TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Tuesday, 15 May 2018

kép cải lương Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam Canada truyền bá mê tín


 LINK
Thứ Ba ngày 05 tháng 7 năm 2016
Kính gửi: Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng tôi xin có đôi lời thống thiết kêu gọi từ tâm của Quí Ngài chân tu thực học trong Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
Kính mong Quí Ngài lên tiếng chấn chỉnh các sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.
Kính mong Quí Ngài cho biết đâu là chánh pháp - đâu là tà pháp, để tuyệt đại đa số Tăng Ni và Phật Tử giác ngộ và quay về con đường chân chánh: chánh đạo và chánh pháp.
Một số tông phái Phật Giáo từ các quốc gia Đại Hàn, Nhật Bổn, Trung Hoa phát triển tại Tây Phương thế kỷ trước, nay đã tàn lụi khi các bậc cao tăng chân tu thực học viên tịch. Phật Giáo Tây Tạng cũng đã và đang bị bại lộ chơi trò lường gạt tái sanh trong vòng chư tăng xứ Tây Tạng hằng chục năm qua, bị Trung Cộng làm giả Lạt Ma con nít tái sanh, khiến cho Đức Dalai Lama hiện thời tuyên bố không có vãng sanh, tái sanh nữa khi Ngài viên tịch.
Tương tự, những hiện tượng dưới đây hiện đang đưa Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại xuống hố sâu diệt vong, tàn lụi.

1. Tất cả chư vị hiện nay gọi là Lãnh Đạo Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại đều là những người đầy tham vọng cá nhân, nắm giữ các chức vị lãnh đạo muôn năm vạn tuế, lưu nhiệm liên tục, chỉ vì danh lợi. 

2. Chư vị thường xuyên và luân phiên tổ chức văn nghệ gây quỹ kiếm tiền bạc triệu, tổ chức các Lễ Trai Đàn Bạt Độ phi chánh pháp, khắp nơi biến sân chùa thành sân khấu ca nhạc kịch, bán đấu giá tượng phật, xâu chuỗi niệm Phật, tăng sĩ trụ trì bán giọng ca ngâm với giá 2 ngàn đô la tại Chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada).

3. Chư vị tranh chấp nhau chỗ đứng chỗ ngồi, giành nhau làm chủ lễ, chủ sám, trang phục sặc sở phi chánh pháp trông y như các tên hề rẽ tiền trên sân khấu chùa. Gần đây nhất chư vị gọi là lãnh đạo các giáo hội Canada, Âu Châu, Úc châu, Hoa kỳ xuất hiện trong một tang lễ ở Úc châu.

4. Chư vị tổ chức kiếm tiền quá nhiều lần, tên gọi là khóa tu Phật Pháp, hay khóa an cư ngắn hạn, chỉ vài ba ngày đến bảy ngày, thu tiền vài trăm đô la mỗi đầu người trên 12 tuổi, mướn phòng ngủ sang trọng trong các khách sạn. Tệ hơn nữa, năm 2013, chỉ sau mấy ngày gọi là an cư kết hạ, lễ mãn hạ chư tăng biến thành ca sĩ kịch sĩ, thành heo trư bát giới phơi bụng nằm trên sàn nhà, chư ni biến thành nữ giang hồ đĩ điếm múa may son phấn lòe loẹt, thật là hết sức khó coi.

5. Năm 2011, lợi dụng thiên tai động đất sóng thần Tsunami ở Nhật, chư vị quyên góp rất nhiều tiền cả trăm ngàn đô la (130,000 USD) từ Phật Tử hảo tâm khắp nơi, đem qua Nhật tặng vài ngàn cho chư tăng người Việt quen biết. Số tiền còn lại thì chư vị mướn khách sạng sang trọng, chư tăng rủ nhau đi tắm truồng tối ngày 31.5.2011. Chư vị mang nhiều người quen biết đi theo y như đi du lịch, phái đoàn lên đến 50 người. Thích Như Điển là người duy nhất từ Âu châu viết bài tố cáo đăng trên WEB và báo Viên Giác số 184 (phát hành tháng 11 năm 2011) nơi trang 23 và 24. Hình ảnh bên dưới. Khi bị ép buộc đính chánh và giải thích chuyện này, Thích Như Điển viết như sau: Tôi xin nói rõ, có vị đi tắm truyền thống, có vị không, chứ không phải tất cả cùng đi.

