TRONG ĐỜI (PHTQ SỐ 15)

CHUYỆN TRONG ĐỜI

-    Mẹ ơi, con dời cái ly cà phê qua chỗ nào, tại sao mặt bàn cũng bị dính dơ hết vậy?

-    Con phải lau cái đít ly cho sạch, trước khi dời qua chỗ khác. Cái đít ly bị dơ, con dời đến đâu, làm dơ đến đó.

-    Dạ, cám ơn Mẹ chỉ dạy. Con đã hiểu rồi!  []

SUY NGẪM:

Con người thường than cuộc đời bất hạnh này sao lắm trái ngang, nhiều phiền não, khổ đau, con cái bất hiếu, bạn bè bất tín, thường gặp kẻ xấu, không gặp người tốt, thường gặp bất trắc, ít gặp may mắn.

Cho nên, con người thường bi quan, chán đời, và mơ ước có một thế giới khác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, nơi đó con người hưởng đầy đủ sự sung sướng, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, cả ngày đi chơi, khỏi phải làm việc.

Chính tư tưởng ích kỷ, thêm tánh lười biếng, tâm quá tham muốn, đã đưa con người đến chỗ chỉ biết niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc, mà không hề nghĩ gì đến chuyện nghiên cứu giáo lý, hiểu biết tường tận lời dạy quí báu của đức Phật, để thực hành tu sửa tâm tánh, chuyển hóa thân khẩu ý bất thiện, bất tịnh, thành ra thân khẩu ý thiện lành, thanh tịnh.

Thân khẩu ý, là tam nghiệp, chưa thanh tịnh, chưa thiện lành, cũng như cái đít ly còn be bét uế trược, dù có dời đổi đến chỗ nào, cũng đem ô uế đến nơi đó mà thôi.

Tóm lại, con người biết tu sửa tam nghiệp cho được thanh tịnh, chuyển đổi tâm tánh, không cần mong cầu, dù sống bất cứ nơi đâu, cũng cảm nhận sự an lạc và hạnh phúc. Thực tu chính là như vậy đó. []Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On Monday, March 20, 2017 6:01 PM, VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com wrote:
On Monday, March 20, 2017 5:51 PM, VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA cutranlacdao@yahoo.com wrote:
MONDAY 2017.3.20

Kính thưa quí vị,
Có những người biết một mà chẳng biết hai ba, lấy bụng phàm phu xét tâm thánh hiền.
Tại sao?
Chỉ vì cái tôi của những người đó quá lớn - mang bệnh tôn sùng thần tượng vì hạp tâm ý bản thân - quên đi chuyện lớn.
Chánh pháp ngày nay không thể ngồi giảng nơi gốc cây hay nơi giếng nước.
Đừng xét chuyện ngày nay - trong bối cảnh 2600 năm trước.
Tóm lại, cần cẩn ngôn một chút, thế thôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thư,
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll