TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Tuesday, 23 May 2017

Trên đời này luôn có 2 mặt: thiện và ác

---------- Forwarded message ----------
From: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Date: 2017-05-23 12:20 GMT-04:00
Subject: 2 mặt của cuộc đời - từ thiện & gian manh - tu hành & bỉ ổi - PHIM HAY CÓ Ý NGHĨA
To: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com>

http://phtq-canada.blogspot.ca/2016/12/ung-voi-ket-ai.html

Do đó, con người chớ nên vội kết án bất cứ ai
Kính mời Quí Vị cùng thưởng thức bộ phim rất có ý nghĩa về chuyện thiện ác trên cuộc đời này.
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
 Inline image
Inline image
Inline image Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image