6. Năm 2015, HT. Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu, viên tịch. Một thời gian khá lâu sau, GH này xuất hiện một hiện tượng giành ngôi vị Chủ Tịch, cho nên sanh ra 2 vị đồng Chủ Tịch quái đản, khiến cho Phật Tử khắp nơi chán nản vì thấy quá rõ rằng các vị lãnh đạo PGVN hiện nay quá tham vọng như giới chánh trị phàm tục.

7. Ngày 30.10.2014 chánh điện Chùa Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. Do chư tăng ni và phật tử u mê không học hiểu chánh pháp, về dự Lễ Hội Quán Âm hàng năm tại Chùa Việt Nam TX trước đây rất đông.

Vẫn biết rằng tiếng nói của giới Phật Tử Cư Sĩ Tại gia không có trọng lượng, và có nhiều vị tăng ni cũng như phật tử quan niệm không nên vạch áo cho người xem lưng, hãy lo từ bi hỷ xả trong tâm để được niết bàn, chuyện đời cũng như chuyện đạo hãy để cho tùy duyên nhân quả.
Cho nên chúng tôi kính gửi thư này đến VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA kính nhờ phổ biến và lên tiếng giúp. Chúng tôi cũng kính mong quí vị trên các diễn đàn nếu nhận thấy tất cả những điều trình bày trên đây đều là sự thật và nhận thấy cần cùng nhau góp tiếng nói để mong chuyển hóa tình trạng hiện nay, trước khi quá muộn.
Chúng tôi kính chúc Chư Vị Tăng Ni thân tâm thường an lạc, tuyên dương chánh pháp để hàng Phật Tử cầu học được noi theo. Kính chúc chư vị bạn hữu khắp nơi phát tâm cầu học chánh pháp, tránh xa các nhà chùa, nhà sư đang hành tà pháp, dẫn dắt bá tánh vào tà đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thư,
PT Nguyễn Hoài Nam (Brisbane, Autralia)
PT Tuệ Giác Tâm (Ottawa, Canada)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 
 Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam Canada truyền bá mê tín

-       sư cúng chẩn tế cô hồn trai đàn bạt mạng Lãnh Đạo PGVN thích y áo cải lương
-       chẳng hiểu tu hành
-       chẳng hiểu chánh pháp.

Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam Canada (Chùa Pháp Vân Mississauga) sẽ tổ chức Đại Trai Đàn Kỳ Siêu và Đại Trai Đàn Chẩn Tế thập loại chúng sinh vào tháng 7/ 2018.
Đây là tà pháp của tà giáo Trung Hoa nhập vào sinh hoạt chùa chiền người Việt nhằm gạt gẫm làm tiền bá tánh hàng trăm năm nay - không phải Chánh Pháp Phật Giáo.
Đức Phật Bổn Sư Thích Ca còn không có khả năng siêu độ bất cứ ai, kể cả các đại đệ tử và dòng họ hoàng tộc khi tai họa xảy đến.
Các tên trọc trụ trì trong các chùa ngày nay, có khả năng đại siêu độ, kỳ siêu bạt mạng, chẩn tế cô hồn thập loại chúng sanh, hay sao?
Phật Tử nên sáng suốt, tìm hiểu và thực hành chánh pháp ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Đừng để bọn trọc trong các chùa gạt gẫm, cười khinh, chế nhạo khi dâng cúng phẩm vật, tưởng rằng được phước, tưởng rằng thân nhân được siêu thoát qua các đại lễ trai đàn kỳ siêu bạt mạng.

VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

 LINK
 
Thứ Ba ngày 05 tháng 7 năm 2016
Kính gửi: Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng tôi xin có đôi lời thống thiết kêu gọi từ tâm của Quí Ngài chân tu thực học trong Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
Kính mong Quí Ngài lên tiếng chấn chỉnh các sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.
Kính mong Quí Ngài cho biết đâu là chánh pháp - đâu là tà pháp, để tuyệt đại đa số Tăng Ni và Phật Tử giác ngộ và quay về con đường chân chánh: chánh đạo và chánh pháp.
Một số tông phái Phật Giáo từ các quốc gia Đại Hàn, Nhật Bổn, Trung Hoa phát triển tại Tây Phương thế kỷ trước, nay đã tàn lụi khi các bậc cao tăng chân tu thực học viên tịch. Phật Giáo Tây Tạng cũng đã và đang bị bại lộ chơi trò lường gạt tái sanh trong vòng chư tăng xứ Tây Tạng hằng chục năm qua, bị Trung Cộng làm giả Lạt Ma con nít tái sanh, khiến cho Đức Dalai Lama hiện thời tuyên bố không có vãng sanh, tái sanh nữa khi Ngài viên tịch.
Tương tự, những hiện tượng dưới đây hiện đang đưa Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại xuống hố sâu diệt vong, tàn lụi.

1. Tất cả chư vị hiện nay gọi là Lãnh Đạo Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại đều là những người đầy tham vọng cá nhân, nắm giữ các chức vị lãnh đạo muôn năm vạn tuế, lưu nhiệm liên tục, chỉ vì danh lợi. 

2. Chư vị thường xuyên và luân phiên tổ chức văn nghệ gây quỹ kiếm tiền bạc triệu, tổ chức các Lễ Trai Đàn Bạt Độ phi chánh pháp, khắp nơi biến sân chùa thành sân khấu ca nhạc kịch, bán đấu giá tượng phật, xâu chuỗi niệm Phật, tăng sĩ trụ trì bán giọng ca ngâm với giá 2 ngàn đô la tại Chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada).

3. Chư vị tranh chấp nhau chỗ đứng chỗ ngồi, giành nhau làm chủ lễ, chủ sám, trang phục sặc sở phi chánh pháp trông y như các tên hề rẽ tiền trên sân khấu chùa. Gần đây nhất chư vị gọi là lãnh đạo các giáo hội Canada, Âu Châu, Úc châu, Hoa kỳ xuất hiện trong một tang lễ ở Úc châu.

4. Chư vị tổ chức kiếm tiền quá nhiều lần, tên gọi là khóa tu Phật Pháp, hay khóa an cư ngắn hạn, chỉ vài ba ngày đến bảy ngày, thu tiền vài trăm đô la mỗi đầu người trên 12 tuổi, mướn phòng ngủ sang trọng trong các khách sạn. Tệ hơn nữa, năm 2013, chỉ sau mấy ngày gọi là an cư kết hạ, lễ mãn hạ chư tăng biến thành ca sĩ kịch sĩ, thành heo trư bát giới phơi bụng nằm trên sàn nhà, chư ni biến thành nữ giang hồ đĩ điếm múa may son phấn lòe loẹt, thật là hết sức khó coi.

5. Năm 2011, lợi dụng thiên tai động đất sóng thần Tsunami ở Nhật, chư vị quyên góp rất nhiều tiền cả trăm ngàn đô la (130,000 USD) từ Phật Tử hảo tâm khắp nơi, đem qua Nhật tặng vài ngàn cho chư tăng người Việt quen biết. Số tiền còn lại thì chư vị mướn khách sạng sang trọng, chư tăng rủ nhau đi tắm truồng tối ngày 31.5.2011. Chư vị mang nhiều người quen biết đi theo y như đi du lịch, phái đoàn lên đến 50 người. Thích Như Điển là người duy nhất từ Âu châu viết bài tố cáo đăng trên WEB và báo Viên Giác số 184 (phát hành tháng 11 năm 2011) nơi trang 23 và 24. Hình ảnh bên dưới. Khi bị ép buộc đính chánh và giải thích chuyện này, Thích Như Điển viết như sau: Tôi xin nói rõ, có vị đi tắm truyền thống, có vị không, chứ không phải tất cả cùng đi.

6. Năm 2015, HT. Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu, viên tịch. Một thời gian khá lâu sau, GH này xuất hiện một hiện tượng giành ngôi vị Chủ Tịch, cho nên sanh ra 2 vị đồng Chủ Tịch quái đản, khiến cho Phật Tử khắp nơi chán nản vì thấy quá rõ rằng các vị lãnh đạo PGVN hiện nay quá tham vọng như giới chánh trị phàm tục.

7. Ngày 30.10.2014 chánh điện Chùa Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. Do chư tăng ni và phật tử u mê không học hiểu chánh pháp, về dự Lễ Hội Quán Âm hàng năm tại Chùa Việt Nam TX trước đây rất đông.

Vẫn biết rằng tiếng nói của giới Phật Tử Cư Sĩ Tại gia không có trọng lượng, và có nhiều vị tăng ni cũng như phật tử quan niệm không nên vạch áo cho người xem lưng, hãy lo từ bi hỷ xả trong tâm để được niết bàn, chuyện đời cũng như chuyện đạo hãy để cho tùy duyên nhân quả.
Cho nên chúng tôi kính gửi thư này đến VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA kính nhờ phổ biến và lên tiếng giúp. Chúng tôi cũng kính mong quí vị trên các diễn đàn nếu nhận thấy tất cả những điều trình bày trên đây đều là sự thật và nhận thấy cần cùng nhau góp tiếng nói để mong chuyển hóa tình trạng hiện nay, trước khi quá muộn.
Chúng tôi kính chúc Chư Vị Tăng Ni thân tâm thường an lạc, tuyên dương chánh pháp để hàng Phật Tử cầu học được noi theo. Kính chúc chư vị bạn hữu khắp nơi phát tâm cầu học chánh pháp, tránh xa các nhà chùa, nhà sư đang hành tà pháp, dẫn dắt bá tánh vào tà đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thư,
PT Nguyễn Hoài Nam (Brisbane, Autralia)
PT Tuệ Giác Tâm (Ottawa, Canada)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sau đây là các LINKs và Hình ảnh chứng minh
Kính mời tham khảo
CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW
Kính mời quí vị xem bài viết:
Sự Mê Tín Trong Dân Gian -  PG có mê tín không? - Chớ vội tin
(Thư Phật Tử Ngô Phúc)
Phật Giáo chủ trương tu giác ngộ và giải thoát không thể btrói buộc vào hình tướng y cà sa sặc sở loè loẹt
Chư tăng lãnh đạo các GHPG còn chưa hiểu chánh pháp thì làm sao giáo hóa bá tánh
các vai kép cải lương sân khấu chùa
Từ trái sang phải:
Thích Tánh Thiệt (Chủ Tịch GH Âu Châu)
Thích Bảo Lạc (CT GH Úc Châu)
Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng GH Úc châu)
Thích Tín Nghĩa (CT GH Hoa Kỳ)
Thích Bổn Đạt (CT GH Canada)
 
 Thích Tánh Thiệt (Chủ Tịch GH Âu Châu)
 
 Thích Bảo Lạc (CT GH Úc Châu) 
Tăng Giáo Trưởng Úc châu Thích Huyền Tôn đang học nghđập gổ trên đầu quan tài người chết
do tà sư Thích Tâm Minh (chuyên gia cúng cô hồn) dạy dỗ chỉ dẫn
 
ma tăng thích tâm minh đang dạy dỗ lãnh đạo GHUC tà pháp Trai Đàn Bạt Mạng
 
Thích Tín Nghĩa (CT GH Hoa Kỳ) ngủ gục chđóng vai Đường tăng
 
 Thích Tín Nghĩa (CT GH Hoa Kỳ) ngồi trên y cà sa hình Phật

 
Thích Bổn Đạt (CT GH Canada)
 
Thích Như Huệ - Tăng Thống GHPG Australia mất 23.6.2016
 
Thích Thắng Hoan - Tăng Thống GHPG. USA
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
 
 
 
Hai tên kép cải lương này đang đóng vai nhà vua tại chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada)
 
tên trọc này đóng vai phù phép úm ba la vào chai nước trị tà ma trị bá bệnh - tiền mất tật vẫn còn nguyên 
gạt gẫm bá tánh u mê - truyền bá mê tín d đoan - tà pháp trai đàn bạt đ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĐức Phật còn không có khả năng cứu độ một mạng người khi quả báo đã trổ ra.
Các nhà sư đó có khả năng cứu độ hàng trăm, ngàn vong linh chết bao nhiêu năm qua hay sao? 
 Trai đàn bạt độ: đó chỉ là hình thức gạt gẫm bá tánh u mê đông đảo,
bọn trọc buôn thần bán thánh lợi dụng tình cảm thân thương của người còn sống 
không học hiểu giáo pháp
không tiếc tiền bạc của cải chi ra cho các buổi lễ trai đàn bạt mạng này. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Giặc thầy chùa cúng cô hồn đâu khác thầy bùa - thầy chùa cúng cô hồn y như thầy bùa
Thỉnh cầu chư vị đã đang và sẽ tổ chức
 Lễ Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn (Pháp Hội Dược Sư - Pháp Hội Địa Tạng)
 
hoan hỷ giải thích 2 thắc mắc sau đây:
 
1. Căn cứ vào Kinh Điển nào để tổ chức các lễ hội này ?
2. Đức Phật khi còn tại thế giảng giải rõ ràng
không cứu thoát được bất cứ người nào khi nghiệp báo đã trổ ra.
Các vị sư đời nay có khả năng hơn đức Phật hay sao?

    
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll